Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (10. díl)

(10. díl)

Je známo, že jednou ze základních příčin smrti starých lidí jsou silné degenerativní procesy a následná rakovina, jako výslednice patologické přeměny buněk, které si někdy mnohem dříve, než bylo záhodno, "odžily" svůj životní cyklus. Mohou ale svým podstatně zdravějším životním stylem, průběžnou detoxikací, dostatkem kyslíku a pohybu, alkalizací organismu a také harmonizaci své fyzické i duchovní podstaty nenarušeným magnetickým polem, velmi intenzivně stimulovat své buňky ke zdraví, kráse a bouřlivé regeneraci, která má za následek výrazné prodloužení životnosti všech buněk a tím také i našeho života. Nenarušenou přírodou a nasyceným magnetickým polem v dávné minulosti můžeme částečně vysvětlit dlouhověkost lidí (stovky let) v biblických dobách.

Výzkumy z posledních dob prokázaly, že pokud spustíme regenerační proces, pak působením chemických faktorů růstu a synergie je vyvolána regenerace všech buněk, včetně buněk vysoce diferenciovaných. Toho je dosaženo jen při pozitivním a plně účinném působení nabitého a harmonického biopole. V tomto procesu vedle přírodních sil může sehrát velmi důležitou roli i pulzní magnetoterapie, která přímo vyvolává a podporuje celý proces obnovy a regenerace buněk.

Energie pěti elementů je to, z čeho je "utkán" celý Vesmír a je základem všech světů. Elementy mají schopnost přecházet do tří, čtyř, pěti i více rozměrných dimenzí. Stvořitel je obdaroval touto vlastností a schopností, jejíž plné vysvětlení leží ukryto v hluboké podstatě Vesmíru. Nám skrytý mechanismus převádí trojrozměrné lidské tělo do čtyřrozměrného, přestože třírozměrné a čtyřrozměrné objekty jsou vzájemně prostupné a vzájemně neviditelné. Tato kosmická síla je řízena a ovlivňována "pouhými" pocity a emocemi. Proto by naše pocity měly být vědomě křišťálově čisté, prozářeny láskou a postaveny na všechápající toleranci. Pouze tehdy se životní síla Vesmíru spojí s vědomím Člověka a on pocítí v sobě božskou jiskru a podstatu.

Pro naše plné zdraví je klíčové, abychom spojili všechny naše přirozené stránky, které v sobě všichni nosíme, v harmonickou jednotu. Stránku spirituální, emocionální a fyzickou musíme harmonicky propojit a v této jednotě jednat v souladu se vším okolo nás. Být zdravý znamená být v harmonii, nic nepotlačovat, neskrývat, nezastírat, ale stát plně za sebou samým a za svými činy i myšlenkami. Každý má žít skutečně podle toho, jaký je, a ne podle toho, co chtějí druzí či podle různých, cizích vzorů, programů a rolí. Tím, že rozpoznáme co je s námi disharmonické a cizí, máme šanci vše cizorodé odstranit a pak žít v harmonii sami se sebou a se svým životem. Harmonie na frekvenční, energetické a fyzické úrovni je nejdůležitějším předpokladem pro tělesné a duševní zdraví a ten kdo nežije podle skutečnosti a pravdy, nebude v harmonii žít nikdy. Být zdravý znamená být k sobě pravdivý a ten kdo podvádí, obelhává sám sebe a bude žít v nemocné a smutné disharmonii. Kdo žije v souladu se svým vyšším "Já", jde za zdravím, láskou a smyslem života.

Zdroj: bionet.cz

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (10. díl)

15.06.2021

Rychlá navigace: