Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 10. část

Stejně tak jako se ze světa ztratila harmonická frekvence 432 Hz, "ztratily se" i další léčivé frekvence. Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel a úžasný léčebný efekt. Jaké frekvence tedy mají vliv na naše tělo, vědomí, emoce a buňky? Ve Vesmíru je vše jedna velká matematická harmonie, ze které je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence, které mají svůj účel a schopnosti. Jedněmi z nich jsou, dlouhou dobu prostým lidem skrývané SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými výraznými léčivými účinky.

V dávných dobách se tyto frekvence používaly jako léčebné Gregoriánské chorály zpívané v kostelích. Jenže po roce 1050 tyto frekvence záhadně zmizely, zřejmě proto, že měly opravdu velkou sílu léčit a harmonizovat lidské vědomí a mocenské síly měly tehdy s lidstvem zcela jiné plány. Solfeggio frekvence obsahují šest čistých tónů a tyto byly použity pro vytvoření starověké hudební stupnice. Církev tvrdí, že se ztratilo všech těchto 152 zadokumentovaných úžasných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně pod zámkem v útrobách vatikánských archivů.

Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako "chvalozpěv na Jana Křtitele" (Ut Queant Laxis - https://www.youtube.com/watch?v=nK0CE5dIxCc) se však záhadným způsobem objevil na veřejnosti a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně také byly převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice – Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La. Postupem času byly k těmto frekvencím přidány další tři frekvence.

Solfeggio frekvence a jejich léčivé účinky:

Osvobozující, UT - 396 Hz, osvobozuje od pocitu viny a strachu. Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává sílu nebo energii k jejich dosažení. Očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek při realizaci cílů. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.

Usnadnění změn, RE - 417 Hz, tento tón je spojen s rezonancí empatie. Tón RE může pomoci změnit odcizení člověka od cesty ke Světlu a může způsobit jeho návrat na správnou cestu. Vyčistí traumatické zážitky a vymaže destruktivní vlivy minulých událostí. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA tak, aby fungovaly optimálním způsobem. Buňky pak dodávají energii tělu ve zvýšené míře a pomáhají využít jejich tvůrčí a energetický potenciál.

Frekvence lásky, MI - 528 Hz, transformuje a doslova dělá zázraky, protože opravuje DNA. Tón MI za podpory energie vyvěrající z této frekvence slouží k návratu lidské DNA do jejího původního, takřka dokonalého stavu. Tím, jak postupně dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, pročišťuje se podvědomí, probouzí se a aktivuje tvořivost. Lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu. Tón MI také zprostředkovává lidem hluboké duchovní zkušenosti a směřuje je k osvícení.

Harmonizace mozku, FA - 639 Hz, tato frekvence pomáhá v mezilidských vztazích, umožňuje vytvoření harmonické společnosti a přispívá k vytváření harmonických mezilidských vztahů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, pak tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, jejich vzájemné porozumění, toleranci a lásku. Osvědčila se také při komunikaci s paralelními či duchovními světy.

Očista buněk, SOL - 741 Hz, probouzí intuici a spojuje lidi s nelineárním poznáním. Tato frekvence čistí buňky od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života, což se ještě více podpoří zdravým jídlem zbaveným různých druhů toxinů. Tón Sol čistí buňky energeticky od různorodého elektromagnetického záření a znečištění a vede všechny k čistějšímu, stabilnímu a duchovnímu životu.

Zvýšení intuice, LA - 852 Hz, prohlubuje intuici, osvícení a lásku bez podmínek. Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k "Jednotě". Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít "Jednotu" a naši přirozenou povahu.

Více informací na webu www.bezleku.cz

Měli byste vědět – 10. část

26.06.2019

Rychlá navigace: