Souvislosti, které všude nenajdete

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 4

Globální a archontské síly za oponou nemohly připustit, aby lidstvo dostalo do svých rukou lék na všechny nemoci. Kolik negativní energie by najednou zmizelo z celé planety, to by byl začátek konce archontí nadvlády nad lidstvem.
Nejprve byl učiněn pokus od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by jeho vynález skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěli k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce. Morris Fishbein byl vyslán jako zástupce AMA (Americké lékařské asociace) s nabídkou, kterou Rife údajně nemůže odmítnout. Rife však odmítl.
Fishbein pochopil, že strategie obvinění by v případě Rifeho selhala. Rife nemohl být zatčen za provozování praxe bez licence. A soud by při smyšleném obvinění musel čelit desítkám svědeckých výpovědí nejlepších lékařských kapacit, s kterými Rife úzce spolupracoval. A obhajoba by nepochybně použila na obranu nezvratitelné praktické úspěchy při použití jeho léčby.
To poslední, co by farmaceutický průmysl chtěl, bylo veřejné líčení s člověkem, který léčí rakovinu se 100 % úspěchem a používá k tomuto léčení jen malé množství elektřiny. To by u celého národa mohlo vzbudit myšlenku, že nepotřebují už žádné léky. Navíc Rife strávil celá desetiletí tím, že si vedl pečlivou evidenci svých výzkumů, včetně filmové a fotografické dokumentace. Bylo potřeba zvolit jinou taktiku.
První, co "temné síly" podnikly, bylo postupné rozkradení psaných záznamů, filmů a fotografii z Rifeho laboratoře. Viník krádeží se nikdy nenašel. Když se Rife snažil obnovit svá chybějící data (v době, kdy nebylo možné udělat fotokopie ani použít počítače), někdo se snažil odstranit jeho drahocenné virové mikroskopy. Tyto mikroskopy někdo ukradl, ale ještě před tím úmyslně založený požár zničil od základu Burnettovu laboratoř v New Jersey, a to zrovna v době, kdy se vědci připravovali oznámit potvrzení úspěšnosti Rifeho práce. Další pohroma ale přišla ještě později, když "policie" nezákonně vnikla do jeho laboratoře a zabavila zbytek dokumentace z Rifeho dlouholetého výzkumu.
Potom v roce 1939 najatí agenti farmaceutických společností pomáhali Philipu Hoylandovi ve strojeném procesu proti jeho vlastním společníkům ve firmě Beam Ray Corporation. Tato společnost byla jediná, která tehdy dokázala zhotovit Rifeho přístroje. Sám Rife nebyl členem této společnosti, ale vyvíjel v ní své geniální optické přístroje. Společnost byla cíleně zruinována náklady na soudní výdaje a dostala se do konkurzu. Během velké krize potom společnost definitivně zanikla.
Co se dělo dále v nemocnicích a výzkumných centrech, kde se s úspěchem praktikovala Rifeho léčba? Lékaři a vědci se samozřejmě snažili bránit Rifeho úspěšný vynález, ale nemohli si dovolit ztrátu dotací a nemocničních privilegií.
Byly vynaloženy obrovské finanční částky na to, aby ti kdo znali Rifeho terapii, zapomněli na to, co viděli. Žádná částka nebyla dost vysoká k potlačení této technologie. Ošetřování lidí s rakovinou je skutečně velice výnosný obchod a utrpení nemocných lidí je tak veliké...
Například Arthur Kendall, ředitel Northwestern Medical School, který pracoval s Rifem na léčení rakovinových nádorů, dostal částku 250 000 dolarů a odjel do Mexika. To byla v té době skutečně veliká částka peněz.
Také Dr. George Dock, jako další prominentní osoba, která spolupracovala s Rifem, byl umlčen enormní částkou peněz a Americká lékařská asociace mu věnovala ty největší pocty. Také Dr. Couche a Dr. Milbank Johnson, kteří s Rifem spolupracovali, se vrátili k předepisování léků.
Po ukončení této záležitosti lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydaly již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách neslyšely ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství.

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 4

15.11.2023

Rychlá navigace: