Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (6. díl)

(6. díl)

Udržování stability našeho vnitřního prostředí je proces, který se nazývá homeostáza. Tkáňové buňky obklopuje buněčná tekutina a tím jim umožňuje plnit jejich životní funkce. Všechny buňky jsou ponořeny v této tekutině, která zabezpečuje jejich výživu a odvádí odpadní látky. Homeostáza je proces, který zajišťuje udržování rovnováhy ve stále se měnících podmínkách v organizmu. Zabezpečuje neustálý návrat k normálním a co nejoptimálnějším funkcím těla a ovlivňuje systém, který zrovna není v rovnováze. Je to například udržení tělesné teploty, pH krve, koncentrace iontů, acidobazické rovnováhy tělních tekutin, maximální hranice odpadních metabolitů, ad. Homeostáza je základní a nezbytnou podmínkou zachování života. Proto je tak důležité maximálně podporovat plynulý a bezchybný chod tohoto veledůležitého projevu našeho těla (pozitivní myšlení, dostatek kvalitní vody, minerálů, enzymů, slunečního svitu, kyslíku a také dostatek nedeformovaného magnetického pole a to přirozeného nebo dodávaného pomocí magnetoterapie).

Je paradoxní, že léčebná metoda, která vykazuje jednu z nejvyšších statistických měr úspěšnosti, 76 až 98%, má minimální rizikovost a má velmi nízkou nákladovost, je často až terapeutickou metodou poslední volby, když už ostatní léčebné metody selhaly. Je to zřejmě způsobeno tím, že komerční využití této terapie trvá zatím krátkou dobu a důkladná osvěta populace zatím neproběhla i vzhledem k velké konkurenci jiných metod, které prosazuje farmaceutický průmysl.

Velkou předností této terapie je faktická neexistence nežádoucích účinků, nelze se jí předávkovat, protože jen doplňuje přirozené magnetické pole Země, jehož intenzita v přírodě neustále klesá, zejména v městských aglomeracích (železobetonových džunglích, uměle vytvořených geopatogenních zónách) a ladí frekvence jednotlivých orgánů. Tím stimuluje přirozenou homeostázu těla a aktivuje náš imunitní systém.

Tuto léčbu mohou navíc absolvovat i lidé, kteří mají kovy v těle, (protézy či endoprotézy). Z léčby nejsou vyřazeni ani ti, kteří absolvovali operaci bypasu nebo jsou ve stavu po odeznění infarktu myokardu. Lidé s kardiostimulátorem se sice léčit přímo nemohou, ale mohou podpůrnou sílu magnetického pole získat pomocí magnetizované vody a potravin, a tak mohou přispět ke zlepšení svého zdravotního stavu. Magnetoterapie působí i v neviditelných, jemnohmotných úrovních. Pomáhá otevírat a harmonizovat energetická centra (čakry) a odstraňovat fantomové bolesti po amputaci končetin či vyjmutí žlučníku.

Pokud hovoříme o kontraindikacích této metody, tak je třeba zmínit krvácivé stavy, vysoké horečky, právě probíhající chemoterapii a radioterapii, neléčenou štítnou žlázu a preventivně i graviditu. Naopak velmi příjemnou vlastností magnetoterapie je, že bez jakéhokoliv omezení proniká beze změn intenzity magnetických pulzů oblečením a všemi materiály, které se běžně používají ve zdravotnictví (sádra, obvazy, dlahy, vata, elastika).

Také ve veterinárním lékařství dosahuje magnetoterapie pozoruhodných výsledků. Počet aplikací pro příznivý efekt je v ní nižší než u humánní medicíny a přitom úspěšnost je ještě větší. Například dostihoví koně, kteří byli takto léčeni, se spolehlivě uzdravili za podstatně menší dobu.

Zdroj: bionet.cz

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (6. díl)

27.05.2021

Rychlá navigace: