Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 24. část: Přejídání – toxemie

Co je důsledkem zvýšeného příjmu potravin? Fatální skutečností pro zachování vašeho dlouhodobého zdraví je to, že organismus (v důsledku zahlcení škodlivinami) již není schopen průběžně vylučovat všechno, co nepotřebuje. A pokud se v těle ukládají látky, které přinejmenším dlouhodobě nepotřebuje, jde o všechny látky, které brání jeho správnému fungování, tak pak je nastartován proces mnohem rychlejšího stárnutí a rychlé devastace organismu. Tyto látky se ukládají na nejrůznějších místech v těle a působí jako jed. Pokud je stejně zatížena i krev, hovoříme o toxemii. Všechny tyto odpadní látky jsou obsaženy v kontaminovaných potravinách, "pitné vodě", vzduchu, který dýcháme a obsahují je i tolik propagované vakcíny, (těžké kovy, antibiotika, dusičnany, hnojiva, průmyslové odpadní látky). Tato zátěž u nás způsobuje čím dál tím větší zakyselení a brání zdravému fungování těla. Organismu se částečně podaří tyto jedy a kyseliny na jistou dobu v těle na určitých místech uložit (tukové buňky), takže alespoň přechodně neškodí. Takový člověk udržuje svoje tělo v neustálé naději, že někdy změní své životní a stravovací návyky tak, aby tyto jedy mohly být opět uvolněny a vyloučeny. Člověk tloustne, ne kvůli tukům, ale protože tukové buňky slouží jako malé sudy, které přechovávají toxické látky a koncentrované kyseliny a tělo se jich nemůže zbavit, protože by se veškeré jedy ihned vylily do těla, což by s největší pravděpodobností způsobilo celkový kolaps.

Usazeniny, metabolity – příčina nemocí a stárnutí. Příčina většiny nemocí a negativních průvodních jevů procesu stárnutí spočívá v ukládání nežádoucích látek v organismu. Většina lékařů tyto souvislosti podceňuje a nechtějí vidět jejich skutečnou důležitost a svou léčbu staví na úplně jiných základech. Když se lékaře přímo zeptáme, samozřejmě připustí, že usazeniny v těle existují a dokonce jednotlivé usazeniny doloží různými lékařskými výrazy. Tento lékař však nebude hovořit o důležitosti odstranění tohoto odpadu z těla, ba dokonce celou situaci zhorší tím, že předepíše pacientovy nějaké léky – další jedy. Nebude zřejmě ve většině případů doporučovat pročišťovací kúru, která by pomohla usazeniny ve vašich tepnách opět odstranit. Možná vám poradí nechat si voperovat bypass nebo něco podobného, protože raději zasahuje, ošetřuje a operuje. To učí školská medicína. Kromě toho většími zásahy vydělá jeho zaměstnavatel více peněz. Bohužel, pacientovi tím příliš pomoženo není. Nežádoucí škodlivé látky je sice možno ředit vodou, ale tím dochází k ukládání vody ve tkáních a k otokům. Škodlivé působení usazenin a metabolitů se tím sice zmírní, tělesná hmotnost však stoupne do nežádoucích výšin. Objeví se nemoci a bolesti (a to jedině vinou vnitřního znečištění). Usazeniny působí ještě dodatečně tím, že přímo zvou choroboplodné zárodky jako bakterie, viry a kvasinky a rakovinné buňky, ty totiž nacházejí v kyselém prostředí zvláště dobrou živnou půdu.

Odpadní látky, časovaná bomba v těle. Škodlivé látky a jedy tělo eliminuje tak, že je přemění na usazeniny a to oxidací či reakcí s nějakým minerálem či vápníkem, které si bere z těla (ze zubů, kostí, tkání, chrupavek) tak se jed sice přemění na neutrální sůl, ale za cenu degenerace organismu, řídnutí kostí, padání vlasů, úbytku životně důležitých minerálů. Tak vzniknou neutrální sloučeniny, které tělo vytvořilo účelně a správně, aby se uchránilo před těmito jedy. V procesu jejich ukládání a usazování se z nich stane škodlivina, která sice vyeliminovala škodlivost jedů v těle, ale za cenu plíživého mechanického poškozování kloubů, ucpávání cév a vytváření energetických bloků. Takže bychom neměli vytvářet předpoklady k tomu, aby se v našem těle musely odkládat neutrální soli, které jsou, jako časovaná bomba, která může vybuchnout v ten nejméně vhodný okamžik. Každá kyselina a každá jedovatá látka musí být po svém uvolnění z chemicky neutrální škodlivé usazeniny zase znovu neutralizována nějakou energeticky bohatou minerální látkou, aby mohla být vyloučena jako neutrální sůl močí nebo kůží. Pokud současně s rozpouštěním usazenin nedojde k neutralizaci uvolněných kyselin, mohou nastat silné detoxikační krize od bolesti hlavy, nevolnosti až po silnou otravu a kolaps. S velkou pravděpodobností nás tento reverzní proces připraví o důležité látky z našich minerálních zásob, aby škodliviny mohly být vyloučeny.

Přejídání – toxemie

10.09.2019

Rychlá navigace: