Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (12. díl)

(12. díl)

Frekvenční terapie má velmi dlouhou tradici. Čínská medicína již tisíce let diagnostikuje jednotlivé nemoci a různé zdravotní potíže pomocí druhu, síly a pravidelnosti energetických pulzů. Rozlišuje je na stovky různých frekvencí jak u jednotlivých orgánů, tak i u celého těla. Moderní frekvenční terapie vychází ze zkušeností starých léčebných systémů, ale i z nejnovějších poznatků kvantové fyziky, která jen potvrzuje to, co zasvěcenci vědí už velmi dlouho, že vše kolem nás včetně našich těl je složeno z malých energetických kvant neustále kmitajících. Pokud každá naše buňka, tkáň, orgán kmitá na své přirozené frekvenci, tak jsme zdraví a vše spolu přirozeně komunikuje. Energetickými kanálky a čakrami proudí silná životodárná energie. Působením negativních či nízkofrekvenčních vibrací, strachu, disharmonie, stresu a smutku je proud energie zastaven či zablokován a úroveň frekvencí se snižuje. Tak dochází v buňkách, tkáních a posléze i v orgánech k nežádoucím procesům, zakyselování a nedostatečnému prokrvování. Následně dochází ke sníženému okysličování, degeneraci tkání a předčasnému stárnutí, snížení pevnosti kostí a jejich lámavosti. Tak dochází ke zvýšené úrazovosti, a do takto frekvenčně narušených a zakyselených tkání jsou přitahováni nízkofrekvenční, patogenní a onkologické viry, bakterie a další parazitické organizmy, vznikají záněty, gangrény a později i nádory.
Nemoci tkání, kloubů i orgánů vznikají zpočátku na frekvenční úrovni a pulzní magnetoterapie má silný preventivně ozdravný účinek (osvědčily se magnetoterapeutické přístroje řady Renaissance), který je ještě umocněn pravidelným užíváním C vitamínu. Frekvenční terapie výrazně pomáhá napravit chorobný stav organismu. Působením harmonických frekvencí dochází k úplnému vyladění a harmonizaci buněk, tkání a nakonec i k ozdravování celého těla.

Zdroj: bionet.cz

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (12. díl)

17.06.2021

Rychlá navigace: