Souvislosti, které všude nenajdete

Chcete být nesmrtelní nebo alespoň dlouhověcí? (1. část)

(1. část)

Ten chlapík, kterému předpovídali pár měsíců života, když mu bylo 60 let, odjel umřít do svojí původní vlasti, do Řecka a tam se z toho nějak "zázračně" dostal – rýpal se v zahrádce, začal si pěstovat víno, odbelhal se do kostela... A nyní je mu už 97 a vesele si žije dál. Ten doktor, co mu předpovídal, že velmi brzy zemře... už umřel. Ano, tito "zázračně" uzdravení jedí zeleninu, olivy, ale taky pijí víno, fyzicky pracují. Posedí s kamarády, pijí kávičku, zpívají a tančí. Nestresují se. Mají třeba málo věcí, peněz, ale žijí nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Jak se to stalo? Sluncem? Absencí stresu? Bylinkami? Prací? Změnou stravy? Olivami? Vínem? Mořským vzduchem? Procházkami v přírodě? Tím, že se potkávají s kamarády, často se smějí a tancují? Nikdo vlastně přesně neví. Snad tímhle vším najednou dohromady. Kombinací je nekonečně. Nebo pod vlivem závažných událostí něco najednou pochopili, spojili se "sami se sebou" a s "všeuzdavující vesmírnou silou"?

Spousta lidí zbytečně trpí. Bojí se pravdy, bojí se žít i umírat. A všechno kolem nich je pak stále smutnější. Odpověď na otázku, proč se jim to tak děje, je zřejmá: Ve snaze o své hmotné blaho lidé zapomínají na božské principy. To znamená, že opouští ušlechtilé rysy Člověka, jako je svědomí, slušnost, štědrost, příjemnost, nezištnost, ctění pravdy, touha po poznání a v první řadě je zajímají jen peníze-peníze-peníze. Člověk se ale nemůže modlit k penězům. Takoví lidé jsou pak přiváděni zpět ke své božské přirozenosti prostřednictvím krizových situací, závažných nemocí, a pokud jsou všechny metody, které "Vesmír" použije nevyslyšeny a příslušný člověk na ně nereaguje, tak jsou z pozemské roviny postupně "odstraňováni".

Můžete potkat třicetileté starce nebo devadesátileté mladíky s chutí stále něco tvořit a dozvídat se stále nové věci. Jejich délka života není měřena časem, ale tím, jakými skutky naplní život, a jak přispějí k šíření Světla poznání. Vesmírná inteligence naděluje zdraví a roky těm, kteří s ní žijí v souladu, naslouchají svému srdci, svědomí a neslouží jen svému spalujícímu egu, které mu "na oplátku" rychle odškrtává z kalendáře přidělené roky. Každý dobrý skutek, úmysl, přívětivé slovo jsou jako bílé korálky, které si každý den navlékáme na krk, a které nás pak ochraňují před předčasným stářím, nemohoucností, nevědomím a nicotou.

Pokud budete hledat klíč k pevnému fyzickému zdraví a k dlouhému kreativnímu životu, který vám hmotná realita také může poskytnout, tak by mohl vypadat třeba takto: Na základě svého probuzeného poznání je třeba, co nejdříve změnit svůj minulý materialistický životní styl. Jen tak si uchováte po celý život dobrou kondici, pevné zdraví a přitažlivý zjev. Je třeba denně pít alespoň 2 až 3 litry čisté, filtrované, zharmonizované vody a dbát na správné složení své potravy. Nejíst nebo alespoň co nejvíce omezit cukr, bílou mouku, maso, ale dospělí i mléko a nahradit vše ovocem, ale zejména zeleninou, přičemž by měla živá (raw) složka potravy tvořit alespoň 50% konzumované stravy. Nerozčilovat se, odstranit stres, strach, pocity viny ze svého života a nahradit je velkorysostí, vděčností a sounáležitostí. Nezraňovat sebe ani druhé, ale vesele a klidně kráčet životem. Odpustit a nenosit v sobě křivdy. Sytit se správnou duchovní potravou: pozitivně myslet, mluvit a jednat, protože nač člověk zaměřuje svoje vědomí, tím se také stane. Stejně důležité je poslouchat a vnímat co nejvíce pozitivní vjemy a zároveň se vyhýbat všem negativním, násilným a krvavým informacím, zprávám, seriálům a filmům, kterými nás současná temná společnost záměrně zásobuje a cíleně nabízí proto, aby nás frekvenčně co nejvíce srazila na kolena a následně ovládla. Uvědomte si, že každý je dnes tím, co si myslel včera, a bude zítra tím, co si myslí dnes.

Chcete být nesmrtelní nebo alespoň dlouhověcí? (1. část)

23.09.2021

Rychlá navigace: