Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Bércový vřed

(17. díl)

Bércový vřed je možné definovat jako chronický defekt kůže charakterizovaný rozpadem vaziva s jeho nekrotizací. Bércové vředy mají různé příčiny: žilní (73 %), tepenné (8 %), diabetické (3 %), poúrazové (2 %), jiné (14 %). Podle statistik trpí bércovými vředy až 1 % populace. Pacientů s bércovými vředy s věkem přibývá a tímto onemocněním trpí až 3,5 % pacientů nad 65 let. Zároveň jsou bércové vředy 3krát častější u žen než u mužů. K hlavním příznakům bércového vředu patří pocity tíhy, napětí nebo tlaku v dolních končetinách, jejich bolest, otok, pálení, svědění a noční křeče. Varixy se vyskytují od lehkých forem žilních metliček až po vyklenuté varikosní žíly s pigmentacemi a dalšími změnami na kůži. Z těchto zanedbávaných signálů těla se v konečné fázi vyvíjí bércový vřed.

Léčba bércového vředu je založena na řešení příčin vzniku bércového vředu, hlavně zlepšení kvality prokrvení, eliminaci infekce a na podpoře hojení tkáně.

Léčba většinou je:

  • medikamentosní (ovlivňování kvality cévní stěny),
  • chirurgická (klasické operace, či mini invazivní postupy).

Co pomáhá na zlepšení zdravotního stavu u diagnózy – bércové vředy?

Stěžejním prvkem terapie je systémový přístup. Vymizení potíží do značné míry závisí na přístupu každého pacienta. Součástí komplexního přístupu k léčbě je i zdravá strava, udržení přiměřené váhy a péče o pokožku dolních končetin. Vhodné je vyloučit alkohol, kávu a kouření. Opomínání prevence v období po vymizení obtíží může zapříčinit návrat tohoto onemocnění. Na základě několika studií z celého světa můžeme v průběhu celého léčebného procesu velmi úspěšně použít pulzní magnetické pole. Pulzní magnetické pole přístrojů řady "Renaissance" lze úspěšně využít také jako součást prevence novotvorby varixů po léčbě.

Hojivé účinky u bércových vředů pomocí nízkofrekvenčního pulzního elektromagnetického pole byly na 44 pacientech testovány v dvojitě zaslepené studii (Ieran et al., 1990) a výsledky byly publikovány v Journal of Orthopaedic Research.

Po dobu 90 dnů polovina pacientů absolvovala pulzní magnetoterapii a zbylých 22 pacientů posloužilo jako kontrolní skupina. Dlouhodobější účinky pulzního elektromagnetického pole byly po skončení terapie posuzovány při dalších kontrolách, které se konaly ještě po dobu jednoho roku. Úspěšnost hojení byla mnohem větší ve skupině, která absolvovala pulzní magnetoterapii. Zároveň se u těchto pacientů nezhoršily žádné vředy a pouze u 25% z nich vřed znovu vznikl v dalším období. Zato u kontrolní skupiny byla celá polovina pacientů, u kterých se vřed znovu objevil, a u čtyř z nich se dokonce stav během prvních 90-ti dnů výrazně zhoršil.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie tedy nejen že urychluje hojení bércových vředů, ale její pozitivní účinky zároveň přetrvávají i dlouho po jejím skončení. Je proto vhodná i jako dodatečná léčba pro pacienty s bércovými vředy.

Zdroj: Ieran, M. et al. (1990) Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study. Journal Of Orthopaedic Research: Official Publication Of The Orthopaedic Research Society. 8 (2), 276–282.

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Bércový vřed

Zdroj: bionet.cz

15.11.2021

Rychlá navigace: