Souvislosti, které všude nenajdete

MUDr. Matthias Rath: spoluautor pokrokového protirakovinného léčebného postupu a celosvětově uznávaný obránce práv pacientů

(1. díl)

MUDr. Rath vedl výzkumný a vývojový ústav výživy a buněčné medicíny. Je zakladatelem vědeckého pojetí buněčné medicíny a role mikroživin a biokatalyzátorů na buněčné úrovni. V roce 1990 odešel do USA, přijal nabídku dvojnásobného nositele Nobelovy ceny Linuse Paulinga a úzce s ním spolupracoval v oblastech výzkumu výživy. MUDr. Matthias Rath objevil hlavní mechanizmus pro kontrolu rakoviny pomocí speciálních mikroživných látek (lysin, vitamín C, niacin) a tím se samozřejmě stal terčem útoku farmakartelu, protože si jeho terapii a účinné látky nemohli patentovat. Výsledky jeho úžasného výzkumu jsou skoro dvacet let blokovány a je bráněno ze strany farmaceutické loby, aby tyto důležité poznatky byly uvedeny do praxe, jako celá řada dalších převratných léčebných postupů.

MUDr. Rath se stal celosvětově uznávaným obráncem práv pacientů a lékařské mafii se ho nepodařilo umlčet a odvážně se postavil farmaceutickým protilidským zájmům. Založil se skupinou lékařů, právníků a pokrokových lidí nadaci, která podporuje široké aktivity na poli lidského zdraví, sociální spravedlnosti a zachování míru. Nadace se stala pokračováním myšlenek laureátů Nobelových cen míru jako Linuse Paulinga, Alberta Schweitzera a Martina Luthera Kinga.

Výňatky ze žaloby na farmaceutický průmysl MUDr. Matthiase Ratha a jeho týmu:

MUDr. Matthias Rath a kolektiv lékařských odborníků a právníků podali žalobu u mezinárodního soudního dvora v Haggu na všechny, kteří se podílejí na genocidě lidské rasy prostřednictvím farmaceutického monopolu.

Tato žaloba přináší před Mezinárodní soudní dvůr (ICC) ty největší zločiny, které kdy byly spáchány v dějinách lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze zraňování a smrti miliónů lidí kvůli svému "obchodu s chorobami"...

Každá fyzická osoba a každá vláda je tímto vyzývána, aby se zúčastnila na této žalobě s cílem jednou provždy skoncovat s těmito zločiny.

Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšiřování nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi. Prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně eliminuje poptávku po farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob. Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobysty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového "obchodu s nemocemi", čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných lidí i celých národů.

Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno, a tyto choroby by mohly být do značné míry již dávno eliminovány. K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí, ale je úmyslná a systematicky organizovaná ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů za jediným účelem – expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů.

MUDr. Matthias Rath: spoluautor pokrokového protirakovinného léčebného postupu a celosvětově uznávaný obránce práv pacientů

11.08.2020

Rychlá navigace: