Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 3. část

Jsme vědomí a nikoliv tělo

Naše vědomí určuje a vytváří naše fyzické tělo a zodpovídá za zdraví a všechny nemoci. Svůj zdravotní stav můžeme řešit na úrovni duchovní a energetické, ale pokud duchovní řešení zanedbáme, nezbývá nám, než řešit svou zdravotní situaci často těžce a obtížně na úrovni fyzické.
Kvantová fyzika popisuje živý organismus jako energetické pole, přičemž se potvrdila prastará teorie o energetickém těle člověka. Toto pulzující energetické tělo řídí všechny biochemické a bioelektrické děje v našem organismu a je jen třeba tuto energii uvést do harmonie. Mysl a tělo jsou ve skutečnosti jeden celek. Tělo ovlivňuje mysl a mysl ovlivňuje tělo. Naše myšlenky jsou stejně skutečné jako naše fyzické příznaky. Pokud je duše v jednotě s tělem, pak je naše tělo inteligentní a naše myšlenky jsou fyzické. Nebo můžeme říci, že mysl je odrazem těla a tělo je odrazem mysli. Myslíme a cítíme, jsme schopni si pamatovat a rozhodovat se. Jsme tedy vědomí, a nikoli tělo. Naše tělo je jen fyzickým výrazem našeho vědomí a je jeho zrcadlením. Ukazuje na venek, jak uvnitř myslíme, cítíme, zkrátka jací jsme doopravdy a bez přetvářky.
Vědomí nezná žádné choroby ani problémy, je zdravé, a jakmile si tuto skutečnost uvědomíme, jsme silní, protože pak může námi bez překážek proudit životní síla. Člověk je duchovní bytost osvobozená od chorob, stáří a smrti. Skutečnost, že jsme se narodili, že onemocníme, zestárneme a nakonec zemřeme, s tímto nemá nic společného, protože to nezasahuje naše skutečné Já, ale jen naše tělo. To, že si toto vše neuvědomujeme, nás uzavírá do vytvořené pasti těmi, kteří chtějí, abychom zůstali uzavřeni v kleci nevědomí. Naší povinností je udržovat svá těla v dobrém stavu a našim stvořitelským příkazem je, abychom zůstali zdraví, šťastní a žili plným životem a abychom zůstali mladí, i když zestárneme. Za tímto účelem musíme sjednotit všechny naše myšlenky, city, řeč a jednání a dát je do souladu se vším okolo. Naše tělo je vždy projevem, nikoli příčinou. I takzvané choroby stáří jsou jen informací o nevyřešených úkolech našeho života.

Často jsme svědky toho, že lidé, kteří po celý život churavěli, ve stáří najednou netrpí žádnou chorobou, dokonce někdy přímo rozkvetou. Choroba a utrpení jsou následky zneužití svobody. Když už tělo není nástrojem, který by bylo možno použít, musí ho duše opustit bez ohledu na to, zda jsme splnili svůj karmický úkol, či nikoli. Duše potom pokračuje ve svém bytí na jiné úrovni. Pravou příčinou nemoci a utrpení je vždy myšlení, a to nesprávné myšlení.

Poslouchejte svoji duši, ne své ego

Využijte léčebnou sílu vaší duše. Veškeré životní okolnosti jsou odrazem naší podstaty a my je můžeme změnit pouze tím, že změníme sami sebe. Ne nadarmo se říká, že ten, kdo trvale neposlouchá, co nelze přeslechnout, a přehlíží, co se nedá přehlédnout, se pak nemůže divit, když ho jednoho dne sluch a zrak opustí, protože nepracuje-li někdo sám na sobě, bude pracováno na něm. Ego a duše mají rozdílná přání. Ego chce pohodlí, moc, přepych okázalost, naopak duše chce vývoj, skromnost, pokoru a toleranci. Je to jen mé rozhodnutí, komu a čemu budu naslouchat. Neposlechnu-li své pravé Já, svého léčitele v sobě, tak mi pošle poselství v podobě osudu a použije k tomu řeč nepříjemných symptomů - bolest, depresi, nemoc a smutek.

Měli byste vědět – 3. část

04.06.2019

Rychlá navigace: