Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 26. část: Jaká je kvalita vody

Bohužel, co se týká kvality vody, musíme konstatovat, že se zhoršuje. Stále se totiž vyvíjejí nové průmyslové látky, chemikálie, hnojiva, léky atd., a ty se dostávají zpět do vody. Sedm miliard lidí vyprodukuje tolik odpadních látek, že to musí mít vliv na kvalitu vody na celém světě. Vodu bychom měli pít čistou! Ovšem většina vodovodních kohoutků však obsahuje vodu znečištěnou a naředěnou do přijatelných norem. Přesto mnoho lidí, kteří dbají na kvalitu konzumovaného jídla, tento aspekt úplně přehlíží. Pijí vodu z vodovodních kohoutků nebo z nádrží, které obsahují vodu přefiltrovanou pouze karbonovým či jiným filtrem, aby chutnala lépe. Pak jsou naplněni nečistými tekutinami, které znečišťují jejich svaly, orgány a mozek. Jestli děláte totéž, je to velká chyba. Žádný stroj nemůže správně fungovat, když je zanesen špinavým olejem.

  • Kvalitu ovlivňuje i samotné potrubí, kde se mohou rozmnožit bakterie a probíhá tam koroze, pak chlorové sloučeniny, které se používají k dezinfekci a mohou být zdraví škodlivé. Navíc cestou reagují s potrubím a vznikají další nebezpečné sloučeniny. Voda, která nám vytéká z kohoutku, je tedy úplně jiná než ta, která odtéká z vodárny. I přes ujištění odpovědných orgánů nejsou z pitné vody běžnými postupy úpravy úplně odstraněny látky, jako jsou kontraceptiva, antidepresiva, nesteroidní antirevmatika, látky proti bolesti ad. Ideální by pro spotřebitele proto bylo, kdyby si každý pro své vlastní použití přefiltroval pitnou vodu pomocí reverzní osmózy. Je alarmující, že každý se dnes stará o to, co jí, jak kvalitní vzduch dýchá, ale jen velmi málo z nás se stará o to, co pije.
  • Naše pitná voda je ve vodárnách upravovaná do minimálních standardů následujícími způsoby: sedimentací, filtrací, chemickým zkvalitňováním a dezinfekcí chlorem. Ale toxické kovy, pesticidy, průmyslové chemikálie jsou v ní dále přítomné a dále ještě padesát chemikálií používaných k čištění vody, mrtvé bakterie zabité chlorem a karcinogenní trihalogenmetan vznikající z chloru. Ten například při dlouhodobém působení na lidské tělo způsobuje rakovinu jater a zažívacího traktu. Voda z kohoutku vás ihned nezabije a při krátkodobém používání neučiní nemocnými, ale není možné, aby vaše tělo správně fungovalo na jedech.
  • Není dobré uvěřit tomu, že nás vodohospodáři mohou ochránit. Běžně se totiž v pitné vodě testuje jen přítomnost 30–60 různých chemikálií. Jenže existuje přes 60 000 chemických nečistot, které může pitná voda obsahovat. Nejčastější škodlivinou, která se objevuje v pitné vodě, jsou dusičnany. Původně toto znečištění vznikalo z fekálií, dnes je ale zdrojů tohoto typu znečištění mnohem více, přičemž většina z nich je průmyslového původu. Ještě větším problémem je, že z dusičnanů postupně vznikají dusitany, které jsou zdraví škodlivé nebo nitrosaminy, které vznikají v prostředí střev a jsou karcinogenní.
  • Dále se ve vodě někdy objevují těžké kovy (ukládají se ve vnitřních orgánech a mohou způsobit mimo jiné neurotoxicitu), chemické látky používané v některých lécích, antikoncepce, pesticidy a radionuklidy (tritium, radon, radium, izotopy uranu).
  • Nepřímo nám škodí chlor používaný k dezinfekci pitné vody kvůli látkám, které vznikly jako vedlejší produkt dezinfekce chlorem nebo jinými silnými oxidačními činidly. Bohužel dlouhodobá konzumace pitné vody s vyšší koncentrací těchto látek má negativní vliv na reprodukci a snížení počtu spermií a zvyšuje riziko výskytu rakoviny a vývojových vad.

Řešením je kvalitní domácí filtr s reverzní osmózou.

Jaká je kvalita vody

12.09.2019

Rychlá navigace: