Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 9. část

Frekvence života

Moderní věda teprve nyní začíná zjišťovat, co věděli již před staletími zasvěcení a moudří muži, že všechno (včetně vás) je v neustálém stavu vibrací a v rovnováze jsme, pokud jsme v optimální vibraci. Jeden ze způsobů, jak léčit tělo, je využít k tomuto účelu zvuk, protože každý orgán a každá buňka, absorbuje a zároveň neustále vydává zvuk. Emoce a mentální stavy mají své rezonanční frekvence, to je například tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží. Když je rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu. Pokud jste někdy byli na velkém rockovém koncertě, kde je zpravidla fenomén rezonance používán, podlehnete posléze atmosféře vytvořené hudbou. Terapeutické účinky zvukových vln se používají k přeskupení frekvencí mysli. Souběžně s tím, jak se vaše mysl uzdravuje, odpovídá také tělo a sklízí díky tomu své vlastní plody.

Důležitou a velmi výjimečnou frekvencí je například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, která se vztahuje k výrazu „MI“. Toto označení je odvozeno od "MI-ra gestorum" v latině znamenající zázrak". 528Hz je přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškozené DNA a principiálně je to zásah do struktury DNA, na které je založen život!

Vesmír i člověk jsou velkou harmonickou stupnicí. Uznávané spirituální autority potvrdily unikátnost sedmi frekvencí ve vztahu k nám lidem. Těchto sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele tvůrčího procesu ve Vesmíru, a to makro i mikrokosmu. Tyto frekvence se extrémně dotýkají každého z nás. Jedná se o frekvence 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz a pak ještě přidružená frekvence 936 Hz. Ty první frekvence jsou nejdůležitější a zásadní a korunní frekvencí je centrální frekvence 528 Hz. Každá z těchto sedmi frekvencí má své unikátní účinky na organickou hmotu i anorganickou hmotu. Tyto účinky jsou velmi vitální všude tam, kde existuje jakýkoliv sebemenší projev života. Výše uvedené frekvence jsou součástí Solfeggio stupnice, jenž má velmi starou historii. Ve starověku byla primárním faktorem ladění všech tehdejších nástrojů a byla dominantně používána i kvůli účinkům jednotlivých frekvencí. Vzhledem k vědomostem a znalostem našich předků se tomu nelze nijak divit. Templáři disponovali informacemi o unikátním vlivu všech těchto sedmi základních frekvencí a tyto informace a vědomosti považovali za tak zásadní, že se je rozhodli dokonce zašifrovat do biblického textu tak, aby je měli k dispozici zasvěcení, ale už ne široká veřejnost.

Léčení zvukovými vibracemi a vlnami je založeno na poznání, že zvuk je schopen prostupovat jakoukoliv hmotou. Z léčitelského hlediska je tedy zvuk schopen pronikat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou buňky přijímají. Naše tělo je principiálně něco jako ladička, která je schopna se naladit na frekvence okolí. Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence (biorezonancí či poslechem zvuku, tedy akustickou cestou), tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slaďují.

Více informací na webu www.bezleku.cz

Měli byste vědět – 9. část

25.06.2019

Rychlá navigace: