Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 34. část: Příčiny oslabení imunity

Duševní, mentální a citová nerovnováha. To znamená, že neumíte správně zacházet se svými city, a že je zřejmě umíte vnímat i vyjádřit jen s velkými obtížemi.

Příliš častá a bohatá spotřeba živočišných bílkovin zatěžuje organismus nejen z důvodů zakyselení a četných cizích látek. Problém spočívá také v tom, že se tyto bílkoviny svým složením velmi přibližují lidské bílkovině, a proto představují neustálou provokaci pro imunitní systém.

Přílišné množství jídla v nevhodných kombinacích způsobuje hnilobu a kvašení ve střevech a zatěžuje organismus, zvláště v případě, kdy jsou potraviny navíc podřadné a neobsahují žádné živiny, místo toho však jsou plné nebiologických vibrací, např. od mikrovlnných trub.

Ošetření hormony je matoucí pro choulostivou rovnováhu hospodaření organismu s hormony. Žádný lékař není schopen tyto látky přesně dávkovat. Výhody jsou často více než pochybné. Např. osteoporózu nelze s pomocí hormonální terapie zvládnout. Raději od nich dejte ruce pryč! Pročistěte svůj organismus, pak bude všechno probíhat bez poruch a přirozeně.

Antibiotika a ostatní závažné chemoterapie mají podobné fatální důsledky nebo vedlejší účinky. Je vám vůbec známo, že vysoké procento dnešních chorob vzniká teprve neodborným ošetřováním v lékařských praxích a nemocnicích? Lékaři si toho jsou sice dobře vědomi, ale tržní mechanismy farmaceutické loby je ženou k předepisování zbytečných léků. Obávané "nemocniční zárodky" jsou imunní vůči antibiotikům a nezřídka vedou k smrti. Ale také zlozvyk, užívat při každém drobném onemocnění antibiotika, má za následek skutečnost, že mnozí lidé mají extrémně porušenou střevní flóru, protože tyto léky ničí veškeré zárodky. Jak by také byla schopna uměle vyrobená látka rozlišovat mezi užitečnými a škodlivými kmeny bakterií?

Očkování oslabuje imunitní systém zvlášť výrazně. Očkování znamená pro organismus více škody než užitku. To souvisí s tím, že očkování obsahuje těžké kovy i živočišné nečistoty a patogeny. Nejlépe "proočkovaným" kontinentem je Afrika, tam je oslabení imunity také rozšířeno nejvíce.

Elektrosmog, mikrovlny vysílačů a trub, radioaktivita. To všechno jsou energie a informace, s nimiž si lidský organismus nemůže nic počít, a které mu škodí. To je známo nikoli pouze v případě radioaktivity a i obě další oblasti jsou dnes prozkoumány. Pravda je však zahalována a zastírána – z ekonomických důvodů. Zvláště škodlivý je pro člověka střídavý proud.

Otravy těžkými kovy zvláště ze zubních výplní (amalgám, palladium), ale také ze vzduchu a výživy (kadmium, olovo, měď apod.). Jedy z životního prostředí jako ochranné prostředky na dřevo, formaldehyd, benzol, apod. způsobují značné škody, protože se jedná o organické sloučeniny, které člověk z části nepozorovaně vdechuje. Tyto látky škodí zvláště nervovému systému.

Zvlášť škodlivě působí rušivá pole (geopatogenní zóny), pokud se týkají vaší ložnice.

Výživa chudá na živiny, kontaminovaná pitná voda, nekvalitní strava a průmyslově zpracované potraviny přispívají značně k oslabení imunitního systému.

U lidí se zvláště slabým imunitním systémem bývá pravidlem neustálé zneužívání drog (jedná se o nikotin, kofein, alkohol, léky, apod.). Při pravidelné konzumaci potlačují imunitní systém.

Nepřirozený způsob života s přílišnou stimulací nervů a žláz je dalším důležitým faktorem.

Můžeme vycházet z toho, že náš imunitní systém je nejsilnější v přirozených životních podmínkách. Pobyty v přírodě, na čerstvém vzduchu a na slunci, nejlépe u moře, v horách, u řek nebo jezer, případně v lese, imunitu zvláště posilují. Co však děláme my? Žijeme v železobetonových "džunglích" – velkoměstech, nezřídka se zavíráme na celé dny a týdny do uzavřených budov a nepřijímáme dostatek životní síly, kterou nám dává k dispozici příroda a Vesmír. Tato energie a informace jsou pro náš imunitní systém nejdůležitější potravou.

Příčiny oslabení imunity

20.09.2019

Rychlá navigace: