Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ankylozující spondylitida – Bechtěrevova choroba (1. část)

(15. díl)

Ankylozující spondylitida je nejznámější a nejčastější zánětlivé onemocnění obratlů páteře. V její léčbě dominuje kromě medikamentózní terapie především cvičení, rehabilitační metody a některé metody balneologické. Bechtěrevova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění páteře, které se vyznačuje bolestí a ztuhlostí páteře. Má dlouhodobý a postupně se zhoršující průběh. Zánět vede k ankylóze, tedy nahrazení původního spojení kloubu pevným vazivovým nebo kostěným spojením. Tyto srůsty v kloubech pak znemožňují jejich hybnost. Ankylóza při Bechtěrevově nemoci postihuje jednotlivé segmenty páteře a v rozvinutých stavech zasahuje celou páteř. Jedná se o autoimunitní onemocnění, u kterého dochází k produkci protilátek proti vlastní tkáni.

Postižené tkáně této choroby jsou:

  • úpony vazů páteře,
  • klouby křížové oblasti páteře,
  • kloub mezi kostí křížovou a pánví.

Toto onemocnění se může projevit i mimo oblast páteře. Může dojít k omezení kapacity hrudníku, a tedy omezení plné roztažnosti plic. Hrozí srdeční nedostatečnost, případně selhání ledvin.

Bechtěrevova nemoc vyžaduje dlouhodobou odbornou péči. Nemoc není zcela vyléčitelná, a proto se léčba zejména zaměřuje na zmírnění příznaků a zpomalení rozvoje onemocnění. Základem úspěšné léčby Bechtěrevovy nemoci je včasná diagnóza. Léčba je založena na rehabilitaci a fyzikální terapii. Využívá se elektroléčba, pulzní magnetoterapie a ultrazvuková terapie. Je při ní také důležitá úprava životního stylu, zdravá strava a lázeňská léčba. Obvykle je také nasazována imunomodulační léčba, biologická léčba a nesteroidní antirevmatika.

Klinická studie pozitivního působení pulzního magnetického pole na průběh nemoci porovnávala účinnost rehabilitačního programu založeného na pravidelném cvičení (první skupina) a léčbu s přidanou magnetoterapií (druhá skupina). Tříměsíční studie se zúčastnilo celkem 40 pacientů, vždy po 20 v každé skupině. Standardní léčba pacientů v první skupině zahrnovala skupinová cvičení běžná u léčby ankylozující spondylitidy, která probíhala 2krát týdně. Během 3 měsíců bylo tedy uskutečněno 24 cvičení. Intenzivní léčba druhé skupiny spočívala v aplikaci měkké techniky a pulzní magnetoterapie jednou za týden. Pacienti tak dostali během 3 měsíců 12 aplikací magnetoterapie. Výsledky byly hodnoceny v souladu s obvyklým postupem a metodologií pomocí dotazníků BASDAI a BASF. Bylo prokázáno, že intenzivní léčba, která zahrnovala měkké techniky a aplikace pulzního magnetického pole, byla účinnější než standardní léčba. Také analgetický účinek magnetoterapie byl velmi přínosný pro celý léčebný postup.

Závěrem můžeme odpovědně říci, že při léčbě ankylozující spondylitidy (Bechtěrevovy choroby) je možno plně doporučit kombinaci pulzní magnetoterapie s jednotlivými intenzivními metodami léčby.

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti: Ankylozující spondylitida – Bechtěrevova choroba (1. část)

Zdroj: bionet.cz

13.11.2021

Rychlá navigace: