Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ischemická choroba končetin (Ischémie)

(26. díl)

Při ischemii končetin dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do pracujících svalů a tkání. Výsledkem je celá řada atrofických změn, které mohou vyústit amputací končetiny. Při ischemické chorobě dolních končetin jde o onemocnění postihující tepny nohou, kdy dochází k jejich zúžení až k uzávěru.

Nejčastější příčinou uzávěru či zúžení tepen je ateroskleróza (kornatění tepen), trombus (krevní sraženina), Bürgerova choroba a vasokonstrikce tepen. Ischemická choroba dolních končetin je mnohem méně častá než postižení dolních končetin. Velmi častou formou je Raynaudův fenomén, onemocnění zvané též jako "Bělání prstů".

Akutní končetinová ischemie se projevuje náhlou krutou bolestí končetiny, bledostí končetiny, která je bez otoku, chyběním pulzu na končetině níže od uzávěru tepny, nemožností pohnout končetinou a pocity změněného cítění. Hlavním rizikovým faktorem vzniku onemocnění je:

 • kouření,
 • nedostatek pohybu,
 • vyšší věk,
 • psychické stresy,
 • obezita,
 • cholesterol,
 • vysoký krevní tlak,
 • diabetes a další.

Léčba ischemie končetin. Onemocnění vyžaduje odborné cévní vyšetření a včasné zahájení léčby podle stádia a lokalizace choroby. Cílem je zlepšení průtoku tepnami a zachování končetiny. Důležitá je úprava životního stylu a eliminace rizikových faktorů: eliminace kouření, stresu, redukce hmotnosti, regulace cukrovky. Cílem farmakologické léčby je omezit shlukování krevních destiček a tvorby trombů (antiagregační léčba). Některé preparáty dokáží přímo ovlivňovat tepny a způsobovat jejich roztažení (vasodilatační léčba). Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace.

Při akutní ischemii končetiny je vyžadováno znehybnění, zahalení a podložení končetiny, podání heparinu, analgetik a uklidněni pacienta. V případě defektu na končetině jsou zapojeny nástroje a metody k hojení ran, mezi které patří například takzvané vlhké hojení ran nebo fyzikální léčba v podobě pulzní či ultrazvukové terapie.

Magnetoterapeutické pulzy přístrojů řady "Renaissance" významně řeší důsledky ischemie dolních končetin. Základním principem působení pulzní terapie je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali jednotlivé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF). A jaké jsou výhody této terapie v případě ischemie končetin?

 • Uplatňuje se vasodilatační efekt.
 • Stimuluje mikrocirkulaci okysličené krve a živin v exponované tkáni.
 • Vytváří lokálně lepší metabolické podmínky.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.
Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ischemická choroba končetin (Ischémie)

Zdroj: bionet.cz

24.11.2021

Rychlá navigace: