Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 64. část: O psychických upírech

Nejvíce nebezpeční jsou lidé, kteří se nejsou schopni radovat ze samotné existence. Jejich přirozené životní instinkty jsou přesunuty do oblasti skryté agresivity. Fakticky požírají ty, k nimž se chovají s předstíranou mateřskou láskou a starostlivostí. Sebezapření odmítající jakékoliv potěšení ze života je ničivé ve vztahu k těm, na něž je směrováno. Podezření vzbuzuje člověk, který je nadměrně hovorný anebo přehnaně úslužný. Takoví lidé jsou chaotičtí, nesynchronní a navenek vypadají neupraveně. Jsou neobyčejně úporní a ve svých názorech tvrdošíjní a rádi si stěžují na nepochopení ostatních, ale ve skutečnosti sami nikoho nemilují, jsou závistiví a neustále demonstrují žárlivé soupeření s nároky vůči ostatním. Jsou vnitřně agresivní a krutí, nemají žádné vřelé pocity a za jejich falešným úsměvem, lživou laskavostí a přívětivostí se skrývá maskovaná lstivost a záludnost. Negativně naladěné osoby nesnášejí dlouhodobé osamění a ticho a rády provokují konfliktní situace, aby mohly ničit své oběti a dotlačily je do závislosti. A pokud nedosáhnou svého, mohou vydírat a vyhrožovat.

Negativní osoby kolem sebe šíří chlad, lhostejnost a útlak. Lidé, kteří se dostali do jejich sféry vlivu, mají pocit olověné těžkosti a tlak v oblasti některého ze životně důležitých orgánů. Máte-li podezření, že jste se stali objektem negativního ovlivňování ze strany jiné osoby, musíte především projevit svou vůli a sebekritiku. Přestaňte se chovat jako otevřená, dobromyslná a důvěřivá oběť. Oběti často samy podporují negativní osoby, jež jim odčerpávají energii, aniž by si to samy uvědomovaly. Upír dokáže odebrat oběti energii jedině tehdy, jestliže se mu dotyčný otevře. Negativní osoby budují vztahy tak, že provokují své oběti k odevzdávání energie. Každý z nás však přežije setkání a pobyt v blízkosti psychického upíra bez úhony, pokud se mu neotevře a nezačne se chovat, jak si přeje on. Musíme se energeticky uzavřít a zůstat neteční vůči jeho skuhrání, rádoby hlubokým rozhovorům a přilnavosti. Nechte ho, ať si skuhrá... Pokud se na to necítíte a nemáte dostatek sil mu odolat, pak s ním raději zastavte veškeré kontakty.

Typické upírské rysy jsou vidět na první pohled. První rys: absolutní egoismus, vyžadováni pozornosti a absolutní nezájem o ostatní. Celé dny si stěžuje, že moc pracuje a je přetažený, ale ve skutečnosti nic nedělá a spí až do poledne. Když nemá žádnou energii, vyvolává hádky kvůli maličkostem a stěžuje si na nepříznivý osud.

O psychických upírech

20.10.2019

Rychlá navigace: