Souvislosti, které všude nenajdete

Anite Petek - pravda o očkování

Máme tu prvotřídní lékařku, která prostudovala 30 tisíc stran literatury o očkování a analyzovala je. Je to na slovo vzatý odborník. Na základě svých praktických zkušeností a prostudovaných materiálů dospěla k následujícímu názoru: Sto let výzkumu školní medicíny dokazuje, že očkování způsobuje více utrpení a smrti, než jakákoli jiná aktivita v celé historii medicíny. Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak bychom měli věnovat zvýšenou pozornost jejím názorům a pečlivě vše vyslechnout. Anite Petek provede rekapitulaci posledních 200 let očkování a poskytne nám napínavý a kritický názor zda očkování má, nebo nemá smysl.

Věnuji se tomuto tématu už 15 let. Jak to celé probíhalo a proč dnes máme očkovací lobby, pod kterou každý víceméně trpí? Oficiálně bylo první očkování proti pravým neštovicím zavedeno v roce 1796. Pak přichází Luis Pasteur, který nebyl lékař. Původně to byl chemik a na něm je vlastně založen celý očkovací průmysl. Na Luisi Pasteurovi je založena tato teorie o infekcích a i dnes je to stále jen teorie o infekcích. Dokonce i její přívrženci to tak nazývají. Celý očkovací průmysl vychází z jeho práce. Zavedl očkování proti vzteklině v roce 1885, to bylo první očkování, které inicioval a s ním se vlastně zapsal do očkovacího businessu.
Dr. Robert Koch V roce 1928 vyvinul očkování proti tuberkulóze a o tomto očkování také něco víme. Tuberkulóza - tu pamatuje většina zejména nás, starších. Bohužel jsme toto očkování absolvovali.

Jak a proč tento očkovací průmysl dosáhl dnešní velikosti a hlavně proč a na jakém základě toho dosáhl? Až se to dozvíte, budete nevěřícně kroutit hlavou nad tím, na jakých vratkých základech spočívá dnešní víra v očkování. V roce 1798 Edward Jenner, anglický lékař napsal zprávu o 23 případech pravých neštovic. 14 osob z této zprávy, a to je základ dnešního očkování, vůbec nebylo očkovaných a přesto byli zahrnuti do zprávy. Jednoduše dostali neštovice, uzdravili se a pak byli zahrnuti do této jakoby studie, jako důkaz, že očkování proti pravým neštovicím funguje. Přitom nebyli vůbec očkováni. John Baker, 5ti letý chlapec, zemřel několik dní po tomto očkování. To bylo zveřejněno až o mnoho let později. Sám Edward Jenner se to pokusil utajit a ve své zprávě se o tomto úmrtí vůbec nezmínil. Pouze 4 případy z těch 23, o kterých psal lze považovat za skutečné důkazy. Pouze 4 případy. A na těchto čtyřech případech bylo založeno celé očkování proti pravým neštovicím. Na základě těchto 4 případů se více než 100 let očkují lidé ve většině zemí kromě Švýcarska, my jsme opět šli vlastní cestou, díky bohu. Chtěla bych podotknout, že lidé jsou od té doby po celém světě očkováni tak říkajíc povinně. Na základě 4 ojedinělých případů. Pokud si to představíme z dnešního pohledu, tak tito lidé dostali vakcínu pouze několik týdnů před napsáním zprávy. To značí, že pacienti nebyli po očkování vůbec pozorováni a nikdo tedy nemohl vědět, zda jsou, nebo nejsou chráněni a jaké to mělo nežádoucí účinky. Nikdy nevznikl žádný důkaz o stupni a trvání ochrany a přesto na základě těchto 4 případů a bez prokázání účinnosti byly více než 100 let povinně očkovány miliony lidí na celém světě až do 19. století.

Roku 1978 byla v Německu tato povinnost zrušena, respektive toto očkování bylo zakázáno. Ve Švýcarsku to byly pouze dva nebo tři kantony, které povinné očkování vůbec zavedly a to pouze na dva až tři roky. Mimochodem Švýcarsko je jednou z mála zemí, kde se nikdy nevyskytla epidemie neštovic v takovém rozsahu jako v jiných zemích. A víte proč? Protože jsme neměli očkování proti pravým neštovicím. To je pravá a jediná příčina. Můžete si to ověřit. Naše věda a s ní současná moderní medicína s celým svým očkovacím průmyslem staví svou víru v oprávněnost očkování na základě očkování proti pravým neštovicím na vratkém základě 4 případů a nikdy neprokázaných informacích. Dodnes tyto skutečnosti nikdo skutečně oficiálně neověřoval. Není zájem o seriozní a pravdivý přístup. Prostě se to tak dělá.

Luis Pasteur experimentoval se slinami vzteklých psů. Vzal vzorky jejich slin a zamíchal je do mísy bujónu. Zamíchal to a čekal, jenže se nic nedělo, ani se nic dít nemohlo, nejvýš by se tam mohla vytvořit plíseň, pokud by čekal dost dlouho, ale jinak nic víc. A pak zjistil, že něco není v pořádku. Dnes už víme, co bylo špatně. Tehdy to však nevěděl, protože ve slinách psa se žádné viry vztekliny nenacházejí. Ty sliny tam mohly klidně ležet dodnes a Pasteur by nemohl rozeznat v bujónu žádné změny. Usoudil proto, že průvodce vztekliny musí být mimořádně malý, neviditelný a přirozeně ho proto nazval virus. Tu věc, kterou nedokázal najít. Virus znamená v překladu jed. Moderní medicína od té doby začala tento pojem používat. Dnes všichni víme, co je virus, je to takzvaný průvodce nákazy, ale já ho vidím jako původce choroby v uvozovkách. Pasteur tehdy použil pojem virus a zavedl ho do medicíny a dnes se všichni tváří, jako že vědí, o čem se mluví. Jeho světová sláva, kterou Luis Pasteur skutečně získal, vznikla podle mého názoru neprávem. Byl glorifikován silami, kterým se to náramně hodilo.

6. července 1885 jistá matka přivedla 9ti letého syna Josefa Meistera k Luisi Pasteurovi 48 hodin potom, co ho na 14 různých místech kousl vzteklý pes. Pasteur nikdy předtím člověka neočkoval, očkoval pouze nebohé ovce, které pak do jedné zdechly, ale o tom nikdy nemluvil. A potom, alespoň se to uvádí v historické kronice, po dlouhém vnitřním boji, který mohl trvat asi dvě a půl hodiny, se rozhodl toho chlapce očkovat, protože si řekl, že tak či tak nemá šanci přežít. Buď ho zabije očkování, nebo zemře i tak. Protože o pokousání vzteklým psem se to říká dodnes, což mimochodem také není pravda, že by bylo zásadně smrtelné. Chlapec během tří týdnů dostával každý den injekce do břišní stěny, což je extrémně bolestivé. Po třech týdnech, píše Luis Pasteur ve svém deníku, chlapec "zůstal zdravý". Neodvážil se ale použít termín "vyléčil se". Pasteur se stal slavným výlučně na základě tohoto jediného případu a nikdy více už nemusel nic dokazovat. Od této doby chtěl celý svět jeho vakcínu. Pouze na základě tohoto jediného případu.

A teď bych vám chtěla ukázat, proč tento jediný případ vůbec nedokazuje, že toto očkování funguje. Pasteur tehdy aplikoval takzvané aktivní očkování, to je to, u kterého se nám říká, že tělo si samo aktivně vytvoří protilátky. Ale dnes se tvrdí, že pokud se u vztekliny použije pouze aktivní očkování a ne současně i pasivní, takto se to tedy vyučuje, takže pokud člověk nedostane obě očkování současně, tehdy to nepomůže a člověk zemře. Pasteur tehdy aplikoval pouze toto aktivní očkování a navíc ke kousnutí došlo před více jak 48 hodinami, to jsme slyšeli už dříve. Dnes se ale tvrdí, že proti vzteklině je třeba očkovat do 24 hodin od kousnutí, protože v opačném případě to nefunguje a člověk umírá. Josef Meister byl tehdy očkován do břišní stěny, ale dnes se vyučuje, že tento způsob, respektive místo očkování je zcela nesprávné. Musí se očkovat do úplně jiných míst a dnes se vyučuje, že se má očkovat přímo do rány. Další přitěžující okolnost. Navíc, dva muži, kteří se snažili odtrhnout psa od chlapce, byli také pokousáni, ale ti nebyli dopraveni do Paříže, za Louisem Pasteurem. To znamená, že tito muži očkování nedostali. Ale ti dva muži zůstali zdraví a nikdo už o nich nemluvil. To však s jistotou znamená, že tento pes buď vůbec neměl vzteklinu, nebo ji chlapec nedostal, jinak by nebyl vyléčený.

Mimochodem, Pasteur byl chemik, nebyl to lékař. A jak může chemik diagnostikovat vzteklinu? Dnes vzteklinu nedokáže diagnostikovat ani lékař, pokud nemá výsledky laboratorního vyšetření. Jednoduše, pokud přijde pacient do ordinace k lékaři a ten jej vyšetří, tak ani lékař to dnes nedokáže jen tak diagnostikovat a už vůbec ne v těch časech.

Chtěla bych se velmi stručně dotknout výroby vakcín. Je velmi důležité, abychom věděli, jak se vakcíny vyrábějí, protože na základě znalosti výroby poznáme že:

Očkování dokáže způsobit obrovské škody

Očkování nedělá to, co je nám neustále slibováno, že poskytne ochranu před nákazou.

Anite Petek - pravda o očkování

Vakcíny se v současnosti stále nejvíce pěstují na zvířatech a v jejich produktech, jako například ve slepičích vejcích, takzvané očkování proti chřipce, nebo v krvi zvířat. To je takzvané médium, kde se to svinstvo - vakcína vyrábí. Pak se vytváří očkovací látky pěstované na usmrcených lidských plodech a náš farmaceutický průmysl říká, že tento způsob výroby vakcín je výhodný z následujícího důvodu: Výchozí materiál se dá "výhodně sehnat". Nebudu tuto větu komentovat. Předpokládám, že každý z vás ví, co se tím myslí. Nejde už jen o zdraví, jde o etiku a morálku a ty jsou přinejmenším tak důležité jako zdraví, ne-li ještě více. Protože etikou a morálkou náš život začíná i končí a zdraví je něco někde mezi tím. Očkování proti zarděnkám a proti planým neštovicím se vyrábějí takto, na usmrcených plodech a tuto vakcínu používá celý svět kromě Japonska. Japonci se z etických důvodů brání jejímu používání a používají očkování vypěstované na buňkách psích ledvin. Pokud si ale vážíme života a ctíme ho, pak je to stejně neetické, když použiji zvíře namísto člověka.

Pak existují vakcíny vyrobené na HeLa buňkách. Označení "HeLa" buňky je spojeno se ženou jménem Henrietta Lacks a je odvozeno od počátečních slabik jejího jména – HeLa. Jsou od osoby, ze které pocházejí tyto rakovinové buňky. Tato paní zemřela v polovině 80. let a měla rakovinu, která postupovala neuvěřitelně rychle. Byla tam celá řada lékařů a vědců, kteří sledovali, jak rakovina v této ženě postupovala rychle a někoho tehdy napadlo, že mohou použít tyto rychle se vyvíjející rakovinové buňky na výrobu očkovacích látek. A to je důvod, proč jsou nyní mnohé vakcíny vyrobené na tomto základě, protože tímto způsobem lze vyrobit velmi rychle a levně velké množství očkovací látky. Vidíte, že to nemá nic společného se zdravím, jde skutečně jen o zisk a o nic jiného. Dnešní farmaceutický průmysl je vedle zbrojního průmyslu druhým nejvýdělečnějším odvětvím na zemi. Na těchto lidských rakovinových buňkách je vypěstované očkování proti spalničkám a proti příušnicím. U nás, v průmyslových zemích neexistuje žádná jiná vakcína proti spalničkám a příušnicím, vypěstovaná na jiné bázi a i část očkování proti vzteklině je vypěstováno takto. Náš farmaceutický průmysl říká, že to vůbec nevadí, protože tyto vakcíny jsou odmaštěné a filtrované a že v těchto očkovacích látkách nezůstane po rakovině ani stopy. To není pravda. To si může každý snadno ověřit, pořiďte si ampulku vakcíny, seškrábejte dole etiketu a odneste jí do laboratoře, ať vyzkoumají, co je uvnitř. Tehdy se ta svinstva znovu ukážou. Tyto rakovinové buňky lze jednoznačně prokázat. To se ví. Je to skutečnost a není potřeba ani o tom diskutovat. Pokud to lze prokázat, tak tyto rakovinové buňky mohou i škodit. Ani o tom nemusíme diskutovat.

Pak ještě existují vakcíny vypěstované na buňkách Vero, nebo je na příbalovém letáku jenom "vypěstováno na buněčných liniích" a to znamená, že přitom jde vždy o zvířecí rakovinové buňky. Ty jsou téměř vždy vyrobené z buněk kočkodana zeleného, to je druh opice. Pěstují se v nich, protože opice jsou podobné člověku. Ale nejnovější výrobní postup firmy Baxter nebo firmy Novartis jde úplně novou cestou. Tímto způsobem se vyrábí očkování proti žloutence typu A o tom farmaceutický průmysl dnes říká, že je to non-plus-ultra to nejlepší z nejlepšího. Já myslím, že je to v duchu hesla, když musím dělat zlo, tak ve velkém stylu. Jedná se o geneticky vyrobené vakcíny a můžete vycházet z toho, že když se dnes vyvine nějaká vakcína, bude vyráběná zásadně už jenom geneticky. I nové očkování proti HPV, rakovině děložního čípku je vyrobeno geneticky. Takže v budoucnosti už nebudou existovat vakcíny vyrobené jiným způsobem. Náš farmaceutický průmysl je toho názoru, že geneticky to dokážou lépe řídit, lépe zvládnout a vakcína je pak "čistší". Věc se má ale tak, že použitím této genetické techniky náš farmaceutický průmysl vůbec netuší, co dělá a my nevíme, co se v nás bude dít, ale co je nejhorší, neví to ani farmaceutický průmysl a ani vědci netuší, co vlastně dělají. A škoda, která tím vzniká, je velká. Vzniká skutečná škoda na zdraví, kterou zatím nevidíme, na těchto očkovaných dětech nebo na vás, kdo se dnes necháte očkovat. Tyto škody zdědí další a další generace. Pak bude tato škoda obrovská a až se pak projeví, už nebude návratu. To celé lze považovat za biologickou katastrofu. Takto se například vyrábí očkování proti žloutence typu B a vyrábí se čistě geneticky od roku 1985-1986, pak vakcíny HPV, ty jsou proti rakovině děložního čípku, část očkování proti vzteklině se takto vyrábí a také 99 procent všech vakcín pro očkování zvířat. U očkování zvířat se postupuje ještě bezstarostněji a používají se tam látky, které jsou u lidí zakázány celé generace. A zvířata? Panebože ty se nedokážou bránit, do těch se smí natlačit to, co je momentálně k dispozici.

Každá vakcína obsahuje 80 až 100 různých složek a tehdy jsem si řekla, že budu psát o složkách vakcín, protože o složkách vakcín se nedalo nikde nic dočíst. Maximálně se drobným písmem objevilo slovo rtuť a jinak se o těchto složkách vůbec nemluví. Z toho co jsem objevila, jsem byla tak zděšená, že jsem měla tři měsíce silné deprese. Měla jsem pocit, že tuto práci nedokážu dál dělat. Když zjistíte, co se tam skrývá, když zjistíte, co se tam děje a co je v těchto vakcínách a ty nejsou podávány vám – dospělým, s tím bych asi žít dokázala, protože vy byste měli vědět, co děláte. Ale očkování malých dětí, kterým je pouze několik dnů, které se nemohou bránit a nemohou říct "ne" a jejichž organismus se nemá jak bránit, to je tvrdé sousto, které je potřeba strávit.

V každé očkovací látce, jak jsem říkala, je 80 - 100 složek, které nejsou uvedeny v příbalovém letáku, protože podle zákona - a to platí nejen ve Švýcarsku, v Německu, Rakousku, USA a úplně všude, látky potřebné pro výrobu NENÍ třeba uvádět. Teď si představme, jaký je zde obrovský prostor pro látky, které nemusí být uvedeny v příbalovém letáku. Firma Merck vyvinula novou vakcínu proti žloutence typu B a na příbalovém letáku bylo uvedeno rekombinantní. Víte co znamená rekombinantní? To znamená: vyrobeno geneticky. Tento výraz vám ještě později ukážu, pamatujte si ho. Používají ho proto, aby to uklidnilo lidi, protože vědí, že jsme skeptičtí, když se objeví slovo "genetický". Tak si řekli: Snadno ten pojem obejdeme jinými slovy a všechno bude v pořádku a oni nám na to skočí. Tehdy bylo na letáku uvedeno, že ampulka obsahuje rekombinantní viry žloutenky typu B a roztok kuchyňské soli. To by tedy znamenalo, že máme kapalinu, která je neškodná a v ní si pluje několik virů. Tomu jsem nemohla uvěřit a tak jsem v Německu zavolala do Institutu Paula Ehrlicha, což je organizace, která vše dozoruje, a ptala jsem se, zda by mi mohli říct, co všechno je v té nové očkovací látce. Zvedl to takový milý pán a řekl mi, ať si přečtu příbalový leták. Řekla jsem mu, že ho mám před sebou, ale že není moc vyčerpávající, protože se v něm píše jenom, že viry žloutenky typu B plují v roztoku kuchyňské soli. Rozesmál se a řekl mi: Paní Petek, kdybyste jen tušila, co všechno tam plave. Ale vždyť proto volám, myslela jsem si, že mi to řeknete. A on na to: To nevím, to vám neumím říct a ani nemusím hledat v podkladech, protože pokud to není na příbalovém letáku, pak to nemám ani já. Tak moment, říkám: Vy jste přeci tuto vakcínu, tento lék povolili, vy přeci musíte vědět - naivně jsem se domnívala, musíte mít přece od výrobce podklady a studie. Ale on říká: Ne, paní Petek, to je jen malý tenký spis a tam není uvedeno nic o tom, co to obsahuje. Takže jste tu vakcínu povolili a nevíte, co obsahuje? Ne, řekl mi. To spadá podle zákona pod obchodní tajemství výrobce, který není povinen říct povolovacímu orgánu, co všechno vakcína obsahuje. No fajn, říkám a jak to pak můžete povolit, když nevíte, co to obsahuje a nevíte, zda to škodí. A on na to, že v této věci jim zkrátka musíme důvěřovat. No paráda, položím telefon a říkám si: Hm, Německo, jak jinak, ve Švýcarsku to bude o něčem jiném, tam je všechno podle pravidel, tak, jak má být, tam je jistě všechno přísně podle předpisů. Volám proto do tehdejšího IKS, nyní Swiss Medic. Zvedl mi to takový milý pán a řekl mi přesně to samé, obchodní tajemství, říká. Tyto věci nemusí být uvedeny a když nemusí být, tak tam ani nejsou. Vždyť kdo by ochotně prozradil své obchodní tajemství. Tak jsem si řekla, ještě to zkusím v Rakousku, možná je ve Vídni lepší situace než ve zbylých německy mluvících zemích, ale záhy jsem poznala, že ve Vídni vládnou stejné poměry jako v Berlíně i v Bernu. Pak už jsem nikam nevolala, protože jsem si řekla, že když tu jsou takové poměry, jak to asi musí vypadat v Itálii. Takže všude je to stejné, dokonce v údajně civilizovaných zemích jako jsme my, existuje obchodní tajemství, které chrání výrobce a na nás, pacienty, se kašle.

Tak je to oficiálně podle zákona, tak je to nastaveno. Na příbalovém letáku jsou tedy uvedeny pouze věci, které jsou přidávány dodatečně, tam si samozřejmě dají pozor, co přidají dodatečně, aby to mohli prozradit a nedostali se na titulní strany. 98 procent těchto složek jsou totiž čisté nervové jedy a to je silná káva i pro dospělé a když si představíme, že se stále bavíme - a to chci zdůraznit, o dětech, které jsou staré několik týdnů a kterým se tato svinstva podávají... Vyrábí je chemický průmysl a dodává je farmaceutickému průmyslu. Farmaceutický průmysl vyrábí sulfát hliníku a antibiotika. Všechno ostatní vyrábí chemický průmysl, farmaceutický průmysl to jen přebírá a už to ani nezkoumá, mimochodem ani chemický průmysl to nijak zvlášť nezkoumá, z toho sem byla šokovaná. Prostě se to vezme a dá se to do očkovacích látek. Zkouší se to až v okamžiku, kdy tuto vakcínu úřady povolí. Prvních pět let po povolení očkovací látky, nebo přípravku je považováno za klinickou studii. Nepochopitelné.

Nemyslete si, že se to zkoumá už dříve, prostě se to odzkouší na lidech. Jako nyní u očkování proti rakovině děložního čípku. Nyní se to testuje ve velkém. Na každém z vás, kdo se tím nechá očkovat. Ačkoli, věděli jste, že i muži mohou dostat rakovinu děložního čípku? No, kvůli té děloze na to muže přeci jen nenachytají, natolik se muži vyznají v medicíně i v biologii. Nyní je ale zkoušejí přesvědčit, zejména v Rakousku. Je mi to líto, vždy jsem Rakousko považovala za rozumnou zemi. Především v Rakousku zkoušejí přemluvit k očkování i chlapce a teď se podržte, s jakým důvodem přišli. Můžu vás ujistit, že v USA už to praktikují matky těchto chlapců a chlapci jsou po tomto očkování celí lační. A víte proč? S jakým argumentem se to prodává? Dávejte pozor, samozřejmě, že žádný chlapec nemůže dostat rakovinu děložního čípku, ALE prý by se mohli od dívek nakazit během pohlavního styku a pak by dostali a pozor přichází kouzelné slovo, rakovinu penisu. Umíte si to představit? Jaká hrůza, jeho nejlepší kamarád... Hrozí panika... A teď všichni v USA, matky chlapců jsou zbláznění do očkování.

V očkovací látce jsou obsaženy takzvané antigeny, to jsou bakterie a viry. Pro humánní očkovací látku, čili určenou pro člověka jsou povoleny pouze tři konzervační látky, to ale úplně stačí, je to thiomersal, natriumtimerfonát a 2-fenoxietanol. Thiomersal se skládá ze 48,9 % z čisté rtuti a natriumtimerfonát ze 43,7 % z čisté rtuti. Tolik k těmto látkám. Oficiálně ovšem platí, je to tak od roku 1998 kdy to zavedli a definitivně potvrdili v roce 2000, že vakcíny určené pro děti nesmí obsahovat rtuť. Nyní je to ale tak, jak už jsem uvedla, že se uvádí pouze složky, které se přidávají dodatečně. Co se přidává před tím, to nepodléhá povinnosti deklarace a tam se stále rtuť používá a můžou to čistit a filtrovat jak chtějí, protože rtuť je pořád tam, což znamená, že pořád škodí. Rtuť je nebezpečný jed a způsobuje u dětí autismus, problémy s učením, poruchy koncentrace a v neposlední řadě, co máme ve školách, k hyperaktivitě dětí, které dnes tvoří až třetinu třídy, přičemž v každé třídě je jich několik, které jsou zralé na terapii. Samozřejmě, že vše je skvělý business. Nejdříve farmaceutický průmysl vydělá na očkování a očkováním vyrobí nemocné děti. Potom jsou dětem prodávány léky. Existuje Ritalin a protože i ten je nebezpečný a škodlivý, firma Novartis vyvinula další lék, který má vedlejší účinky Ritalínu pod kontrolou. Už jen tyto dva léky, spolu s touto očkovací látkou by způsobily, že o firmu Novartis bude postaráno. Daniel Vasella může koncem roku vybírat své miliony, protože to je přece důležité, že?

2-fenoxietanol zná už více jak 20 let věda jako jed, který vážně poškozuje nervy a ledviny a je stejně tak "neškodný" jako rtuť. O natriumtimerfonátě a 2-fenoxietanole se moc nemluví zejména proto, že se jejich název tak špatně vyslovuje, že? Jsou tam také adjuvanty, to je odvozené z latinského adjuvare = pomoci, jsou to takzvané pomocné látky. Ty jsou nesmírně důležité, tvrdí farmaceutický průmysl, jsou to například rozpouštědla, pufry, fosfáty, karbonáty, stabilizátory. Médium 199 je mimořádně oblíbené v očkovacích látkách. Polysorbát 80, hydrolyzovaná želatina, to už zní jako pamlsek, viďte? Nechci vám kazit chuť na oběd, proto vám neřeknu, jak se vyrábí. Hydrolyzovaná želatina má mimo jiné na svědomí to, proč má tolik dětí alergie.

Dále obsahují lidský albumin, který se dává do vakcíny z tohoto důvodu: Ví se, že děti, ale i dospělí, mohou utrpět anafylaktický šok v důsledku očkování, protože ve vakcíně je cizí bílkovina a dostává se do těla nepřirozenou cestou. Proto tělo často reaguje anafylaktickým šokem a aby se tomu zabránilo, dává se do vakcín lidský albumin, aby se zabránilo nejhoršímu z nejhoršího. Aby to alespoň trochu ututlali, vypadá to tak, jako bychom četli zadní stranu obalu od gumových medvídků. I když ty věci v gumových medvídcích mají své opodstatnění, aby zůstali pěkně zelené, modré a žluté a nelepili se, nemyslím si, že tyto věci mají být v těle mého dvouměsíčního dítěte. Tím jsem si zcela jistá. Pokud by bůh chtěl, aby děti měly tyto věci v sobě, tak by je poslal na svět i s nimi a protože tak neučinil, je třeba se nad tím zamyslet, jestli to skutečně potřebují.

Sulfát hliníku je obsažený prakticky v každé očkovací látce a možná víte, že existují i vakcíny pro seniory. Hranice je různá podle země, 60 let, 65 let... a obsahují ve zvýšené míře sulfát hliníku, protože starší lidé si hůře vytvářejí protilátky, tak se jim tam dává více sulfátu hliníku. Tím ale vzniká problém. Pacienti postižení Alzheimerem mají totiž v těle velmi mnoho hliníku. A právě to způsobuje Alzheimera. To znamená, že takto vytváříme Alzheimerové pacienty.

Antibiotika jsou přítomna více méně v každé očkovací látce a zpravidla velmi silná a navíc ve směsi s jinými, aby se to vyplatilo a to z následujícího důvodu: Za prvé: Tyto vakcíny vypěstované na zvířatech, obsahují viry i bakterie, které se prostřednictvím vakcíny přenášejí ze zvířete na člověka a aby tyto bakterie zůstaly pod kontrolou, jsou tam antibiotika. Za druhé: Ten sulfát hliníku, o kterém jsem již hovořila, je příčinou zánětů.

Potom formaldehyd obsahuje skoro každá vakcína. To je ta látka, kterou výrobci nábytku už dlouho nesmějí používat, protože se ví, že pokud lidé žijí mezi takto natřeným nábytkem a vdechují ho, často onemocní rakovinou, přesto ale našim dvouměsíčním dětem tuto látku, bez ochrany, jen tak vstřikujeme do těla. A ještě se jim tvrdí, že z nich budou statní a zdraví lidé. Pokud je nějaká látka škodlivá, ba dokonce rakovinotvorná už jen tím, že jí vdechujeme, jak škodlivá tedy musí být, když ji, při obejití všech obranných mechanizmů, vstříkneme přímo do těla? S tím si ale nikdo nedělá starosti.

Pak jsou tam různé chemické zbytky. Sice to vše filtrovali a čistili, ale ve výsledné látce je stále rtuť, thiomersal, rekombinantní organismy z geneticky upravené vakcíny a to vše lze i nadále ve vakcíně testy prokázat. Nejvíce mnou otřáslo, že farmaceutický průmysl přiznává, že bez přísad v očkovací látce se nám v těle žádné protilátky nevytvoří.

K tomu také uvedu příklad. Ve Švýcarsku vznikla takzvaná epidemie spalniček. Náš syn spalničky prodělal minulý rok a když se uzdravil, nemusela jsem mu potom podávat ještě lžičku rtuti nebo dát ještě trochu hliníku na lízání a přesto měl svoje protilátky a už nikdy spalničky nedostane. Proč to ale stejně nefunguje u očkování? Protože očkování stimuluje tělo úplně jinak. Očkování se do těla dostává jiným způsobem, než nemoc samotná, vše to souvisí s celulární humorální imunitou a proto mě nemůže očkování ochránit. A protože se to ví, je potřeba přidávat všechny ty pomocné látky, aby vznikaly protilátky. Očkovací průmysl 20 let přiznává, že počet protilátek ještě nic neříká o ochraně, takže pokud mám hodně protilátek, neznamená to, že budu hodně chráněna a když nemám žádné, nebo jich mám málo, tak onemocním. Protilátky, pokud je mám, znamenají pouze tolik, že moje tělo mělo kontakt s původcem nákazy. Nic více, nic méně. To je celá informace. Tato informace ještě nepronikla na veřejnost a proto nám mohou namluvit, že když budeme mít hodně protilátek, jsme chránění a pokud je nemáme, musíme si dát pozor, ale tak to vůbec nefunguje.

Tento jedovatý koktejl, očkování nelze nazvat jinak, se vstřikuje do dobře prokrveného svalu, to asi víte. Malým dětem do stehna, starším dětem do ramene. Očkování se dostane za 1 - 2 minuty do krevního řečiště, proto se očkuje do svalu, aby se vakcína dostala do krve a během několika minut začíná kolovat celým tělem děťátka v krevním řečišti, stále dokola. A u malých dětí pod tři roky vzniká další, následující problém: Tyto děti mají extrémně propustnou hematoencefalickou bariéru. To znamená, že vše, co koluje v krvi, se automaticky dostane do mozku těchto dětí. A tam se najednou dostanou látky jako rtuť, hliník a těžké kovy. Rtuť sice oficiálně podle nich není těžkým kovem, já ji však mezi ně počítám. Tyto látky se dostanou do mozku dítěte a naše tělo je už nedokáže vyloučit. To znamená, že zůstávají v těle. Putují v krvi malého dítěte, až se někde usadí a uloží v tukové tkáni. Zejména hliník a rtuť se s oblibou ukládají v mozku malého dítěte. A nyní jsme způsobili obrovskou újmu na zdraví. Mluvíme teď o dítěti starém 2 - 3 měsíce. Způsobili jsme škodu, kterou však zatím nezjistíme. A to je, dámy a pánové, pro mne a pro mnoho lékařů skutečný důvod, proč se očkuje již ve věku 2 - 3 měsíců, protože v této době poškození nedokážeme zjistit. Poškození zjistíme obvykle až tehdy, když je dítěti rok, když se má postavit, začít běhat a mluvit. Tehdy zjistíme, že s vývojem něco není v pořádku. Mezitím ale uteklo tolik času, že nám rodičům mohou tvrdit, že to nijak nesouvisí s očkováním. Dnes se to pravidelně děje a lékaři tvrdí: "To dítě mělo vadu již od narození, jenom jsme si toho nevšimli".

Stručně bych se dotkla některých vedlejších účinků. Astma vidím, jako nepřímý vedlejší důsledek očkování. Každé desáté dítě v německy mluvících zemích už má astma a jejich počet stále roste. Za chvíli bude mít každé dítě alergii. Ale kdyby jen jednu! Jsou děti, u kterých vzniká otázka: Co mají jíst, když jsou pomalu alergické na všechno. Nebezpečné přísady v očkovací látce. To nezpůsobují ty viry spalniček a bakterie. Z mého pohledu jsou za to zodpovědné na 99 procent nervové jedy tvořící přísady v očkovací látce. Snižují imunitu proti mnohým nachlazením a imunitní systém dítěte je zcela postaven na hlavu. Následkem toho při každém ofouknutí a při každém kontaktu s nemocí vznikají onemocnění, nachlazení a podobně časté záněty mandlí a středního ucha. Dneska je to zcela obvyklé. Profesor Heininger řekl publiku, že je dnes naprosto běžné že dvouleté až tříleté dítě má 8 až 10krát ročně zánět mandlí nebo středního ucha. Tehdy jsem se hrozivě naštvala, protože, to je těmi jedy v očkování a vůbec to neznamená, že to je normální. Tyto věci jsou stále utajované a když se neví co s ubohými rodiči tak se řekne, že je to normální a že s tím musí žít. Nemusí! Může za to oslabená imunita způsobená očkováním a proto ty děti takto reagují.

Poruchy řeči má více než 50 procent dětí, to jsou nová čísla pro německy mluvící oblasti. Na vině jsou tyto látky jako, rtuť, hliník, které se uloží v mozku, například v centru řeči a o rok později se zjistí, když má dítě začít mluvit, jaké škody zde byly způsobeny. Dále poruchy chování. V důsledku účinku rtuti dnes máme tyto hyperaktivní děti. Projevuje se to pronikavým křikem. Když konečně přestanou křičet a usnou, mají první HHE. To jsou hypotonické hyporesponsivní epizody. Můžete to také zjistit, pokud jste zrovna u postýlky. Probíhá to ve dvou fázích, pokud jste stále u dítěte, najednou je úplně bílé na celém těle od hlavy k patě. Vypadá, jako kdyby nedýchalo, ale jen to tak vypadá, ve skutečnosti dýchá. A když ho vezmete do rukou, což je přirozenou reakcí každého rodiče, tak má ochablé svalstvo a je jako panenka bez života. O pár sekund později je dítě modro-fialové po celém těle. Tyto fáze se zásadně odehrávají ve spánku, tedy ve fázi klidu a dochází k nim zásadně po takovém pronikavém křiku. V USA je na příbalovém letáku vakcíny proti černému kašli jako vedlejší účinky uvedeno: Pronikavý, neutišitelný, až dvě hodiny trvající křik s náhlým úmrtím dítěte. Tuto větu v německy mluvících zemích vyškrtli, protože se obávali, že by rodiče byli znepokojeni. Po čtyřech týdnech - v Německu, ve Švýcarsku po osmi týdnech, je potřeba dělat druhé očkování. Často se to opakuje s křikem celé znova a děti opět začnou pronikavě křičet. Mnohé děti už ani nemohou dál křičet, jsou tak oslabené, že už nemohou křičet, protože je to samozřejmě vyčerpává. Tyto HHE se objevují zcela jistě, ale co se zcela určitě objeví po druhém očkování, jsou první apnotické pauzy, zástavy dýchání, trvající několik málo až znepokojivě mnoho sekund v noci, během spánku. Některé děti, které jsou očkovány i potřetí, když se rodiče nechali přemluvit lékařem nebo kamarádem co jim řekl, že musí absolvovat i další očkování, matky nebo rodiče pak často najdou o několik dní později, někdy ještě tutéž noc, ráno mrtvé dítě v postýlce. Je to prý náhlé úmrtí dítěte takzvaný SSID, neboli sudden infant death syndrome. Ve Švýcarsku a Rakousku zemře každý rok náhlou smrtí 60 až 80 dětí, v Německu je to momentálně od 600 až 800, někdy až 1000 dětí ročně. Už od 50tých let se ví, že dvě třetiny všech dětí, které takhle náhle zemřou, bylo několik hodin až 7 dní před smrtí očkováno proti tetanu, záškrtu nebo převážně proti černému kašli. To se samozřejmě drží v tajnosti, protože když to zveřejní, tak už na tom nevydělají.

Křečové záchvaty. To je uvedeno v příbalovém letáku. Křečové záchvaty, febrilní křeče, především po očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a proti planým neštovicím. Potom ochrnutí - buď v očkované končetině, ruka, noha nebo klidně v celém těle, protože v očkovací látce jsou nervové jedy, ... epilepsie, poškození nervů a ledvin, právě těmito nervovými jedy. Ledviny - ty musí tyto látky vyloučit a jsou jimi často přetížené a tím dochází k poškození ledvin. Na příbalovém letáku bývá velmi často uvedeno: Dočasné poškození ledvin. Jen nevím, co znamená dočasné. Momentálně se staráme o jedno dítě, které to má už tři roky a stále má diagnózu dočasného poškození. Ale já chápu dočasné, jako trvající několik hodin nebo několik dní.

Autoimunitní onemocnění, kdy tělo útočí samo na sebe, jako je například roztroušená skleróza, způsobuje očkování proti hepatitidě typu B, nové HPV očkování, tedy očkování proti rakovině děložního čípku a především očkování FSME, očkování proti klíšťatům. Rovněž příbalový leták varuje před roztroušenou sklerózou. Ve Francii se očkuje na školách proti žloutence typu B a za dva roky se vyskytlo víc než 600 případů roztroušené sklerózy u žáků. Mimochodem, u očkování FMSE což je očkování proti klíšťatům, je na příbalovém letáku uvedeno: Toto očkování může, jako každé jiné, při první dávce způsobit roztroušenou sklerózu.

Cukrovka Juvenile diabetes. U malých dětí se ve věku několika měsíců projevuje cukrovka. Je to velmi, velmi častý jev. Jejich počet narůstá a především poslední rok se v Rakousku vyskytlo extrémně mnoho případů po očkování proti klíšťatům, příušnicím a HIB očkování, které jsou dokonce oficiálně uznány jako neškodné.

Encefalitida a meningitida. Encefalitida je zánět mozku a meningitida je zánět mozkových blan. Vyskytují se prakticky po každém očkování a jsou také u každé vakcíny uváděny na příbalovém letáku jako nežádoucí účinek. Dále GBS, Guillan-Barré syndrom, ochrnutí, které vede k zástavám dýchání. Necitlivost začíná v nohách a v normálním případě, což je v případě této choroby vždy, postupuje nahoru, až dosáhne plic a bez umělého dýchání může přijít i smrt. GBS vzniká především po očkování vakcínou FSME, tedy proti klíšťatům a po očkování proti chřipce.

Chronická únava, nemyslím to, co se teď projevuje na vás, ale myslím skutečnou, chronickou únavu a deprese, především po očkování proti žloutence A a B. Neklid - u malých dětí je zpravidla předchůdcem hyperaktivity, na místě je naprostá opatrnost. Počůrávání ve věku, kdy by se to už dít nemělo. Poruchy spánku. Děti zpravidla už první noc po očkování nedokážu spát celou noc bez probuzení a to může trvat celé roky. Pozastavení růstu na 2 - 3 roky, zaostalost vývoje na více let nebo dokonce úmrtí nejsou vzácná a bohužel se projevuje právě po očkování.

Mám sebou i pár údajů z Německa. Institut Paul Ehrlich v průběhu deseti let zaevidoval 13 141 případů těžkých reakcí po očkování. Těžkých se rozumí třeba cukrovka, encefalitida, nemluvíme tedy o nějakém zrudnutí nebo zvýšené teplotě. Institut Paul Ehrlich přitom přiznal, hovoříme nyní o Německu, že je to nanejvýš 5% všech případů, protože ostatní případy vůbec nejsou hlášeny nebo pokud jsou hlášeny, vychází se z toho, že s tím očkování nesouvisí a zamete se to pod koberec. Pokud tato čísla promítneme na 100%, pak je každý rok 26 282 případů těžkých, nežádoucích vedlejších účinků, nebo 262 820 za deset let. Podle údajů Institutu Roberta Kocha se v Německu každoročně provede asi 40 milionů očkování, poslední rok to bylo dokonce 45 milionů, čili každý tisíc pětset dvacátý druhý očkovaný po očkování utrpí těžké postižení. Dr. Hartmann sestavil tato data. Tehdy byl v Institutu Paul Ehrlich vedoucím oddělení pro hlášení případů poškození zdraví očkováním. Na základě toho napsal svou doktorskou práci. Zveřejnil ji v květnu 1997 a v červnu 1997 byl s okamžitou platností propuštěn.

Pak bych krátce připomněla studie o účinnosti a chtěla bych uvést, že u studií o účinnosti NEEXISTUJE kontrolní skupina. Asi víte, jak to probíhá že? Tedy spíš jak by se to dít mělo. Řekněme, že se má testovat vakcína nebo lék. Jedna skupina dostane vakcínu a je nyní očkovaná touto vakcínou a druhá skupina dostane placebo - to je vlastně nic. V tomto případě to byl roztok kuchyňské soli. Pak se tyto dvě skupiny porovnají a pokud to má být opravdu průkazné, pak přirozeně nikdo nesmí vědět, kdo dostal vakcínu a kdo placebo. Řekněme, že bych vás všechny očkovala, sice to je moje noční můra, ale vycházejme z toho. Pokud bych vás tedy očkovala, tak ani já nesmím vědět, čím byla která skupina očkovaná. Já bych také nevěděla co je v ampuli s vakcínou, kterou vás zrovna očkuji. Tehdy by se to jmenovalo náhodná, dvojitě slepá klinická studie. Takto musí probíhat každá studie. Předpokládám, že chápete, proč to musí tak být. Jde o to, abych potom byla bez předsudků, až budu navzájem porovnávat obě skupiny. Vyšetřím obě skupiny a pak dokážu říci, která skupina je lépe chráněna, má sice nějaké nežádoucí projevy, ale nic vážného a v druhé skupině všichni dostali rakovinu děložního čípku, takže je jednoznačně prokázáno, že očkovaná skupina byla více chráněna a tato vakcína mě chrání na 100%. Ne. Takto to nefunguje. Za prvé: Žádná kontrolní skupina neexistuje! Tato kontrolní skupina existuje pouze ve fantazii. U vakcín již celé desetiletí neexistují kontrolní skupiny. Nyní u té nové HPV vakcíny, tedy u očkování proti rakovině děložního čípku to bylo tak, že jedna skupina byla očkována proti rakovině děložního čípku a druhá skupina proti hepatitidě typu A. Takže druhá skupina nedostala placebo, ale dostala jinou vakcínu. A nyní porovnáme obě skupiny. Ve studii se pak dočtete toto: Skupina, myslí se tím ta, která dostala HPV vakcínu, neměla více vedlejších účinků hodných zmínky, jako placebové skupina. Tomu věřím, protože KAŽDÝ dostal vakcínu a KAŽDÝ dostal škodlivé látky. Pokud to však nevím, tak si řeknu: Aha, jeden nedostal nic a ten co něco dostal, nemá více vedlejších účinků. Řeknu si tedy: Tato vakcína je neškodná. Takto to však není! Účinnost se posuzuje výhradně podle počtu zjištěných protilátek. Vůbec se nečeká 20 let, to by si vůbec nemohli dovolit, oni na tom chtějí vydělat hned. Ne, že by se očkovalo a sledoval se stupeň ochrany 20 let. Ne. Očkovaným se po týdnu začnou vytvářet protilátky, odebere se mu krev a změří se hladina protilátek. A pokud je jich v krvi dost, na to je stanovená jistá hladina, tak řeknou, má hodně protilátek, je chráněný. To se stále dělá, i když se ví, jak už jsem říkala, že protilátky nevypovídají nic o ochraně. Protilátky říkají jen to, že moje tělo mělo kontakt s patogenem. Nic více a nic méně.

Farmaceutické firmy platí výzkumníkům a objednávají si studie. Existují profesoři na různých klinikách a u nich si objednávají studie. A oni by tuto vakcínu měli zkoušet na dobrovolnících, pacienti by to vlastně být neměli, měli by zjistit účinnost a tak dále. Tyto farmaceutické firmy, když vyplácejí peníze profesorovi, který dodá studii ověřující účinnost vakcíny, tak výsledky jsou VŽDY zkreslené ve prospěch farmaceutické firmy. V posledních letech z toho byly obrovské skandály a některé z renomovaných odborných časopisů jako Lancet a další už nechtěli zveřejňovat studie, protože řekli, že tyto studie, které dostávají, jsou zmanipulované a že se na tom nechtějí podílet. Založili si vlastní etickou komisi, ve které bohužel zase sedí členové farmaceutických firem. Zjistí se výsledek, udělají se statistiky a tato čísla se začnou upravovat tak, aby dobře vypadala. Existuje takové přísloví: Nevěř žádné statistice, kterou jsi osobně nefalšoval. Tento výrok podle mě vychází od farmaceutického průmyslu. Tato čísla se upravují do té doby, než studie vypadá pozitivně. Doktor Verstraeten dělal studii o souvislosti rtuti a autismu u dětí. Tuto studii třikrát předělával. První verzi skoro zveřejnil, mám tu původní verzi jeho studie. Existují ale tři různé verze a třetí byla konečně zveřejněna v časopise Pediatrics a nakonec byl výsledek zcela opačný. Podle první verze bylo jednoznačně prokázáno, že rtuť jako součást vakcíny způsobuje u dětí autismus. Podle třetí verze studie, kdy to už zpracovali různé farmaceutické firmy, sedli si spolu, bylo tam pár jednání a zcela určitě i něco jiného a nakonec výsledek studie dopadl tak, že děti, očkované vakcínou s obsahem rtuti, jsou prý dokonce chráněny před autismem. To byla třetí verze studie, která byla konečně zveřejněna. Za to, co udělal (pochází z USA v GlaxoSmithKline) mu jako odměnu nabídli vysoké místo v Bruselu. Jde o peníze, o nic jiného. Pokud vědec ve svém výzkumu zjistí, že vakcína má závažné nežádoucí účinky, čili pokud se zjistí negativní čísla, studia se jednoduše nezveřejní, zmizí v zásuvce stolu a farmaceutický průmysl má mnoho velmi hlubokých zásuvek. Farmaceutická firma pak nemusí výzkumníkovi vyplatit dohodnutý honorář. On sám studii zveřejnit nesmí, ta je totiž majetkem firmy.

Před pár lety bylo několik korupčních skandálů a jeden anglický vědec zveřejnil na vlastní pěst svoji studii. Dostal okamžitého padáka. Všechno se ututlalo. Člověk nedostane peníze a nesmí sám zveřejnit svou studii. Ten člověk na své studii dlouho pracoval, vložil do ní hodně peněz a nakonec za to nic nedostane. Tady je to pokušení samozřejmě velké, trochu zapracovat aby studie dopadla dobře a člověk dostal své peníze. Neexistuje ani jedna studie o účinnosti vakcín a nedávno mi to Institut Roberta Kocha v Německu potvrdil. Žádnou jsem nenašla, tak jsem se jich zeptala a potvrdili mi, že to je pravda. Neexistuje jediná studie o účinnosti vakcín, která je neutrální, čili kterou provedl nezávislý vědec a která byla zároveň provedena jako náhodná dvojitě zaslepená studie. Taková studie neexistuje. To znamená, že ani naše registrační orgány nemají ani jednu studii o účinnosti vakcíny a přesto jsou vakcíny registrované tak, že ještě ani nevychladnou a už je mohou plnit do ampulí.

Proč jsou nemoci na ústupu nebo zcela vymizely? Jak to vlastně je. Proč je to tak? Vždyť to je výsledek očkování! Toto nám vyprávějí již více než 100 let. Nemoci byly vymýceny, zničeny, protože se tak usilovně očkujeme, toto nám pořád tvrdí. Některé nemoci už vůbec nejsou a kdybychom přestali očkovat, všechny tyto nemoci by se vrátili. Je to pravda? Ne, to není pravda. Za ústupem chorob stojí zcela jednoduché skutečnosti. Doporučuji vám knihu od Dr. Buchwalda: Očkování - obchod se strachem. V té knize je množství grafů a statistik, jejichž autorem není on, ale jsou to oficiální údaje, více méně z celého světa, ale především ze států kde se mluví německy. Dokázal v ní, že každá nemoc, proti které očkujeme, již byla na ústupu, co se týká závažnosti a rozšíření a až poté se začalo proti ní očkovat. Asi jen těžko lze tvrdit, že očkování působilo zpětně. Za ústup nemocí mohou zcela jednoduché věci. Dostatečná výživa, hygiena a další faktory. Před 150 lety byl ve Švýcarsku poslední hlad.

Sama jsem byla překvapena, když jsem to četla. Před 150 lety. Ví dnes někdo u nás ve střední Evropě co je to hlad? Ne, dnes už to nikdo neví. Nanejvýš, když se podíváme na obrázky někde z Afriky, tak tušíme, co to asi hlad je. Dnes už nemáme žádné nemoci, protože by děti byly podvyživené, ale dnes máme nemoci, protože jsou až příliš vyživené. Nemluvíme teď o kvalitě, ale o kvantitě. Dnes máme nemoci, protože děti jsou živeny až moc dobře. Potom čistá pitná voda. Před 150 lety u nás nebyla čistá pitná voda. A zkuste si dnes představit africkou ženu, která běží celé hodiny, aby přinesla domů trochu vody, hnědou břečku. To je její pitná voda. Vy byste si v ní ani neumyli nohy. Takovou vodu používají. Takové poměry neznáme.

Potom hygiena. Před 200 lety nebylo ani mýdlo. Vždyť proto jsme vynalezli parfém a pudr. Dnes máme nemoci pro nadměrnou hygienu. Podle nejnovějších informací by si prý děti měly hrát na písku a sníst trochu špíny a písku. Před několika lety nám přitom doporučovali děti nejraději třikrát denně dezinfikovat, teď zase mohou pomalu začít znovu jíst špínu. Chodíme z jednoho extrému do druhého. Střední cesta nám nějak nevoní. Dále čisté, suché a teplé byty. To je příčina toho, proč u nás ustoupila tuberkulóza. Tuberkulóza u nás prakticky už nehraje žádnou roli, ve středoevropských zemích nebo vůbec v průmyslových zemích. Jen kvůli suchým a teplým bytům. Tento stav vlastně nastal až po druhé světové válce. Vůbec netrvá dlouho a to je to, co zvedá naše zdraví nahoru, co je základem našeho zdraví.

A co je ještě důležité: Mír a blahobyt. Pod blahobytem teď nemyslím stav vašeho bankovního účtu, to s blahobytem nijak nesouvisí. Blahobyt souvisí s tím, že když cestujeme po zemi, tady u nás, ve státech kde se mluví německy, vždycky mě to potěší, hlavně když ještě přitom svítí sluníčko, když cestujeme po zemi a všechno je pěkně uspořádané, všude vládne klid a blahobyt. Domy, zvířata, lidé, zkrátka je vidět, že se nám vede dobře. Pod blahobytem mám na mysli rozdíl mezi tím, co je teď a tím, co bylo před 60 - 70 lety. A samozřejmě mír. Představte si ženu žijící v Africe, musí celé hodiny běžet v horku, s jedním dítětem na zádech, s druhým v podpaží a se třetím v břiše, při přesunu z jednoho uprchlického tábora do druhého jí pětkrát znásilní. To jsou věci, co si vůbec neumíme představit. A ani nechci, abychom si to skutečně představovali. Musíme se snažit a modlit, aby se takový stav nikdy do Evropy nevrátil. Musíme být za to vděční. To rozumím pod blahobytem a mírem. To nám přináší i zdraví.

Tato věta, kterou řeknu, vždycky lidi šokuje. Dosud mi nikdo za všechny ty roky, a už se očkováním zabývám 20 let, nikdo mi zatím nedokázal opak. Neexistuje ani jedna vakcína, která by alespoň na několik hodin dokázala nás, naše děti a naše zvířata ochránit před nákazou. Ani jedna vakcína! Očkovaný člověk, když může onemocnět, ať již v důsledku nehody nebo po oslabení zdraví, onemocní stejně, jako neočkovaný soused od vedle. Není mezi nimi rozdíl. Jeho nemoc nebude mít ani slabší průběh nebo méně komplikací. Onemocní přesně tak, jako ten druhý. To jsme viděli na epidemii příušnic. To je moje oblíbená epidemie. Od podzimu 1999 do dubna 2000 navštívila Švýcarsko. Tehdy nám za půl roku na příušnice onemocnělo 15 000 dětí v celém Švýcarsku. Virus se dostal i do Gotthartu, odvážil se do Welschlandu, prostě byl všude. O tom se nikde nehovořilo. Měla jsem mnoho přednášek pro lékaře v Německu, v Rakousku a ti o tom vůbec nevěděli. A víte proč? Zdravotní komisi byla tato epidemie obzvláště trapná, protože se zjistilo a ministerstvo zdravotnictví to muselo lékařům přiznat, že z těchto 15 000 dětí více než 75 procent bylo podle předpisu, tedy dvakrát, očkováno. A přesto dostali příušnice! Z toho může vyplývat pouze jeden závěr: Pokud chcete, aby vaše dítě dostalo příušnice, dejte ho očkovat Je to jediný spolehlivý způsob. Berte to prosím jako vtip, samozřejmě se tím neřiďte.

A tím se vlastně dostávám na konec mé přednášky. Chtěla bych vám sdělit moje doporučení k očkování. Pro mě existují pouze dvě skupiny dětí, které by se neměly nechat očkovat. Za prvé: Nemocné děti. Ty nesmějí být očkovány, protože mají oslabený imunitní systém, myslím, že je to všem jasné. A pak zdravé děti: Ty také není potřeba očkovat, ty nepotřebují žádné očkování a s dobrými homeopatiky to lze zvládnout lépe. A ostatní děti už mohou být očkovány. Ale obávám se, že do této kategorie už žádné dítě nespadá. A to je moje vize, aby naše budoucí generace byly zdravé i bez očkování a aby byly dobrým základem budoucího lidstva.

22.12.2016

Rychlá navigace: