Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Alzheimerova nemoc

(14. díl)

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a pozvolna způsobuje pokles kognitivních funkcí (myšlení, paměť, ad). Zhoršuje se zejména krátkodobá paměť, což postupně způsobuje částečnou a postupem času úplnou nefunkčnost pacientů v domácnosti. Souvislosti, které měl zažité z minulosti, si nemocný zvládá vybavit bez problému, ale věci, co se stali před chvílí už ne. Postupně se u něj rozvíjí porucha řeči. Rizikovými faktory této poruchy jsou: věk, dědičné vlohy, vysoký krevní tlak, zakovení buněk a tkání, zakyselení organismu, onemocnění demencí (sklerózou), konzumace většího množství alkoholu, cévní mozkové příhody a úrazy hlavy.

Projevem Alzheimerovy choroby je neschopnost vykonávat běžné každodenní práce, zapomínání, dezorientace z hlediska místa a času, změna nálady a chování, proměna osobnosti.

Klinické studie pozitivního ovlivňování této choroby pomocí pulzního magnetického pole zkoumaly různé příznaky kognitivního poškození při začínající Alzheimerově chorobě, narušenou paměť a i jiné deficity.

Ve studii založené na zkoumání principu elektromagnetické indukce elektrického pole mozku, který moduluje excitabilitu neuronů byly posuzovány transkraniální magnetické stimulace a zkoumány specifické parametry TMS a předpovězené doby konverze na Alzheimerovu chorobu. Pozitivní účinky magnetoterapie souvisí hlavně s aktivaci postsynaptických receptorů kyseliny N-methyl-d-asparagová (NMDA). Tyto neurofyziologické hodnoty naznačují, že určitá magnetická pole mohou být vhodným nástrojem k pozitivním změnám synaptické plasticity a excitability v lidské mozkové kůře. Hlavním cílem studie bylo také zkoumat fungování glutamatergického systému v magnetickém poli a vyhodnocení kortikální excitability a synaptické plasticity v pulzním magnetickém poli u subjektů s diagnózou Alzheimeroy choroby ve srovnání se zdravými jedinci. Dalším cílem studie bylo prozkoumat korelace mezi charakteristikami neuropsychologických testů ve čtyřleté dlouhodobé studii.

Čtyřicet pacientů s Alzheimerovou chorobou a 20 zdravých jedinců podstoupilo na začátku studie neuropsychologické vyšetření. Zdraví jedinci byli vybráni z dobrovolníků, kteří neměli žádné neurologické nebo psychiatrické příznaky a normální MRI mozku. Byli zahrnuti do studie, pokud byly jejich kognitivní funkce normální. Aby se zabránilo potenciálním účinkům jakýchkoli léků na studované elektrofyziologické parametry, každý subjekt užívající léky ovlivňující centrální nervový systém je musel vysadit. Byla u nich vyloučena antidepresiva, antipsychotika, antikonvulziva. Všichni účastníci na počátku podstoupili fyzikální i neurologické vyšetření a byly jim odebrány vzorky krve pro laboratorní testy. Měřen byl také jejich krevní tlak a puls. Subjekty s aMCI také podstoupily komplexní neuropsychologické hodnocení, včetně Reyova testu sluchového verbálního učení, dále test corsi block-tapping, test kreslení Reyova-Osterriethova kompletního obrazce, úkol číslicového rozpětí, test matice vizuálního vyhledávání, test pojmenování, testy slovní sémantické plynulosti a testy verbální fonetické fluktuace. Účastníci studie byli klinicky sledováni každých 12 měsíců (± 1 měsíc) po dobu 48 měsíců. Při každé následné návštěvě (T1, T2, T3 a T4) byli pacienti podrobeni klinickému vyšetření, krevnímu testování, měření vitálních funkcí, stupnicí HIS a novému neuropsychologickému posouzení, aby bylo možné posoudit, zda došlo k pozitivní přeměně.

Mezi pacienty (průměrný věk: 74,4 ± 4,1 let) nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky nebo nežádoucí účinky související s použitím elektrofyziologických stimulačních postupů. Kromě menší únavy nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky a bylo prokázáno statisticky významné zlepšení.

Účinek magnetoterapie

Díky dlouhodobě trvajícím účinkům elektromagnetického pole pulzních magnetoterapeutických přístrojů (osvědčili se například magnetoterapeutické přístroje řady "Renaissance") se zlepšuje přívod kyslíku do všech exponovaných buněk, tkání a též dochází k posílení celého imunitního systému. Tato metoda je neinvazivní, není při ní potřeba chemických léků a přispívá ke zlepšení zdravého spánku. Terapie pulzním elektromagnetickým polem je neinvazivní a bezpečná metoda bez známých významných vedlejších účinků. Byly potvrzeny její příznivé účinky, jak u diagnózy Alzheimerovy choroby, tak také u mnoha nemocí pohybového ústrojí, jako je hojení zlomenin, regenerace nervů, osteoartritida a osteoporóza. Pomocí studií a výzkumu bylo zjištěno, že magnetoterapie přispívá k obnově buněk, okysličení i k zlepšení funkčnosti nervového systému. Magnetoterapie zvyšuje přísun kyslíku a živin pro centrální nervový systém. Zvyšuje imunitu, působí proti zánětům, zrychluje dobu hojení a zlepšuje celkovou kvalitu života.

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Alzheimerova nemoc

Zdroj: bionet.cz

12.11.2021

Rychlá navigace: