Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Chronický tinnitus

(21. díl)

Tinnitus (ušní šelesty, pískání v uších). Pokud slyšíte šumění, hučení nebo pískání v uších? Všechny tyto a další nepříjemné zvuky v uších nebo hlavě mohou doprovázet onemocnění zvané ušní šelest neboli tinnitus.

Tinnitus je sluchový vjem, který nemá zvukový zdroj ve vnějším prostředí člověka. Jeho zdroj může být ušní i mimoušní. Tinnitus může být doprovázen i závratí (motáním hlavy), způsobuje úzkosti  a nespavost. Projevy se zpravidla zvýrazňují a prohlubují při psychické zátěži. Objektivní tinnitus představuje vzácný jev a je to tehdy, když zvuky slyší i vyšetřující. Objektivní forma příznaku se zpravidla váže k narušení tvaru některé z částí sluchového ústrojí. Může se jednat například o zející Eustachovu trubici, záškuby patrového svalstva, cévní výduť v blízkosti ucha a jiné příčiny.

Subjektivní tinnitus slyší pouze pacient. Subjektivní příznak je velmi rozšířen. Může být spojen například se sluchovou poruchou, poruchou prokrvení vnitřního ucha, záněty, poškozením sluchu silným zvukovým podnětem, profesionální nedoslýchavostí, úrazy ucha a řadou dalších.

Tinnitus může vyvolat stres, hluk, kouření, alkohol, drogy, vysoký krevní tlak, cévní nebo srdeční onemocnění, postižení krční páteře, mozkové nádory, hormonální poruchy. Tinnitus, neboli ušní šelest, představuje příznak doprovázející řadu onemocnění. Ušní šelesty se mohou vyskytovat například jako součást Menierovy nemoci. Ušní šelesty jsou však zaznamenávány i v případech, kdy je sluch bez známek postižení. Nad 60 let věku výskyt tinitu narůstá.

Strategie řešení tinnitu jsou stejně různé, jako jeho příčiny. V rozhovoru s pacientem jsou zkoumány subjektivní vlastnosti šelestů. Jsou prováděna audiometrická vyšetření (k určení rozsahu postižení sluchu) a případně doplňkově otomikroskopická vyšetření a vyšetření převodního systému ucha (podrobné vyšetření uší mikroskopem). Často je nutné zapojit neurologické, interní, oční a psychiatrické vyšetření. Pokud je objevena příčina tinnitu, spočívá léčba právě v jejím odstranění. U chronických forem bez zjevné příčiny je nutné zmírnit příznak například zařízením k maskování zvuků, nebo takzvaným kochleárním implantátem.

V posledních letech je aplikována moderní metoda k řešení chronického tinnitu v podobě stimulace mozkové kůry v oblasti levého spánkového laloku pomocí pulzních magnetoterapeutických přístrojů řady "Renaissance".

Chronický tinnitus a účinky pulzní magnetické stimulace zkoumali autoři této studie (Langguth et al., 2006), jelikož již dříve transkraniální magnetická stimulace (TMS) ukázala, že dokáže modifikovat podráždění mozkové kůry a léčit tak sluchové halucinace a jiné poruchy.

Jelikož je tinnitus často spojován s ohluchnutím důsledkem plasticity nervové soustavy a neexistuje na něj léčebná metoda zaručující stoprocentní účinek, vyzkoušeli autoři této studie na třech pacientech repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci (rTMS), jejíž magnetické pole zasahuje do prvních několika milimetrů povrchové kůry mozku.

Při této příležitosti zároveň porovnávali účinky pulzní magnetoterapie jak při nízké frekvenci 1 Hz, tak u vyšších frekvencí 5-20 Hz.

Pomocí metody neurozobrazování byla prokázána zvýšená aktivita v centrálním sluchovém systému. Ukázalo se, že nízká frekvence magnetoterapie (1 Hz a méně) způsobí snížení podráždění mozkové kůry, zatímco vyšší frekvence magnetoterapie (5-20 Hz) ho zvýší. Autoři se zároveň zmínili, že přímá magnetická stimulace mozkové kůry nízkou frekvencí 1 Hz způsobuje dlouhodobý pokles podráždění mozkové kůry, který pak trvá i po skončení terapie. Jinými slovy opakující se stimulace pulzní magnetoterapií s nízkou nebo vyšší frekvencí může zajistit ovlivňování funkce centrálního nervového systému a efektivně tak léčit chronický tinnitus.

Zdroj: Langguth, B. et al. (2006) Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic tinnitus. Acta Oto-Laryngologica (Supplement). 126102–105.Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a chronický tinnitus / Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic tinnitus.

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Chronický tinnitus

Zdroj: bionet.cz

19.11.2021

Rychlá navigace: