Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 28. část: Pravidelný a dostatečný pitný režim vás může zbavit závažných chorob, včetně rakoviny

Pijte co nejkvalitnější vodu

Vodovodní společnosti nejsou schopny ochránit svoje klienty před kontaminací vody, choroboplodnými viry, bakteriemi, těžkými kovy a dalšími zplodinami, které vodovodní řád obsahuje. Výsledkem jsou i nedávné události v Praze, kde v důsledku kontaminace staletého potrubí došlo k masivní nákaze. A toto je jen špička ledovce, protože v přestárlém potrubí bude množství zamoření narůstat a zahraniční vlastníci vodáren nemíní tuto situaci řešit. Částečným řešením je pití balené vody, což je ale z dlouhodobého hlediska neekonomické. Popularita balených vod v plastových lahvích je velmi vysoká. Bohužel většina lidí se mylně domnívá, že potravinářský průmysl odpovědně pracuje na tomto poli, protože voda je nejdůležitější součástí lidského těla. Není tomu tak. Většina vody v plastech je jednoduše vodou z kohoutku, která projde minimálním množstvím filtrů, aby lépe chutnala. Pokud je balená voda špatně skladovaná na přímém slunci nebo při vysokých teplotách, uvolňují se do ní z plastového obalu ftaláty, ale také antimon. Všechny tyto látky se využívají jako redukční činidla při výrobě plastových lahví.

Jedním z řešení je voda upravovaná pomocí filtrů s reverzní osmózou nebo jinou kvalitní technologií přímo v bytě uživatele. Osmózu jako jev objevil laureát Nobelovy ceny Jacobus Henricus van Hoff. Osmóza spočívá v přitahování tekutin některými minerály, díky čemuž překoná kapalina atmosférický tlak a dojde k průchodu částic kapaliny polopropustnou membránou. Pomocí tohoto postupu – Reverzní osmózou buňky našeho těla vstřebávají minerály i živiny a zároveň při tom vypuzují nepoužitelné odpadní látky membránou. Soli i další znečištění zůstanou na vstupní straně membrány reverzní osmózy, odkud jsou průplachem vody odvedeny do odpadu. Reverzní osmóza, jako nejdokonalejší běžně použitelná technologie úpravy vody umožňuje odstraňovat téměř veškeré škodliviny, konkrétně 90 až 98% všech odpadních minerálních solí, dusičnanů, chloridů, fluoridů, síranů, a dále 95 až 98% těžkých kovů – olovo, rtuť, kadmium, chróm, barium, mimoto také arzen, azbest, selen, organické sloučeniny, zachycuje bakterie Cryptosporidium parvum, Escherichia coli a dokonce i některé viry. Toto vše dokáže odstranit, bez dodávané energie a chemikálií pouze fyzikální cestou. Minerály je možno doplnit přes mineralizační patronu a taková voda se dá dobře nabíjet frekvenčně a energeticky pomocí krystalů, magnetoterapie či modlitby a záměru (viz Emoto).

Filtry tohoto typu jsou schopny dokonce odstranit z vody estrogen, ženský hormon, který se prokazatelně čím dál častěji dostává do vody z ženské antikoncepce. V současnosti používané vodárenské technologie si s ním v tuto chvíli neumí jednoznačně poradit a on zůstává i v takzvané pitné vodě. Estrogen ve vodě má značný vliv na snižování plodnosti u mužů a zapříčiňuje i některé rakoviny.

Komplexní vodní filtr odstraňuje

  • dusičnany
  • herbicidy, pesticidy
  • chlor a jeho sloučeniny
  • těžké kovy
  • PCB, organické látky
  • vodní kámen
  • bakterie a viry
  • zbytky léčiv a drog
Pravidelný a dostatečný pitný režim vás může zbavit závažných chorob, včetně rakoviny

14.09.2019

Rychlá navigace: