Souvislosti, které všude nenajdete

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini 1

(6. díl)

Dalším, z široké škály potlačených objevů, vynálezů a převratných technologií těmi za oponou je práce a výzkum na poli onkologie Dr. Tullio Simonciniho, který zjistil, že rakovina má charakter plísňového onemocnění. Tullio začal hledat účinné fungicidní léky a nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Houba se nedokáže přizpůsobit alkalickému prostředí, které aktivuje jmenovaná látka a nádor postupně usychá.

Simoncini tak začal svým pacientům vpravovat do těla roztok hydrogenuhličitanu sodného, který byl vstřikován přímo do vyživovací žíly vedoucí k nádoru nebo přímo do něj prostřednictvím nástroje, který se podobal endoskopu. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1983 Dr. Simoncini léčil italskou ženu, která se jmenovala Gennaro Sangemano, které lékaři předpověděli smrt během několika měsíců. Trpěla rakovinou plic. V rukách Simonciniho se však v pozoruhodně krátké době uzdravila. Množství následných testů po jeho léčbě už u ní přítomnost rakoviny nepotvrdilo.

Lékař posílen úspěchem začal praktikovat tuto metodu i s ostatními pacienty a opět s velkým úspěchem. Nakonec se rozhodl, že přednese své závěry italskému ministerstvu zdravotnictví na lékařské konferenci a věřil, že budou urychleně zahájeny oficiální klinické studie. Jaké však bylo jeho překvapení, když italské ministerstvo zdravotnictví nejen že neschválilo požadované klinické testování, ale zároveň ho zažalovalo a připravilo o jeho lékařskou licenci za to, že léčil pacienty neschváleným postupem.

Tady jsme se dostali k celé podstatě věci. Vůbec nejde o to, abychom byli zdraví, abychom se vyléčili, abychom se měli lépe a žili spokojeněji, ale jde o to, abychom my, lidé, jen slepě poslouchali, třeba i nelogické, škodlivé a zvrácené příkazy a přijímaly je bezmyšlenkovitě, bez odmlouvání, bez svědomí a bez jakéhokoliv odporu. Proto se musíme nechat léčit pouze metodami, které schvaluje globální mocenský systém, ovládaný skrytě Archonty. V opačném případě se každý lékař, ale v podstatě kdokoliv vystavuje nebezpečí perzekuce ze strany novodobé mocenské inkvizice. Tak je nenápadně naplňována agenda degenerace a likvidace lidstva, kterému jsou znepřístupňovány výsledky jeho tvůrčí činnosti, potlačována a velmi omezena svobodná volba (základní vesmírné právo) a to za přísného dohledu nainstalovaných vlád, "odborné zdravotnické kliky" a masivní podpory jimi celosvětově ovládaných komerčních médií.

Také v případě Tullia Simonciniho tato masmédia, koordinovaně zahájila nevybíravou kampaň zesměšňování jeho i jeho léčebné metody. Takže v podstatě nebylo dne, aby Simoncini nebyl vláčen v tisku. Vše vyvrcholilo vykonstruovaným případem zabití z nedbalosti jedné jeho pacientky, takže tento talentovaný doktor byl odsouzen ke třem letům vězení. Souběžně vydaly zdravotnické instituce prohlášení, že způsob léčby rakoviny prostřednictvím roztoku hydrogenuhličitanu sodného je "bláznivý" a "nebezpečný" a to v době, kdy miliony pacientů umírají bolestivou smrtí "osvědčenou" a "bezpečnou" chemoterapií.

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Archonti brání evoluci lidstva – Dr. Tullio Simoncini 1

28.07.2020

Rychlá navigace: