Souvislosti, které všude nenajdete

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 5

(5. díl)

Zničení výzkumu a dokumentace Raymunda Rifeho proběhlo přesně v intencích, jak archontský, globální systém ničí lidstvu skutečně důležité informace, kdy zapaluje knihovny, zamlčuje důležitá svědectví, infiltruje převratné výzkumy svými agenty, provokatéry a troly, uplácí a zastrašuje pokrokové vědce a "upaluje" ty, kteří říkají pravdu jako konspirátory a čaroděje. Velikost a rozsah zločinu, který byl spáchán proti Rifemu je nedozírný. Jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo zbytečně mnohem více lidí, než v obou světových válkách dohromady. Nelze ani spočítat kolik lidí za celá desetiletí přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře.
V současné době v celém světě umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně. Jen u nás v ČR umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí. Se vzrůstajícím počtem nemocných úměrně stoupají i zisky farmaceutických společností, jež v dnešní době dosahují astronomických částek.
Rife byl pak, po útoku na něj, svědkem fenomenálního růstu American Cancer Society, Salk Foundation a dalších společností, které se zabývají léčením nemocí a které on ve svých laboratořích v San Diegu byl schopen vyléčit již dávno před tím. V jednom období bylo předloženo ke schválení 176 500 léků proti rakovině. Stačilo tehdy, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná, protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjeli pacienty dříve než choroba.
Bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly ignorovány a nikdo o nich po nějaké době nevěděl. Když tohoto bylo dosaženo, Rife byl otřesen a ztratil zájem o další práci a řešil svoji bolest pitím alkoholu. Otupoval tím své vědomí, které se nemohlo srovnat s tím, že půl století pracoval zbytečně a výsledek jeho práce je nyní ignorován, zatímco dál pokračuje utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské zisky (a aby utrpení lidstva produkovalo nízkofrekvenční energie archontským entitám).
V roce 1971 Royal Rife umírá na požití diazepamu společně s alkoholem. Možná že to byly jeho frekvence, které mu pomohli, aby se dožil tak vysokého věku i přes to, že se na stáří tak enormně ničil. Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik lékařů a vědců zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udrželo tak naživu jeho myšlenku. Rifeho technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize Barryho Lynese s názvem "Rakovinná léčba která fungovala" (The Cancer Cure That Worked).
Dnes jsou Rifeho přístroje, ale v novém provedení opět na trhu. Přístroje jsou různé, od jednoduchých až po složité a tomu odpovídá i cena. Při použití přístroje je naprosto rozhodující možnost nastavit přesnou frekvenci, jinak jsou výsledky rozporuplné, nebo žádné. Jen přesně nastavená frekvence se může dostat do rezonance s mikroorganismem určitého druhu a na tom závisí úspěch. Pro skutečně dokonalou léčbu v současné době chybí druhá část Rifeho výzkumu – jeho dokonalé optické mikroskopy, protože viry a bakterie průběžně mutují a mění svoje frekvence a není nikdo, kdo by dokázal přesně změřit jejich nové frekvence, proto často léčba "plazmovými generátory" při "plazmování" zasahuje určitý interval frekvencí a tak léčba která by v době Rifa trvala 3 minuty, nyní trvá i několik hodin a někdy má nejistý výsledek.
Bohužel tato technologie i v dnešní době není povolena pro lékařské účely a mohou ji používat pouze veterináři na nemoci zvířat. Lékaři, používající tuto metodu upadnou rychle v nemilost mocných a hrozí jim ztráta lékařského diplomu. Pokud by dál provozovali lékařskou praxi, dostanou se do konfliktu se zákonem a mohou skončit i ve vězení. Do podobných problémů se dostala i vynikající lékařka a jedna z nejvýznamnějších žen naší doby Dr. Hulda Regehr Clarková a skončila na nějaký čas ve vězení – nikdy však nebyla jakýmkoliv soudem pravomocně odsouzena.
Hulda Clarková rozhodně nebyla sama, kdo utrpěl podobnou šikanu. Od dob středověku je zde ale možné spatřit již určitý pokrok – kacíř už není upalován, ale pouze vězněn, pouze někdy zde umírá na "selhání srdce".

Royal Raymond Rife patří jednoznačně k největším a nejdůležitějším lidem v celé lidské historii. Velká čest jeho památce!

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 5

17.11.2023

Rychlá navigace: