Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 11. část

Voda a Solfeggio frekvence

V laboratorních podmínkách byly mrazeny různé druhy vody, za působení Solfeggio frekvencí a pozornost byla zaměřena na vytvořené krystaly. Zjištěný výsledek byl, že voda má tendenci vytvářet dobře uspořádané, šestiúhelníkové krystaly, které obsahují minerální látky v optimální rovnováze. Přírodní voda, vycházející ze země, má schopnost vytvářet krystalickou strukturu, kdežto voda z vodovodu ošetřená uměle přidáním chemikálií, jako je chlór nebo jinak znečištěná, má tuto schopnost omezenu. Voda je nejvíce potřebná látka pro život člověka. Obecně platí, že 90% nebo více v embryonálním stavu těla je voda. U kojenců je to asi 65-70% vody a asi 80% u dospělých. S přibývajícími léty obsah vody v těle klesá. Je důležité nejen, aby požadované množství vody tělo přijalo, ale aby kvalita a složení vody, bylo pro tělo na přijatelné úrovni. Dlouhý život je podmíněn tedy především kvalitou vody, kterou pijeme každý den. Kvalita vody se projeví tím, jaké krystaly voda při zmrazení vytváří. Působením Solfeggio frekvencí se změní krystalická struktura vody a tedy i její kvalita. Podobnou působnost mají Solfeggio frekvence i na vodu obsaženou v našem těle, zlepšují její kvalitu a tím i veškeré tělesné funkce a biologické stavy na vodě závislé.

Schumannova frekvence, 7,83 Hz, na této frekvenci rezonuje celý vesmír. Je to frekvence života. Bylo zjištěno, že setrvávání v blízkosti frekvence 7,83 Hz je ideální pro rozvíjení duševních schopností, harmonizaci, relaxaci, regeneraci. Tato frekvence je charakteristická pro změněné stavy vědomí, kdy dochází k synchronizaci mozkových hemisfér. Výzkum prokázal, že v hladině alfa dochází nejvíce k posílení a regeneraci všech životních funkcí organismu. Nízká alfa a superalfa je hluboký relaxovaný stav těla i mysli při plné bdělosti vědomí. Dochází ke zpomalení mozkových vln a také synchronizaci mozkových hemisfér. To má vliv na psychiku i fyzické tělo a náš mozek pracuje mnohem efektivněji.

Frekvence 528 cyklů za sekundu je doslova jádrem tvůrčích frekvencí přírody. Je to láska, prohlašuje proslulý lékařský výzkumník Dr. Leonard G. Horowitz (specialista na genetickou biochemii). Tento doktor má podíl na tom, že ke stávajícím Solfeggio frekvencím, přibyly další tři. Jedná se o 174 Hz, 285 Hz, ve spodní části stupnice, a 963 Hz v horní části stupnice.

Tlumení bolesti, 174 Hz, nižší tóny jsou podobné přírodním anestetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti. Tato frekvence dává Vaším orgánům pocit bezpečí, zabezpečení, lásky a motivuje je k co nejlepší činnosti.

Regenerace tkání, 285 Hz, tento tón je užitečný při léčbě ran z energetického hlediska nebo při léčbě popálenin či jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá tkáni vrátit se do její původní podoby. Ovlivňuje energetická pole tak, že jím zasílá zprávy o restrukturalizaci poškozených orgánů.

Návrat k jednotě, 963 Hz, tento kmitočet aktivuje šišinku mozkovou. Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního stavu a obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít "Jednotu" a naši přirozenost.

Více informací na webu www.bezleku.cz

Měli byste vědět – 11. část

27.06.2019

Rychlá navigace: