Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (5. díl)

(5. díl)

Již v dávné minulosti byly nádory, vyrážky, výrůstky a ekzémy považovány za vnější projevy vnitřních potíží. Jakmile se nemoc vytěsnila ze skrytých zákoutí těla, tak se přistupovalo k potlačování těchto vnějších projevů. Prostřednictvím různých sprejů a roztoků se působilo na tyto nepříjemné projevy v místě postižení, ale už se nebral v úvahu organismus jako celek a to, že tyto projevy jsou projevem mnohem závažnější nerovnováhy. Naše moudré tělo reaguje na útočící nemoci tak, že je vytlačí do nejbezpečnější části těla a tou je kůže. Tímto ochraňuje naše životně důležité orgány, játra, srdce, plíce, ledviny. Proto je nemoudré potlačovat kožní projevy a zatlačovat je zase zpět do těla. Úleva, která přijde, je jen krátkodobá a skutečný problém si hýčkáme uvnitř.

Zakladatel homeopatie, Samuel Hahnemann tento fakt potvrdil a řekl, že pro organismus potlačení projevů nemoci může být velmi škodlivé, dokonce může mít fatální následky. Například uvedl, že rychlé potlačení průjmu dětí u cholerové epidemie opiáty nakonec u nich způsobilo hromadění tekutin v mozku s následným úmrtím těchto dětí na atrofii mozku. Změna povahy a místa nemoci se jmenuje metastáza. Dnes je tento výraz spojován hlavně s výskytem nádorového onemocnění. Každá nemoc je ve své podstatě snaha organizmu zharmonizovat se ve všech svých tělesných funkcích. Proto potlačování přirozených očistných procesů v těle není moudré a dokonce je velmi nebezpečné. Magnetoterapie je jednou z metod, která přirozeným způsobem přispívá tomuto neustálému úsilí našeho těla o rovnováhu a harmonii a o neustálé zbavovaní se zplodin metabolismu a všech patogenních a cizorodých látek. Zejména magnetoterapeutické přístroje řady "Renaissance" zprostředkovávají lidem takové frekvence, které tuto snahu naplňují.

Magnetoterapie obecně harmonizuje všechny životní pochody a po aplikaci dochází k přirozené nápravě patologických projevů. Při této léčebné metodě, která je založena čistě na přírodních zákonech, dochází nejen k působení na povrchové struktury, ale také k nápravě tělesných funkcí vnitřních orgánů. Tato forma léčby nezatlačuje nemoc zpět hluboko do organizmu, ani nezpůsobuje návrat nemoci v jiné, závažnější formě, ale neinvazně a šetrně pomáhá řešit váš zdravotní stav a to i preventivně. Při léčbě magnetoterapií nevystavujeme tělo nepříjemným a někdy "drastickým" léčebným metodám, ale působíme na tělo přírodním způsobem, v souladu s prastarým záměrem Stvořitele. Magnetoterapie patří do rodiny ostatních přírodních metod, jako je akupunktura, akupresura, homeopatie, ajurvéda a další, které ctí přírodní a vesmírné zákonitosti. Navíc magnetoterapie zvyšuje účinnost těchto přírodních metod, ale i metod komerčních.

Zdroj: bionet.cz

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (5. díl)

26.05.2021

Rychlá navigace: