Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (8. díl)

(8. díl)

Zejména cukrovkáři a lidé trpící cévními problémy vysoce oceňují vasodilatační schopnosti magnetoterapie. Tento vysoce pozitivní efekt byl prokázán pomocí termokamery a pomocí tekutých krystalů, které mění barvu podle prokrvení končetin. Tato výjimečná vlastnost pulzní magnetoterapie je velmi cenná a účinná zejména v periferních oblastech, které jsou hůře prokrvovány. Všechny cévy a cévky se díky magnetoterapii roztahují do optima a proto je tato léčba pulzním magnetickým polem velmi aktuální při léčbě nízkého i vysokého tlaku, protože díky svému vasodilatačnímu efektu pulzní magnetická pole postupně rozšiřují cévy a optimalizují jejich průchodnost i hustotu krve.

Působením magnetického pole se velmi zrychlují všechny probíhající hojivé procesy. Urychluje se proces obnovy buněk a zdravé buňky urychleně a bez problémů nahrazují ty nemocné a poškozené. Dochází k výraznému snížení tvorby vazivové tkáně, která zpomaluje hojivé procesy. Všem hojivým procesům také napomáhají výplachy ran zmagnetizovanou vodou, které také přináší velmi pozitivní výsledky. Mnoho poznatků v tomto směru přinesly lékařské studie z celého světa, které se zabývaly pozitivním účinkem magnetoterapie při léčbě zlomenin a urychlováním celého léčebného procesu. Bylo mnohokrát prokázáno, že se výrazně snižuje doba hojení, srůstu zlomenin i hojení všech tkání v pooperačním období. Výborných výsledků bylo také dosaženo při hojení popálenin. Hojivý proces probíhá mnohem rychleji, intenzivněji, bezproblémověji a s menší bolestivostí.

Pulzní magnetické pole je výjimečné tím, že univerzálně prostupuje celým tělem bez jakéhokoliv omezení, na rozdíl od tepla, světla, elektřiny a zvuku, které jsou blokovány kostmi, zpomaleny odporem pokožky nebo jsou absorbovány ve svalech a v měkké tkáni. Magnetické pulzy prostupují vším a snadno se dostanou ke všem vnitřním systémům, orgánům i nervům. Vysílají do mozku rychlé signály k okamžité nápravě. Působením magnetoterapie také dochází k alkalizaci a potlačení překyselených tkáňových struktur, což v léčbě hraje nesmírně důležitou roli.

Další skvělou vlastností magnetoterapeutických přístrojů řady "Renaissance" je jejich protiedémové působení. Všechny otoky v těle vznikají potlačeným a špatným hospodařením organismu s vodou a srdeční nedostatečností. Následkem působení magnetické pulzace se pročišťuje celý lymfatický systém, snižují se tlaky, uvolňují zástavy, zvyšuje průtočnost a tak vzniklé otoky mizí během mnohem kratší doby.

Zdroj: bionet.cz

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (8. díl)

03.06.2021

Rychlá navigace: