Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 8. část

Kdo v zlaté struny, zahrát zná

Pythagoras učil, že tóny a hudba jsou uspořádány v rytmických sledech a tyto vibrace mají jedinečný vliv na udržení zdraví lidí i zvířat. Mluvil o "hudbě sfér" a vyvinul učení harmonie popisující výměnu energií mezi naším světem a nebeskými tělesy ve vztahu k našemu tělu. Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy.
Čím harmoničtější a čistší je hudba, kterou posloucháme, tím větší kouzlo a půvab cítíme, když s ní rezonujeme.
Přesně vzato, lidské tělo je srovnatelné s hudebním nástrojem. Máme právě tak ozvučné tělo. Můžeme ho naladit na příslušnou frekvenci a podle ní měnit svou podobu nebo své nastavení. Pokud slyšíme příjemnou hudbu, můžeme se velmi rychle zharmonizovat. Například tibetské mísy patří k těm hudebním nástrojům, které rychle zharmonizují celé naše tělo i duši. Když člověk není v klidu nebo v souladu se sebou samým, přepíná se, cítí se unavený a napjatý, stačí často jen pár minut poslechu tónů tibetské mísy, aby se dostal do rovnováhy a zharmonizoval se. Úžasné na tom je, že se na tenhle nástroj nemusíte učit hrát. Položíme misku na plochu dlaně a dřevěnou paličkou jedeme po okraji, až miska začne vibrovat. Co na některé působí jako zázrak, není nic jiného, než že se dostaneme do rezonance se svatým řádem a harmonií. Veškeré disharmonie v našem těle se rozpustí a pomocí univerzální frekvence se uvedou do rezonance. V tomto úplném uvolnění se můžeme podívat na své staré vzorce a zranění a uvolnit je. Neexistuje nic, co na nás působí tak hluboce a co se nás tak silně dotýká, jako když vstoupíme do spojení s léčivými vibracemi. Použití zvuků a tónů je jednoduchá metoda, jak můžeme zvýšit vibrace našeho rezonančního pole.

Všechno závisí na způsobu našeho myšlení. Z myšlení všechno pochází, určuje se a tvoří. Kdo špatně mluví nebo jedná, toho provází bolest.       Budha

Čím vyšší jsou vibrace v našem rezonančním systému, tím jasnější a pozitivnější je energie, kterou vysíláme. Čím výše kmitáme, tím menší je možnost, že se prosadí pochybnosti, smutek či beznaděj. Nejrychlejší způsob k vytvoření optimálního rezonančního pole je pochvala. Chvalte se! V medicíně existují obory, které se stále více zabývají působením našich myšlenek a pocitů na naše vlastní léčivé schopnosti. Ty jsou ostatně nesmírně efektivní, jak ukazuje všeobecně známý placebo efekt.
Použijeme-li sílu svých myšlenek, jsme v mnoha oblastech úspěšnější, než bychom byli pomocí chemických přípravků.
Chceme-li se opět uzdravit, nestačí jen přát si zdraví, ale je nutné posílit silou myšlenek celé naše tělo. To je ten pravý katalyzátor pro naše přání, uzdravit se. Podporujte se pozitivními myšlenkami. Potom odezní všechny sebedestrukční příkazy, které na vaše tělo do té doby působily. Všechny špatné vzorce myšlení z minulosti se rozpustí a budou nahrazeny novou zázračnou silou. Tímto způsobem se rychle můžete znovu uzdravit a také zůstat zdraví, protože své tělo budete stále zásobovat novou, čerstvou a zdraví podporující energií. Představte si naprosto vědomě, jaké to je, když už jste zdraví. Představte si svým vnitřním zrakem, jak skáčete, jezdíte na kole, hrajete si s míčem, lyžujete, tancujete, cvičíte, plavete, běháte nebo se milujete s partnerem. Vše, co vám dělá radost, si vymalujte v nejživějších barvách. To velmi posílí a urychlí vaše vlastní léčivé síly, neboť se přivedete do rezonance se zdravou skutečností.

Když něco nemáme, nevytvořili jsme si pro to to správné rezonanční pole.

Člověk je zodpovědný nejen za to,
co udělá, ale i za to,
co neudělá.       LAO-C‘

Dokud v sobě nosíme hněv nebo vztek, nemůžeme se osvobodit od negativních vzorců a vět.
Prociťujte sílu a radost, která vychází z pozitivních formulací. Identifikujte se s nimi a uvidíte, jak se účinek negativních tvrzení stále více zeslabí a jak se poznenáhlu z vašeho života vytratí.

Měli byste vědět – 8. část

22.06.2019

Rychlá navigace: