Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (3. díl)

(3. díl)

Lidské tělo je tvořeno více než 70% z vody, která umožňuje, aby probíhaly všechny metabolické pochody, účinný přenos látek, rychlá detoxikace, tedy odstraňování zplodin a všech odpadních látek, které vznikají v procesu látkové přeměny. Veškerá voda obsažená v našem těle se vymění za patnáct dní, a proto je životně důležité dodržovat dostatečný příjem tekutin, alespoň 3 l vody v různé podobě, a to vody ne jen tak ledasjaké. Kvalita konzumované vody jako základní pralátky a nositelky života by měla být co největší, protože synonymem života, zdraví, bezpečné a rychlé detoxikace, dlouhověkosti, pružnosti a krásy je právě kvalitní pitná voda. Voda zbavená chloru, škodlivin, dusičnanů a zbytků antikoncepce, které kohoutková voda často obsahuje, dohromady znemožňují, aby voda v procesu detoxikace mohla přijímat a bezpečně vylučovat všechny jedovaté, toxické a kyselinotvorné látky. Ideální je voda pramenitá, která je díky svému přírodnímu vzniku informačně přirozeně vyčištěná, je plně zmagnetizovaná zemským magnetickým polem, a tudíž je plná pozitivní energie. Takovou ideální vodu můžeme alespoň z podstatné části nahradit vodou, vyčištěnou osmotickou filtrací, která je energeticky a informačně posílená vloženými krystaly křišťálu a ametystu a karafa je umístěná alespoň na hodinu do kruhového aplikátoru magnetoterapeutického přístroje, například řady "Renaissance".

Již v dávné minulosti se vědělo o léčebných účincích magnetismu a magnetizovaná voda se užívala vnitřně při nejrůznějších onemocněních nebo se zevně používala při potírání ran a při zraněních. Největšími průkopníky této ozdravné metody byli Rusové a Indové, kteří takovou vodu nazývali, jako vodu zázračnou. Na řadě klinik v Rusku a Indii se zmagnetizovaná voda používá i dnes jako efektivní nástroj při léčbě močových cest, dny a ledvinových kamenů. O něco později se tato metoda rozšířila do Japonska a USA.

Zmagnetizovaná voda má zvýšenou aktivitu vodíkových kationtů, má stejnou koncentraci sodných a vápenatých iontů, obsahuje méně dusíku a potlačuje invazi mikroorganizmů. Pokud láhev vody vystavíme blahodárnému účinku pulzního magnetického pole, tak se v ní 14 dní neobjeví plísně, zatímco voda bez takového ošetření začne vykazovat plísně již po třech dnech. Molekuly zmagnetizované vody mají tendenci na sebe nabalovat cizorodé částečky a tím jim zabraňovat ve shlukování. Když tuto vlastnost promítneme na lidské tělo, tak tato magnetizovaná voda zabraňuje usazování zplodin v cévách a dokonce i částečně rozpouští krevní tromby. Užívání této vody navíc napomáhá stabilizaci krevního tlaku a optimalizaci hustoty krve, snižuje kyselost organizmu. Upravuje trávící procesy a peristaltiku střev, působí jako diuretikum a účinněji zbavuje tělo toxinů. Velmi blahodárně působí na regeneraci organizmu. Při pravidelném užívání, nejméně 3 až 4 měsíce dokonce mizí i drobné ledvinové kaménky a urátová drť z močového měchýře, dokonce i některé žlučníkové kaménkové a blátivé struktury. Pomáhá stimulovat sekreci vnitřních enzymů, přispívá k lepšímu vstřebávání výživných látek a jejich transportu do buněk. Optimalizuje oběhovou soustavu, pohlavní ústrojí i zažívací systém. Působí podpůrně při nedostatečném a obtížném močení. Lékařské studie s bakteriemi Escherichia coli a Seratia marcescens způsobující střevní potíže prokázaly pozitivní účinky magnetického pole. Po působení magnetického pole se zastavil růst těchto bakterií a klesla jejich reprodukční schopnost.

Magnetizovanou vodu lze použít jako velmi kvalitní podpůrný prostředek u nemocných nebo zestárlých zvířátek, které jsou pak mnohem vnímavější a lépe reagují na léčebné procedury. Vrací se jim vitalita a mají kvalitnější srst. I v rostlinné říši chřadnoucí kytky nebo rostliny, které rostou pomalu a nekvetou, reagují velmi rychle na účinky magnetizované vody. Rostliny mají zlepšenou klíčivost a mají bohatší kořenový systém.

Voda je veledůležitým živým organizmem, který zde na Zemi, kde převládá hustá energie hmoty, harmonizuje živou i neživou přírodu a vytváří rovnováhu. Úzce spolupracuje se zemským magnetizmem a s planetárním postavením Země ve Vesmíru. Přináší radost, naději, obnovu a život.

Zdroj: bionet.cz

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (3. díl)

24.05.2021

Rychlá navigace: