Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Varixy dolních končetin, bércový vřed

(18. díl)

Studie: Léčba pacientů s bércovými vředy a účinek pulzního magnetického pole.

Alekseenko A. V., Gusak V. V., Tarabanchuk V. V., Iftodii A. G., Sherbana N. G., Stoliar V. F. Chirurgie, Moskva

Této klinické studie se zúčastnilo 74 pacientů, kterým byly diagnostikovány trofické vředy dolních končetin. Byly vytvořeny 2 kontrolní skupiny: jedna s aktivní léčbou, druhá s placebem. Pacientům byla po dobu 10–12 dní 3krát denně aplikována stimulace pulzním magnetickým polem. Byly využity různé frekvence elektromagnetického pole.

Závěr: Po 10 až 12 dnech od začátku terapie se povrch rány úplně vyčistil od odumřelého vaziva, eliminovaly se okolní zánětlivé změny a zahájila se epitelizace (proces hojení). Tento efekt se projevil u 93 % pacientů s bércovým vředem.

Bércový vřed je závažným stavem, který vyžaduje neprodlené řešení. Jedná se o chronické narušení kožního krytu bérce, tedy oblasti dolní končetiny od kolene ke kotníku. Je komplikací chronické žilní nedostatečnosti, kdy je narušen mechanismus návratu žilní krve. To vede k závažnému zhoršení cirkulace okysličené krve v končetině a k nedostatku kyslíku a živin potřebných pro správné fungování tkání.

Varixy dolních končetin – křečové žíly vznikají v důsledku zpětného toku krve nedomykavými žilními chlopněmi. Vedou ke stagnaci odkysličené krve a kyselých metabolitů ve tkáních končetiny a výsledkem jsou postupné ischemické změny končetin, zvýšené riziko zánětlivých změn a následně tvorba kožních defektů – bércových vředů. Na vzniku bércového vředu se také podílí vrozené dispozice (snížená kvalita vaziva žilní stěny) a přispívají další rizikové faktory, jako jsou: sedavé zaměstnání, neergonomická poloha při práci, těhotenství, hormonální antikoncepce, obezita, kouření aj.

Elektromagnetické pulzy magnetoterapeutických přístrojů řady "Renaissance" pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali zdravotní stav nemocných.

Jaké jsou výhody magnetoterapie v případě bércového vředu a varixů?

  • Působí proti zánětům a otokům.
  • Usnadňuje vyplavování metabolitů.
  • Zvyšuje tonus žilního řečiště a zrychluje žilní návrat.
  • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
  • Jedná se o řešení bez zbytečného navyšování léků.
  • Jde o neinvazivní metodu.
Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Varixy dolních končetin, bércový vřed

Zdroj: bionet.cz

16.11.2021

Rychlá navigace: