Souvislosti, které všude nenajdete

Umlčený Wilhelm Reich 1

(1. díl)

Proutkaření dokazuje, že probíhá interakce mezi částí lidské nervové soustavy a přítomností podzemní vody. Konvenční věda nám ale stále neústupně tvrdí, že nejsme nijak propojení s okolím. Reich dokazoval, že existuje energie vědomí, a že se jedná o energetické pole, které je možné změřit, lze ho koncentrovat a umístit do tzv. orgonové krabice a s jeho pomocí zvýšit a zlepšit zdraví. Zkoumal též spontánní vznik života z neživého materiálu, existenci vyšší energie, která nás tvoří, přičemž DNA pro ni funguje jako anténa.

Wilhelm Reich byl další vědec, který zpochybnil nám vnucované "pravdy" a zaplatil za to tu nejvyšší cenu, ztrátu svého vědeckého postu, uvěznění a nakonec přišel i o svůj život.
Jeho převratným objevem bylo to, co nazval kosmickou orgonovou energií, které ruští vědci pak začali říkat torzní pole, jenž je zdrojem veškerého biologického života, živé a vědomé mysli. Je to podstata tance vědomí, který vytváří veškerou existenci, jak ji známe, a ve které si pouze nevzpomínáme, kým jsme. V rámci velkého kosmického experimentu jsme se jen egoisticky oddělili od společného vědomí, abychom se po osvícení mohli znovu sjednotit s kolektivním vědomím a kosmickou podstatou. Reich studoval spolu se Sigmundem Freudem projevy a potlačování mocné sexuální a orgastické energie a na základě tohoto výzkumu nazval neznámou energii orgon. Zjistil, že příroda stále vytváří a uvolňuje orgon a v té chvíli se tvoří malé toroidní energetické částice, které nazval biony. Pokud proudí tato energie, jste zdraví, šťastní. Pokud ne, začnete mít psychologické, fyzické a zdravotní problémy. Pokud do vašeho těla proudí energie, ale vy ji jen vstřebáváte a nijak ji neuvolňujete tak ve vás zemře a vzniká tak mrtvý orgon. Když jste šťastní a děláte to, co vás baví, pak toto láskyplné vědomí vytváří léčivou energii. Toto vše souvisí i s placebo efektem a s léčivou silou vědomí, která tak přímo ovlivňuje biologickou podstatu organizmů. Nevybitá energie je jedna z důležitých příčin vzniku nemoci (cvičení, fyzická práce, sex, pohyb a sport jsou velmi důležité pro zdraví). Pokud se člověk stáhne strachem, nevybitým napětím, shrbí se, tělo začne chátrat. Právě strachem a napětím globální systém oslabuje, ničí a postupně zabíjí lidstvo. Vzorec: napětí, náboj, výboj, relaxace je vzorec života, zdraví a vytváření pozitivních částic bionů, modrých kuliček energií, měřitelných pod mikroskopem. Vytváření napětí, strachu, negace bez vybití a relaxace je zdrojem nemocí, proto je třeba nepotlačovat pocity, být nad věcí, projevovat svou tvořivou mysl, být upřímný a ctít pravdu.

Nám vnucený atrchontí systém ničí a odstřihává pupeny na stromě poznání, ze kterých by mohly vykvést myšlenky, že existuje skutečné božské vědomí (a ne ten umělý podsouvaný bůh), duchovní energie nebo jakýkoliv typ božské moci ve vesmíru. Bez tohoto poznání a poznání kosmických zákonitostí jsme jako lidstvo snadno kontrolovatelní a zneužitelní. Reich objevil léčivé účinky orgonové energie a rakovinové buňky pod jejím vlivem mizely. Přístroji, kterými léčil, dosahoval úžasných výsledků a je logické, proč farmaceutická lobi a FDA proti němu tak tvrdě vystupovala. Už koncem 30tých let vyvinul Reich přístroj, kterým dokázal velmi pozitivně ovlivňovat zdraví, byl schopen velmi účinně a rychle uzdravovat onkologické pacienty k velké nelibosti FDA a farmaceutické mafie. Vytvořil léčebné přístroje – orgonové krabice, které vytvářely léčivý orgon a také zjistil, že největším generátorem orgonu v našem prostředí, je slunce. Zjistil, že kovy prve přitáhnou orgonovou energii a jak ji přitáhnou, tak ji začnou odpuzovat. Přitahují orgonovou energii z okolního prostředí. Orgon zastiňuje PVC, plast a zejména hliník. Orgonová krabice je vyplněna střídavě kovy a organickým materiálem, tak dochází střídavě ke vstřebávání a odrážení orgonu, což vytváří vertex, který generuje více orgonu uvnitř krabice. Podobný efekt funguje přirozeně i v přírodě. Tento jeho způsob léčby zaznamenal ohromující výsledky. Veliké bolesti u pacientů mizely téměř okamžitě. Mnoho pacientů, které lékaři poslali domů umřít, se zde spontánně vyléčilo z rakoviny. Byly prováděny pokusy i s rostlinami a ty v orgonové krabici rostly mnohem rychleji. Jde o prokázanou vědu. Tato věda se znovu obnovuje, ale oficiálně o ní neuslyšíte, protože ohrožuje Ilumináty, globalisty a farmaceutický průmysl. Reich byl neustále šikanován, vyslýchán a nakonec byl uvržen do vězení, kde zemřel na "selhání srdce" ve věku 61 let.

Umlčený Wilhelm Reich 1

07.08.2020

Rychlá navigace: