Souvislosti, které všude nenajdete

Chcete být nesmrtelní nebo alespoň dlouhověcí? (2. část)

(2. část)

To, co potřebujeme na své cestě za plnohodnotným zdravým životem je i duchovní obnova, které dosáhnete myšlenkovou disciplínou. Nemůžeme samozřejmě ale ani zapomínat na dostatečnou regeneraci. Měli bychom kvalitním spánkem či meditací frekvenčně harmonizovat svou duchovní podstatu, a na fyzické úrovni zase buňky, tkáně i celé tělo. Toho dosáhneme také hojným pobytem v přírodě, na slunci nebo pomocí magnetoterapie spolu s příslušnými regeneračními Solfeggiho a Schumannovými frekvencemi.

Pro ty, kteří jsou připraveni slyšet toto doporučení, je toto sdělení: "Je velmi žádoucí očišťovat tělo od nánosů přijímaných škodlivin, kterých je skutečně velmi mnoho v potravinách, 'pitné vodě' i ve vzduchu, a to půstem či hydrocolonem (výplach tlustého střeva) od hnilobných nánosů, mrtvých buněk, těžkých kovů a případných parazitů, aby mohla plynule probíhat detoxikace bez závažných detoxikačních krizí a aby střevní sliznice mohly dobře přijímat všechny důležité látky, minerály a živiny. Dalším velmi důležitým pomocníkem v celém projektu za zářivým zdravím a dlouhověkostí je konzumace zelených potravin včetně řasy chlorely, která je důležitým zdrojem chlorofylu a celé škály B vitamínů, ale zejména umí na sebe vázat těžké kovy včetně rtuti a vyvádět je ven z těla."

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že naše tělo má neuvěřitelnou schopnost regenerace a když mu dáte vše, co potřebuje, uvolníte se a dáte mu čas, tak se samo vyléčí prakticky z každé nemoci. Když shrneme výše uvedené informace, tak nejzdravější lidé na světě jsou ti, kteří se vyhýbají toxickému přetížení, lékům, chemickým látkám, pravidelně cvičí, jedí živé a základní potraviny, udržují ve svém těle vysokou hladinu antioxidantů, mají v rovnováze své vnitřní pH, posilují svůj imunitní systém, zásobují své tělo přírodními vitamíny, minerály a enzymy, pijí dostatek pramenité nebo čisté vody, "zásobují" tělo velkou spoustou kyslíku a zejména dělají to, co je těší, baví, co je v souladu s jejich srdcem a svědomím a o čem jim probuzené vědomí říká, že je správné.

Stvořitel nám určil k jídlu přirozené, živé potraviny. Mnozí však přijali za standartní konzumovat průmyslově upravené, umělé a mrtvé potraviny plné chemických látek, jako náhradu za přirozenou přírodní stravu. Mnozí také podlehli společenskému diktátu a pustili si do života jedy ve formě syntetických léků, které je pozvolna otravují, stravují a berou jim energii, sílu a postupně torpédují jejich zdraví, místo toho, aby se vrátili k přirozeným bylinným a přírodním preparátům.

Lékaři jsou, ve své zaslepenosti a svou úslužností vůči farmaceutickým monopolům, většinou součástí temné cesty a už dnes ani nemají žádnou možnost si ověřit účinnost, bezpečnost, nezávadnost a pravdivost tvrzení o jednotlivých lécích na příbalových letácích. A tak přijali dobře placenou roli vykonavatelů osudových ortelů a už dávno nejsou vnímavými a potřebnými pomocníky nemocných. Ve slepé poslušnosti jen předepisují, bez zpětné vazby, "léky" (spíše drogy) a slouží nechutnému zdravotnímu "podnikatelskému" kolotoči a skrytě "vyrábí" oběti nemocenského průmyslu. Dokonce sami už uvěřili lži, že nemoc je přirozeným projevem stáří. Přitom stárnutí vzniká jen únavou buňky, která podvyživená bojuje s odbouráváním škodlivin, s poškozením od jedů, chemických látek, léků, karcinogenů nebo volných radikálů. Po takovém náročném životním cyklu buněk zákonitě přichází plíživě nemoc a předčasné stárnutí.

"Jsme konstruováni tak, abychom se dožili vysokého stáří v plné síle a v plném zdraví." Pravdivost tohoto výroku potvrzuje mnoho na slovo vzatých odborníků, ale zejména zcela "prosluněné" životy celé řady lidí, kteří se probudili z hlubokého spánku a také radikálně změnili svůj životní styl!

Chcete-li být nejen dlouhověcí, ale i nesmrtelní, tak musíte v sobě vykřesat a nalézt skutečné poznání, a tak "odstranit své smrtelné kosti". Takto zrozené vědomí je duchem věčné podstaty lidství. Je jedinečným produktem lidského poznání a je výsledkem celoživotní práce věčně probouzející lidskou mysl. Taková probuzená mysl vystoupí z vod temnoty, materialismu a opustí povrchní, pouze fyzické vnímání a ukáže vám pravou podstatu světa. Pokud se přestaneme vnímat jen jako hmotné bytosti a uvědomíme si, že jste v prvé řadě duchovní podstaty, pak tato přicházející spása přinese takovému jedinci nesmrtelnost, jež je obsažena v každé probuzené lidské mysli.

Chcete být nesmrtelní nebo alespoň dlouhověcí? (2. část)

24.09.2021

Rychlá navigace: