Souvislosti, které všude nenajdete

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (13. díl)

(13. díl)

Vědomí určuje fyzické tělo

Zůstaňme mladí, i když zestárneme! Myslíme a cítíme, jsme schopni si pamatovat a rozhodovat se. Jsme tedy vědomí, a nikoli tělo. Naše tělo je jen fyzickým výrazem našeho vědomí a jeho zrcadlením. Ukazuje navenek, jak uvnitř myslíme, cítíme, zkrátka jací jsme. Vědomí nezná žádné choroby ani problémy, je zdravé, a jakmile si tuto skutečnost uvědomíme a přijmeme, nic nám nebrání, abychom se stali silnými a zdravými, protože naše životní síla pak může bez překážek proudit. Člověk je duchovní bytost osvobozená od chorob, stáří a smrti. Skutečnost, že jsme se narodili, že onemocníme, zestárneme a nakonec zemřeme, s tím nemá nic společného, protože to nezasáhne vaše vlastní "Já", ale jen vaše tělo.

Naše vědomí určuje naše fyzické tělo a zodpovídá za zdraví a všechny nemoci. Svůj zdravotní stav můžeme řešit na úrovni duchovní, frekvenční a energetické, ale pokud takové řešení zanedbáme, nezbývá, než svou zdravotní situaci řešit často těžce a obtížně na úrovni fyzické. V tomto případě se můžeme spolehnout na velmi dobré služby našich ochránců – vody, kyslíku a C vitamínu.

Kvantová fyzika popisuje živý organismus jako energetické pole, přičemž se potvrdila prastará teorie o energetickém těle člověka. Toto pulzující energetické tělo řídí všechny biochemické a bioelektrické děje v našem organismu. Tuto energii je třeba uvést do harmonie. Pobytem v přírodě či pomocí magnetoterapie (osvědčily se magnetoterapeutické přístroje řady "Renaissance"). Energetická a frekvenční disharmonie je základní příčinou onemocnění člověka jak na fyzické tak i duševní úrovni a přivádí nás ke krizi. Ale každá krize nese v sobě něco pozitivního. Jen díky krizi jsme schopni si uvědomit příčiny a chyby, kterých se dopouštíme a pak můžeme hledat řešení. Slovo "krisis" znamená přece rozhodnutí nebo okamžik zvratu a krize by měla být rozhodujícím okamžikem zvratu každé negativní životní situace, pochopení, poučení a nalezení správného řešení a nového životního stylu.

Je naší povinností udržovat tělo v dobrém stavu, protože stvořitelský příkaz zní: "Zůstaňte zdraví, šťastní, žijte plnohodnotným, kreativním životem a zůstaňte mladí, i když zestárnete." Za tímto účelem musíme uvést do harmonie a souladu naše myšlenky, řeč i činy. Tělo je vždycky projevem a výsledkem našeho celkového postoje, nikoli příčinou. I takzvané choroby stáří jsou jen informací o našich zanedbaných a nevyřešených úkolech života. Pravou příčinou nemoci a utrpení je vždy myšlení, a to nesprávné myšlení.

Často jsme svědky toho, že lidé, kteří po celý život churavěli, ve stáří najednou netrpí žádnou chorobou a někdy dokonce přímo rozkvetou. Choroba a utrpení jsou totiž následky zneužití svobody. A pokud je toto zneužití příliš veliké a tělo už není nástrojem, který by bylo možno použít, musí ho duše opustit bez ohledu na to, zda je splněn její úkol či nikoli. Duše potom pokračuje ve svém bytí na jiné úrovni.

Zdroj: bionet.cz

Magnetoterapie – brána ke zdraví a dlouhověkosti (13. díl)

18.06.2021

Rychlá navigace: