Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Chronické zánětlivé onemocnění prostaty

(20. díl)

Chronické zánětlivé onemocnění prostaty a pozitivní účinky magnetoterapeutických přístrojů řady "Renaissance".

Zánět prostaty (prostatitida) je nejčastější urologické onemocnění u mužů do 50 let. Projevuje se kromě častějšího močení a nutkání k močení také horečkou, zimnicí, pálivou či řezavou bolestí při močení či sexuálními poruchami. Příčinou je často bakteriální infekce. Může jít o chronický zánět či akutní formu onemocnění.

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je nezhoubné zvětšení prostaty. Objevuje se u mužů převážně po dosažení 50 let.

Prostata růstem utlačuje spodinu močového měchýře, moč se hromadí v močovém měchýři a dochází ke ztluštění jeho stěny. Močový měchýř je oslabený a ztrácí schopnost se zcela vyprázdnit, takže vždy zůstane v měchýři zbytek moči (močová retence). To obtěžuje výskytem mnoha močových infekcí a dalšími potížemi jako poruchami vyprazdňovacími, přítomnosti krví v moči (hematurií), poškozením ledvin, močovými kameny.

Zvětšení, otok a zánětlivé změny vedou ke ztíženému průtoku moče a tím k častému močení o malých porcích. Jedná se o progresivní onemocnění, které může skončit selháním funkcí dolních močových cest a ledvinovou nedostatečností. Výrazně obtěžuje a je rizikovým faktorem i pro vznik maligního onemocnění prostaty.

Klasická léčba zánětu prostaty spočívá ve volbě vhodných antibiotik. U benigní hyperplazie se dle obtíží nemocného, laboratorních výsledků, zobrazovacích vyšetření a stupně obstrukce stanovuje léčebný postup. Používá se léků alfablokátorů, inhibitorů 5alfa-reduktázy či fytoterapeutik. Pokud farmakologická terapie není dostatečně efektivní, problémy dlouhodobě přetrvávají nebo se zvyšuje množství komplikaci, lékař většinou doporučuje nepříjemné chirurgické řešení.

Prevencí je dostatek pohybu a zdravá strava (omezení alkoholu, kofeinu, tuků, cukrů a živočišných bílkovin).

Chronické zánětlivé onemocnění prostaty a možnost využití pulzní magnetoterapie k jeho léčbě testoval na 21 pacientech lékařský tým z urologické kliniky v Hradci Králové v České republice.

Chronický zánět prostaty je jedním z nejčastějších urologických problémů. Touto chorobou trpí asi 10–15 % mladých mužů a mužů středního věku. Studie se tedy zúčastnilo 21 pacientů s chronickým zánětlivým onemocněním prostaty ve věku od 42 do 86 let.

Léčebný plán vycházel ze zkušeností s jinými zánětlivými onemocněním. Každá expozice pulznímu magnetickému poli s frekvencí 24 Hz trvala 30 minut. Následné hodnocení léčby vycházelo ze subjektivních výsledků zaznamenávaných pomocí dotazníku Americké urologické asociace (AUA). Dále se také srovnávaly laboratorní výsledky, tedy krevní obraz, plazmatická koncentrace minerálů (Na+, K+ Cl-), kreatinin, urea, PSA enzymatická aktivita, fosfatázy, mikrobiální kultivace spermií nebo prostatické sekrece. Nakonec bylo provedeno srovnání vyšetření uroflowmetrie a ultrazvukového vyšetření prostaty. Všechna vyšetření byla provedena před léčbou, po 10 expozicích a po 3 až 4 měsících po skončení magnetoterapie.

Výsledky ukázaly na několik výrazných účinků pulzní magnetoterapie. Podle vyšetření uroflowmetrem se u 5 pacientů ze 6 výrazně zlepšily výsledky. Ze 13 pacientů s pozitivní bakteriální kultivací, kteří byli léčeni zároveň i antibiotiky, v 8 případech bakterie vymizely. To tedy znovu potvrzuje dobře známý fakt, že účinek pulzního magnetického pole se v kombinaci s antibiotiky zesílí.

Závěr studie potvrzuje analgetický účinek pulzní magnetoterapie u tohoto chronického onemocnění prostaty a zároveň upozorňuje na zjevně pozitivní vliv na průběh tohoto zánětu, který byl již prokázán u jiných, převážně revmatických zánětlivých onemocnění.

Pulzní magnetoterapie je jinými slovy velmi přínosná pro pacienty trpící chronickými zánětlivými onemocněními prostaty.

Zdroj: Navrátil P., Novák I. & Šístek R. (2006). Chronické zánětlivé onemocnění prostaty a účinek NPMP, Urologická klinika v Hradci Králové.

Pulzní magnetoterapie přístroji řady "Renaissance" svým protiotokovým a protizánětlivým efektem stimuluje hojení zánětu, regeneruje hladké svalstvo, pozitivně ovlivňuje i mikrobiální kontaminace prostatického sekretu a napomáhá obnově normálních funkcí prostaty.

Zároveň velmi pozitivně ovlivňuje i sexuální dysfunkce. Je velmi vhodná a přínosná i v případě rekonvalescence po operaci prostaty.

Principem působení pulzní magnetoterapie přístroji řady "Renaissance" je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (frekvenci, tvar, intenzitu), aby co nejlépe ovlivňovaly zdravotní potíže.

Výhody terapie v případě zánětu či zvětšení prostaty?

  • Působí proti otokům, zánětům a zlepšuje mikrocirkulaci.
  • Podporuje hojení a obnovu normálních funkcí.
  • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
  • Jedná se o řešení bez dalších léků.
  • Jde o neinvazivní metodu.
Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Chronické zánětlivé onemocnění prostaty

Zdroj: bionet.cz

18.11.2021

Rychlá navigace: