Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 4. část

Věci jsou takové, jaké si myslíme, že jsou

Velice často není to, co říkáme, naše vlastní mínění, nýbrž mínění druhých. Pokud je přijmeme a učiníme z nich naše vlastní mínění, pak začnou utvářet náš život, jako fráze, které nás učili nejrůznější autority: Nechoď v noci na ulici. Nevěř nikomu cizímu. Lidé tě podvedou. Poslouchej silnější atd. Vychovávali nás pomocí podobných pouček a náš život podle toho vypadá. Všude pak budeme "nacházet" důkazy našeho přesvědčení. Pokud nám však vštěpovali: Lidé jsou v jádru dobří. Všude je láska nebo, že ti chce všechno jen sloužit a pomáhat, pak také budeme ve všem, co v životě potkáme, nacházet potvrzení těchto pravd. Věci a život nejsou buď takové, nebo onaké, nýbrž takové, jaké si myslíme, že jsou. I Ježíš říkal: "Každému se stane podle jeho víry."

Být zdraví znamená být v harmonii

Uzdravíme se teprve tehdy, když spojíme tři přirozenosti člověka, které v sobě všichni nosíme. Stránku spirituální, emocionální a fyzickou musíme spojit v harmonickou jednotu a v této jednotě jednat v souladu se vším okolo nás. A co vlastně znamená být zdravý? Být zdravý znamená být v harmonii, nic nepotlačovat, neskrývat, nezastírat, ale stát plně za sebou samým. Člověk musí dávat pozor, aby žil skutečně podle toho, jaký je, a ne podle toho co chtějí druzí, či podle různých, cizích vzorů, programů a rolí. Tím, že je rozpoznáme, máme šanci je odstranit a pak žít v harmonii sami se sebou a se svým životem. Harmonie na frekvenční, energetické a fyzické úrovni je nejdůležitějším předpokladem pro tělesné a duševní zdraví a ten kdo nežije podle skutečnosti a pravdy, nebude v harmonii nikdy žít. Být zdravý znamená být k sobě pravdivý a ten kdo podvádí a obelhává sám sebe, bude žít vždy v disharmonii. Kdo si ujasnil svou situaci a chová se tak, jak to odpovídá jeho vlastnímu Já a podle svého momentálního bytí, pak jde za zdravím, harmonií, láskou a smyslem života.

Kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět

Klíč k radosti ze života není mládí, protože mládí je zároveň nedostatkem zkušeností. Skutečným klíčem k radosti ze života je vitalita, a ta není vázaná na určitý věk, protože se dá vybudovat, udržovat a zvyšovat. Největší léčivá síla, kterou nám život poskytuje, je láska a kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět, protože láska je nejčistší a nejozdravnější energie, jaká existuje. V životě toho, kdo je naplněn touto energií, není místo pro nemoci. Opravdu mohu milovat však teprve tehdy, pokud jsem se naučil milovat své vlastní "Já". Láska ke mně, a tím i ve mně, musí být schopná proudit bez překážek, bez jakéhokoli "kdyby", nebo "ale". Musí proudit doopravdy z celého srdce a z celé duše. Mohu milovat až tehdy, když jsem našel lásku k sobě a cítím se být "hoden" ji přijmout. Teprve ten, kdo sám sebe přijme a miluje, může svou lásku zaměřit i na jiné. Jeho láska může proudit bez překážek a bez toho, že by potřeboval nebo chtěl druhého vlastnit. Milovat znamená dávat, a to dávat se cele. Láska k sobě je mostem k pravému štěstí. Milovat jiného člověka znamená přivést ho k sobě, přivést ho k životu, podporovat jeho růst, pomoci mu, aby se našel a byl plně sám sebou. Tím, že láskyplně přijmu sám sebe a celý svět, může život v mém nitru zase volně proudit, protože jsem se opět spojil se svým pravým bytím. Život je stejně jako naše tělo jen naším zrcadlem a je výrazem toho, jací jsme. Tělo a životní okolnosti nám vždy ukazují jen to, jak dalece žijeme v harmonii se svým Já a do jaké míry jsme sami sebou.

Měli byste vědět – 4. část

05.06.2019

Rychlá navigace: