Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 1. část

Nenechávejte rozhodování o vašem zdraví na druhých lidech

Necháváme to nejcennější, co máme, naše zdraví, v rukách "obchodníků" a ne v rukách těch, kteří jsou motivováni naším uzdravením. Dáváme až příliš velkou důvěru lidem, kteří mnohdy pracují bez účinné kontroly a jimž farmaceutické vzdělání, zaměřené především na tržní zájmy farmaceutického monopolu, nepředalo často do očí bijící základní vědomosti o příčinách nemocí, jejich průběhu, biochemických funkcích našeho těla a škodlivosti synergie obrovského množství léků, často schvalovaných na základě urychlených či zkorumpovaných testů. Lékařům jsou na odborných školách záměrně zamlčovány už dávno prokázané znalosti o možnostech léčby jinými postupy, často mnohem efektivnějšími a hlavně mnohem šetrnějšími vůči našemu zdraví. Farmaceutický monopol ovládl veškeré zdravotnictví, výrobu i distribuci léků, kontroluje zdravotnické školství, schvalování a používání léčiv, jejich vývoj a výzkum, ale i kontrolní mechanizmy. Díky své obrovské finanční síle velmi úspěšně lobuje ve všech parlamentech i vládách a účinně prosazuje své ekonomické zájmy formou nařízení, vyhlášek i zákonů, které popularizuje ve všech sdělovacích prostředcích, prostřednictvím naučných pořadů, diskuzí či skryté reklamy. Nemůžeme si myslet, že ten, kdo řídí sám sebe, se bude účinně a nekompromisně kontrolovat, pokutovat a vést se k zodpovědnosti a tak k velkým finančním ztrátám. Proto je nutné, abychom se velmi rychle zorientovali, co je dobré, co špatné, co je pravda a co lež, a pak hledali co nejšetrnější, nejlevnější a nejlepší cesty ke svému zdraví.

Převezměte zodpovědnost za své zdraví. Postupně jsme zahlcováni jedovatými zplodinami z životního prostředí nebo jako důsledek únavy, špatného krevního oběhu, zácpy, užívání drog, alkoholu, kouření či nesprávného stravování. Ve tkáních pak nemůže s rostoucí intoxikací docházet k řádnému okysličování. Chybí nám energie a unavené tělo pokračuje dál po sestupné spirále a degeneruje. Po letech neustálého opotřebovávání je nesmírně důležité se regenerovat, abychom si tak udrželi zdraví a předešli závažným nemocem. Musíme průběžně okysličovat, mineralizovat a detoxikovat naše tělo a to při pozitivním způsobu uvažování. Tento přístup k životu nám umožní převzít zodpovědnost za své zdraví a naučí nás pečovat o sebe v souladu s přírodou. Pokud se naučíme naslouchat sobě a svému tělu, pak už vůbec nebudeme muset chodit k lékařům.

Zásadní vliv na vznik nemocí nemají patogeny, ale prostředí patogeny přitahující

Konvenční medicína pracuje s představou a z myšlenek Louise Pastera, že mnohé nemoci způsobují patogenní mikroorganizmy. Mnoho pokrokových lékařů, terapeutů a myslitelů, ale staví na opačné myšlence (původně Bechampově), že zásadní vliv na zdraví nemá patogen, ale prostředí patogeny přitahující, a že je tedy nutné soustředit se na obojí současně. Prostředí je ale tím, co je třeba ovlivňovat především. Proto tolik alternativních terapií svůj úspěch odvozuje od ovlivňování kyselosti tkání, množství toxinů a kovů v organizmu, dostatku minerálů, živin, kyslíku, vitamínů a enzymů v buňkách. Nezdravé prostředí otevírá dveře patogenům a nejrůznějším chorobám. Konvenční medicína, jednoznačně z tržních a ziskuchtivých důvodů, bohužel záměrně ignoruje tuto základní podstatu a odmítá tuto nesmírně důležitou možnost léčby, kdy je takto pozitivně ovlivňováno prostředí v těle pacienta. Konvenční medicína sahá až příliš často k používání toxických látek, léků a nákladných chirurgických postupů a to i tam, kde existuje vhodná, alternativní, netoxická léčba. Podobnou paralelou je například odstraňování plísní v domě. Prostředí v domě vhodné pro plísně bude i po ošetření protiplísňovým prostředkem znovu a znovu napadáno plísněmi, ale jakmile se toto prostředí změní na pro ně nevhodné, plísně vymizí jednou provždy.

Měli byste vědět – 1. část

02.06.2019

Rychlá navigace: