Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 35. část: Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 1. část

Plíživé překyselování. Problém překyselení organismu je dosti přehlížený. Jednou z příčin je, že překyselení vzniká pomalu, po celá léta, člověk se jeho projevům neustále přizpůsobuje a vnímá jej často teprve tehdy, když jsou potíže již velmi prudké či závažné. Také zatížení odpady a zahlenění nevnímají všichni lidé stejně. Příznaky jsou často skryté, plíživé a nenápadné. Tkáně, a to především ty podkožní pojivové, je možné přeplnit odpadem a kyselinami, aniž by se to projevilo bolestmi. Nemoci jsou zřídka spojovány s překyselením, protože probíhají téměř nepozorovaně a souvislost mezi kyselinami a chorobami bývá školskou medicínou většinou ignorována.

Kyseliny versus zásady v lidském těle. Rovnováha pH v těle je rovnováha zásad a kyselin a je nezbytně nutná, přičemž ideální poměr ve stravě je 80% zásad a 20% kyselin. Jsme-li následkem nesprávné stravy a životního stylu překyselení, vytváříme v těle silně aniontové prostředí, které má za následek záněty a tvorbu kamenů. Abychom sjednali nápravu, musíme se alkalizovat, což je proces protizánětlivý. Alkalizací rozštěpíme a rozpustíme usazeniny vápníku, celulitidu a lipidové kameny. Tyto usazeniny se tvoří kdekoli v těle, ale zejména v játrech, žlučníku a ledvinách. Pokud nebudete konzumovat stravu bohatou na syrové ovoce a zeleninu, pak nebudete mít dostatek minerálů, enzymů a životně důležitých elektrolytů. Tak si vyvoláte acidózu v těle a vyvoláte dehydrataci.

 • Kyseliny leptají a zaněcují tkáně, čímž je poškozují
 • Zásady ochlazují a působí na tkáně protizánětlivě
 • Kyseliny mohou tkáně (buňky) zničit
 • Zásady mohou tkáně uzdravovat
 • V kyselém prostředí se živiny stávají aniontovými (sráží se)
 • V zásaditém prostředí se živiny stávají kationovými (štěpí se)
 • Acidóza způsobuje slučování tuků, minerálů a jiných látek, což vede k tvorbě kamenů (jaterních, žlučových a ledvinových). Rovněž vyvolává lepivost krvinek a destiček. Toto všechno má za následek buněčné hladovění (způsobené špatným zužitkováním živin), nedostatek kyslíku v buňkách a tkáních (mozkovou mrtvici), tedy anaerobní děje (procesy bez kyslíku), kvačení a hnilobné procesy.
 • Acidóza a obstrukce (toxicita a hlen) jsou podstatou, příčinou či důvodem 99,9 procent všech nemocí.

Co nás alkalizuje?

 • obecně lze říci, že je to nevařená živá strava, plná enzymů
 • ovocné a zeleninové šťávy, čerstvě vylisované, nápoj z mladého ječmene
 • správné a hluboké dýchání, alkalizační koupele a zábaly
 • mír v duši, harmonie, pozitivní myšlenky, dobro, tolerance, pokora, radost, smích, láska

Co nás zakyseluje?

 • stres, nenávist, zloba, žárlivost, hněv, netrpělivost, hamižnost, negace, nedostatek spánku
 • vařená a nevhodná strava, cukr, maso, bílá mouka...
 • kouření, alkohol, káva, drogy, chemické léky
 • nedostatek enzymů a vitamínů
Překyselení, základní příčina chorob a obezity – 1. část

21.09.2019

Rychlá navigace: