Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (1. díl)

(1. díl)

Znalosti o léčebných frekvencích spadají do hlubokého dávnověku lidstva. Léčebná síla magnetů je známa velmi dlouho a věděli o ní naši předkové na všech kontinentech. Léčivou sílu magnetů používali i mniši ve starém Tibetu a také ve starověkém Egyptě měli neuvěřitelné znalosti o frekvencích a magnetických silách. Dávné civilizace dobře věděly, že jakmile není v rovnováze frekvence buněk, tak dochází k poškozování organizmu. Síla magnetu je zmiňována i ve starých náboženských textech Hindů ve Védách už před 4 000 lety. V Číně byla napsána kniha na toto téma již 2 000 let před Kristem. Byla to "Kniha vnitřní medicíny" od Žlutého císaře. V době od 8. do 4. století před Kristem se o léčivých účincích magnetů zmiňují četní řečtí filosofové a učenci, mezi nimi i Platón, Homér a Aristoteles. Magnetizmus dobře znali i ve staré Mezopotámii.

Ve 2. století řecký lékař Galénos popisuje použití magnetovce v lékařství pro jeho ozdravné, utěšující a očišťující účinky. Ve středověku se přidávala do vína magnetitová drť a tento nápoj se používal jako elixír mládí. Paracelsus zase léčil pomocí magnetu dnu, žloutenku, kýlu a zlomeniny. V 18. století vídeňský lékař Mesmer vytvořil filosofii – mesmerismus, která se opírala o poznání, že všechny živé bytosti jsou ovlivňovány magnetickým fluidem (polem). Popsal podrobně živočišný magnetismus, který dnes nazýváme biomagnetismem. Dnes se dostává do popředí magnetoterapie jako velmi prospěšná léčebná metoda, která přináší velmi pozoruhodné výsledky u celé řady onemocnění. Díky ní stále více lidí nachází úlevu a řešení svých zdravotních problémů. Japonský špičkový lékař Kyoiči Nakagawa nazval nedostatek magnetizmu: Syndromem nedostatečného magnetického pole (MFDS – Magnetic Field Deficienty Syndrome) a také celá řada zdravotních potíží jsou v přímé souvislosti s nedostatkem magnetizmu. Dlouhodobý nedostatek magnetických pulzů způsobuje, že člověk není schopen plnohodnotně žít a pracovat, protože vypadává ze svých přirozených biorytmů.

Magnetoterapie nachází stále větší a širší uplatnění u řady chorob a stává se prestižní vědeckou a klinicky prokázanou léčebnou metodou. V tomto smyslu se vyjádřil i Dr. F.Barnothy, profesor fyziky z katedry farmacie na americké University of Illinois: "Využití magnetického pole se postupně vyvíjí do nového, velmi významného medicínského nástroje."

Protože jsou živé organizmy elektrolyty, obsahují všechny tělesné tkáně ionty. Nejvíce jich je v krvi a ve svalech, které jsou tak dobrými vodiči na rozdíl od tuků a kostí, které mají vodivost horší. Planeta Země je tvořena magnetickou sítí a vše živé je na ní řízeno zemským magnetismem. Každá živá bytost má biomagnetickou mřížku v buňkách a všechny životní pochody závisí na elektromagnetické bilanci v buňkách a tkáních. Vše spolu vzájemně interaguje a kdykoliv se naruší magnetické pole Země, tak se také naruší magnetické pole člověka. To se projeví třeba jako bolest hlavy, svalů či kloubů. Negativní dopad nedostatku magnetického pole ještě umocňuje přítomnost vysokofrekvenčních zářičů, mikrovlnek, mobilů, počítačů, které vytvářejí nezdravý elektrosmog. Magnetické pulzy jsou srdečním tepem naší planety a po věky byly klíčové pro organizování života na Zemi. Narušením jednotlivých elektromagnetických polí dochází ke zpomalení biologických a biochemických pochodů v organizmu. To se pak projeví civilizačními nemocemi, narušenou psychikou, rychlejším stárnutím, porušenou imunitou a vyšší nemocností. Existuje také silná korelace mezi poruchami chování a mezi změnami v elektromagnetických polích a mozková šišinka je velmi citlivá na změnu těchto frekvencí. A právě magnetická kontrola nad šišinkou mozkovou je klíčem k lidské svobodě nebo k ovládnutí lidstva.

Zdroj: bionet.cz

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (1. díl)

22.05.2021

Rychlá navigace: