Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 7. část

Pozitivní emoce léčí

Lidské pocity ovlivňují formu DNA. Podle dosavadního vědeckého pojetí jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že jak se narodíme tak nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. Nyní se ale zjistilo, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání! Bylo prokázáno, že DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby: jestliže daná osoba vyzařovala uznání, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a její řetězce se otevřely. To znamená, že se celý řetězec DNA prodloužil. Když účastníci experimentu naopak vyvolali pocity beznaděje, strachu, zloby nebo stresu, DNA se zkrátila, a dokonce mnohé ze svých kódů vyřadila. Stažením reagovala na negativní pocity. Nyní také chápeme, proč nás negativní pocity mohou jednoduše odstřihnout od okolního světa. Když jsme špatně nebo nenávistně naladěni, cítíme se izolovaní a oddělení od proudu života a lidí a to také ve skutečnosti jsme. My se tímto ovšem oddělujeme sami! Toto vypínání kódů DNA bylo okamžitě ukončeno, když účastníci testu začali opět pociťovat radost, uznání, vděčnost a lásku. Tímto způsobem byly kódy DNA, podobně jako při stisku vypínače, znovu jednoduše zapnuty. Následovaly pokusy s pacienty pozitivními na HIV a bylo zjištěno, že pocity uznání, vděčnosti a lásky posílily 300 000x jejich obranyschopnost – ve srovnání se stavem, kdy pacienti tyto pocity neměli. Zřejmě zde leží skutečný klíč ke zdraví. Lze doporučit, abychom se stále cvičili v pocitech radosti, lásky, vděčnosti a uznání, neboť tím se může síla naší obranyschopnosti až 300 000x zvýšit. Kdybychom si zachovávali pozitivní emoce, mohli bychom se nejspíš před některými nemocemi ochránit, protože si tak vytvoříme silný imunitní systém. Můžeme tak najít cestu zpátky k našemu zdraví. Toto dokumentuje bezpočet případů.

Poznatek, že můžeme silou myšlenek změnit naši DNA, hluboce otřásl myšlením mnohých vědců. Byly odebrány vzorky DNA, které byly izolovány a přeneseny na jiná místa v budově. Přístroji, vyrobenými speciálně k tomuto účelu, se měřilo, zda DNA bude reagovat na pocity dárce, i když se od něj nachází v určité vzdálenosti. Když testovaná osoba prožívala pocity, naměřili vědci výrazné elektrické reakce a DNA se chovala tak, jakoby stále byla součástí těla dárce.

Léčitel, filosof a spisovatel Gregg Braden napsal ve své knize "V souladu s božskou pralátkou", že tyto pokusy dr. Backstera byly dále rozšířeny a prováděny s rostoucí vzdáleností mezi dárcem a DNA. Při jednom z těchto experimentů byla vzdálenost dokonce 500 km. Pomocí atomových hodin bylo měřeno zpoždění mezi vyslanými pocity a reakcí DNA a bylo zjištěno, že reakce proběhla současně! Ano, ve stejném okamžiku, bez sebemenšího zpoždění. Reakce byla tak rychlá, jakoby se DNA ještě nacházela v těle dárce. Je jedno, zda se rezonující DNA nachází těsně vedle nás nebo na druhé straně zeměkoule. Dnes víme, že toto pole energie – pralátka, kvantové pole – je zodpovědné za přenos našich pocitů a přesvědčení. A to ne rychlostí světla, ale ještě mnohem rychleji!

Měli byste vědět – 6. část

21.06.2019

Rychlá navigace: