Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Artróza kolene

(19. díl)

Popis artrózy kolene a příčiny vzniku nemoci:

Artróza je nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubní chrupavky, které vede k omezení pohybu kolenního kloubu a jeho poškození. Je to bolestivé onemocnění, omezující pohyb, které si často vynutí operační zákrok. Postihuje asi 12% dospělé populace, celkem 90% populace osob starších 70 let. Vede k silným bolestem a omezení pohybu, které znesnadňuje vykonávání běžných denních činností. Vyskytuje se nejčastěji na velkých kloubech.

Zdravá kolenní chrupavka, která je bílá se vlivem artrózy stává zažloutlou a ztrácí svůj typický vzhled. Takto poškozená chrupavka se postupně ztenčuje a začíná se deformovat. Vzniká defekt chrupavky, tím se odhaluje kost a narůstá kostní tkáň v okolí kloubu. Výrůstky kostní tkáně způsobují bolest, která se s rozvojem onemocnění stupňuje.

Jaké jsou příčiny vzniku artrózy?

 • Úrazy kolenních kloubů,
 • nevhodná strava bez vitamínů, mnoho chemicky upravených potravin,
 • nadváha a obezita zvyšující zátěž kloubů,
 • revmatická onemocnění a sedavý styl života,
 • nárazová nadměrná zátěž,
 • špatné pohybové návyky – například při sportu.

Léčba je založena na zpomalení rozvoje onemocnění a řešení příznaků. Bolest je v první fázi regulována často léky (antirevmatika, antiflogistika, analgetika a doplňkově chondroprotektiva). Vážné a rozvinuté stavy jsou řešeny chirurgicky, transplantací chrupavky či provedení takzvanétotální endoprotézy (náhrada kompletního kloubu umělým kloubem). Operační terapie je určena výhradně pro artrózu kolene 3. Stupně. Pro zpomalení rozvoje artrózy kolene, řešení příznaků, oddálení či předejití chirurgického zákroku hraje významnou roli rehabilitační péče v podobě pulzní magnetoterapie, třeba přístrojů řady "Renaissance", které se při terapii již osvědčily.

Základním principem působení pulzní magnetoterapie je generování elektromagnetických pulzů, které pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciální biotropní parametry (frekvenci, tvar, intenzitu), aby co nejlépe ovlivňovaly určité zdravotní potíže.

Jaké jsou výhody terapie v případě artrózy kloubů?

 • Pomáhá tlumit bolesti spojené s artrózou.
 • Působí proti zánětům a otokům.
 • Usnadňuje pohyblivost kloubů.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

Studie léčby artrózy kolene a její hojení pomocí pulzní magnetoterapie (v testovací skupině 40-ti pacientů). Výsledky byly vyhodnoceny potom, co každý pacient podstoupil korekční osteotomii holenní kosti a vychází z přísných podmínek randomizované dvojitě zaslepené studie.

Celkem 40 pacientů, ještě před zahájením terapie, absolvovalo osteotomii holenní kosti, což je operace, při které je kost buď zkrácena, prodloužena nebo zarovnána. Tito pacienti byli následně pro účely studie rozděleni do dvou skupin – aktivní a kontrolní. Čtyři ortopedičtí chirurgové (nezávislí) k této studii a jejím podmínkám byli požádáni, aby zhodnotili stav pacientů rentgenogramy pořízené 60 dnů po operaci a určili stupeň zhojení u jednotlivých pacientů. Jednotlivé případy byly řazeny do 4 kategorií, kde čtvrtá představovala nejúspěšnější zhojení.

V kontrolní skupině bylo po posouzení 73,6% pacientů zařazeno do 1. a 2. kategorie, kdežto v aktivní skupině, která podstoupila pulzní magnetoterapii, bylo 72,2% pacientů zařazeno do 3. a 4. kategorie (nejúspěšnější zhojení).

U stejnorodé skupiny pacientů má tedy pulzní magnetoterapie velmi pozitivní hojivé účinky na pacienty s artrózou kolene, kteří podstoupili operaci holenní kosti.

Zdroj: Mammi, G. I. et al. (1993) The electrical stimulation of tibial osteotomies: Double-blind study. Clinical Orthopaedics and Related Research. (288), 246–253.

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Artróza kolene

Zdroj: bionet.cz

17.11.2021

Rychlá navigace: