Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 6. část

O auto se staráme lépe než o své tělo

Pokud jde o naše auto, připadá nám péče o něj jako samozřejmost. Když se náhle rozsvítí kontrolka oleje, víme okamžitě, co máme dělat, a uděláme to. Nikdo by s autem nikdy nedělal takové nesmysly, jaké děláme s naším tělem, které nemůžeme, když jej zničíme, prodat jako ojeté. Samozřejmě že to nemůže dobře dopadnout a také to dobře nedopadne. Jakmile se "uzdravíme" z jedné nemoci, pošle nám Vesmír nemoc novou. Nemůže jinak, protože vlastní chorobě není věnována patřičná pozornost. Není věnována pozornost příčinám, které nemocem předcházejí a vyvolávají je. Když jsme nezaplatili splátku, nepomůže nám spálit upomínku. Troufl by si někdo řídit auto bez řidičského průkazu, bez základních vědomostí o pravidlech silničního provozu a o technickém stavu našeho vozu nebo bez základních znalostí o tom, jak se automobil ovládá? A přitom se přesně tak chováme při řízení našeho těla. Neznáme a ignorujeme základní biochemické funkce, které probíhají v našem těle, děláme minimální údržbu a navíc mnozí slepě věří lékařům, kteří dnes již často neléčí, ale hlavně prosazují ekonomické zájmy farmaceutického monopolu, jako jeho poslušní reprezentanti. Jeho tržní zájmy je pak přivedou k tomu, aby o nás "co nejdéle pečovali", prodávali nám jeho produkty a služby, ale už neusilují o to, aby nás co nejrychleji, co nejefektivněji a úplně vyléčili.

Tři úrovně řešení zdravotních problémů

Své zdraví řešíme na základě úrovně svého poznání. Na úrovni zmanipulovaného nevědění řešíme své zdravotní problémy jen jako následky naší nerovnováhy a disharmonie. Používáme služeb klasické medicíny, řídíme se pokyny lékařů, ať už jsou pro nás z dlouhodobého hlediska správné nebo ne. Nezamýšlíme se příliš nad tržní podstatou dnešní ziskově orientované medicíny a slepě věříme tomu, že lékaři udělají pro nás to nejlepší. Používáme terapie, které skutečný problém pouze odsunují a podstatu nemoci většinou neřeší (antibiotika, analgetika, operace, chemoterapie, ozařování).

Na druhém stupni poznání si začínáme uvědomovat pozitiva i negativa současného zdravotnictví a začínáme naslouchat své vnitřní intuici a vnímat terapie, které jsou v opozici vůči oficiálním lékařským postupům. Tyto terapie jsou založeny na léčivých účincích nepatentovatelných přírodních léků a příliš nefandí chemickým preparátům. Zvažujeme, zda poslechneme svoji intuici nebo společensky prosazovanou autoritu lékaře. Řešíme svoje problémy vědomě, ale většinou na úrovni hmoty (detoxikační programy, odkovení, odkyselení, mineralizace těla, ad.). Důležitou roli zde také hraje prevence.

Třetí úroveň uvědomění vychází z nejnovějších výzkumů, které zasvěcenci a elity už běžně využívají, ale tyto informace jsou pro širokou veřejnost skryty. Léčebné postupy této úrovně jsou založeny na výzkumu kvantové fyziky, hyperdimenzionální fyziky, fyziky torzních polí a informační medicíny, duchovních a karmických zákonitostí. Seznamuje nás s tím, že hmota v podstatě neexistuje, a že atom, tkáň, orgány, člověk i celý vesmír tvoří určité frekvence a informace. Vše kmitá na příslušné frekvenci. Zde lidé řeší a ovlivňují svůj zdravotní stav již na úrovni frekvenční a informační. Patří sem všechny postupy, při kterých dochází k harmonizaci frekvencí, k odstranění energetických neprůchodných bloků a k využití informačních polí při našem uzdravení.

Měli byste vědět – 6. část

07.06.2019

Rychlá navigace: