Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 23. část: Cesta za zdravím začíná v naší hlavě

Staňte se svobodnými lidmi. Nebuďte součástí nevědomého stáda a vezměte zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou. Předcházejte nemocem a uvědomte si, že prevence je vaše cesta. Čínská medicína s tradicemi několika tisíc let vychází z tohoto poznání:

"Pokud je vaše nemoc jako malá bystřinka, není problém přehradit její tok. Stane-li se z ní ale rozbouřená řeka, bude vás stát mnoho sil a finančních prostředků než spoutáte přehradou její dravý proud."

Klíčovým nástrojem v čínské medicíně je strava. Je potravou, ale zároveň je i lékem. Důležitost správné skladby potravin v minulosti dokumentuje tento krátký příběh: Když zemřel čínský císař tak popravili jeho kuchaře...

Detoxikujte v prvé řadě své vědomí a myšlenky. Naslouchejte sobě a svému tělu. Zjistěte příčiny vašich problémů a nevyhýbejte se tomu, co je nutné učinit. Rozhodněte se, vytvořte plán detoxikace a změn ve svém životě a ten dodržte. Uvědomte si důležitost a nevyhnutelnost svého rozhodnutí.

Ucpané pojivové tkáně způsobují rakovinu

Znečištěné životní prostředí, nezdravý způsob života i kontaminované potraviny znemožňují naši dostatečnou regeneraci. Nejsme již schopni vyrovnávat každodenní vitamínové a minerální deficity. Tak se ve tkáních orgánů ukládají jedy a odpady z látkové výměny, a ty po nějaké době vedou k poruchám příjmu živin. Výsledkem jsou poruchy funkce přenosu informací prostřednictvím nervů, hormonů, lymfy, krve, energetických drah a tkáňových tekutin, a v důsledku toho vznikají méně i více závažné choroby, které mají souhrnný název – civilizační. Čím je choroba pokročilejší, tím menší by měly být nároky kladené na látkovou výměnu, tedy na množství konzumované potravy a výši její kalorické hodnoty. Je třeba dbát na přísun biologicky aktivních živin, které je látková výměna schopna i ve svém omezeném stavu zdolat. Současně musí být nasazena cílená detoxikační opatření. Civilizační choroby nelze příliš dobře ošetřovat pomocí školské medicíny, která ve své podstatě bojuje hlavně s příznaky. Tělo je pak ještě navíc zatěžováno léky a dlouhodobě stav pacienta zhoršuje. Tyto nemoci mohou být podle postupů přírodní medicíny (které velmi dobře fungují po tisíce let) léčeny jen tím, že kombinací nejrůznějších metod pročistíme celé tělo a odstraníme z něj jedy, kyseliny, těžké kovy a odpady, které se v těle postupně nashromáždily.

Jíme příliš mnoho a jedno přes druhé. Potraviny a životní prostředí jsou silně toxicky zatíženy. Naše trávící a vylučovací orgány (žaludek, střeva, játra, ledviny) jsou přetěžovány. Jedy se ukládají v těle a stávají se příčinou banálních i závažných nemocí a otrav. V důsledku toho dochází ke vzniku chronických chorob – onemocnění kloubů, revmatismu, dny, vysokého krevního tlaku, nemoci srdce a krevního oběhu, mykózy, alergií, k oslabení imunitního systému, k bolestem hlavy, nachlazení, zažívacím potížím. Takto oslabené tělo je posupně napadáno nepřátelskými viry, choroboplodnými bakteriemi a nakonec onkoviry. Takovou situaci pak oslabené tělo neumí řešit...

Cesta za zdravím začíná v naší hlavě

09.09.2019

Rychlá navigace: