Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 13: Stvoření člověka 1

(13. díl)

Pozoruhodný je tento zápis v jílu, který pojednává o událostech zhruba před 350 000 lety, nedlouho před tím, než se objevil na Zemi "Homo sapiens". Nedostatek pozornosti vůči problémům nižších "bohů – Anunnaků" a jejich těžká práce vedli k jejich vzpouře a povstání. Už toho měli dost! Anu však dal jasně najevo, že těžba zlata je nutná a práce musí pokračovat, vždyť na ní záviselo jejich přežití na Nibiru. Nejvyšší Anunnakové s nimi tedy začali vyjednávat a zkoumat různá řešení. Snad mohli unavené horníky – Anunnaky poslat domů nebo mohl Enki vymyslet nové a účinnější stroje. Vypadalo to, že situace nemá žádné reálné řešení, ale nakonec přišel klíčový okamžik v dějinách lidstva. Enki se poradil se svým synem Ningišzidou a pak hrdě přednesl tento návrh:

"Stvoříme Lulu, primitivního dělníka, aby těžkou práci převzal. Bytost ta, nechť těžkou robotu Anunnaků na svých bedrech nese."

Zbylí členové rady zůstali ohromeně hledět. O něčem takovém ještě neslyšeli a neměli ponětí o experimentech, které Enki se synem již dlouho prováděli. Nevěřili, že lze stvořit bytost z ničeho a dokonce moudrá Ninmach jejich nevlastní sestra vysvětlovala, že evoluce je síla skrývající se za vznikem nových druhů: "Jedna bytost ze druhé po věky se vyvíjela a z ničeho žádná ještě nevznikla." Enki ale hrdě před ostatními prohlásil:

"Bytost ta, kterou potřebujeme, existuje již. Nám pouze stačí vtisknout jí znak esence naší. Tak primitivní dělník stvořen bude."

Bylo to pevné prohlášení, které ukazovalo, že Enki disponuje znalostmi genetiky a klonování a dále vysvětloval:

"Chodí po dvou nohách a je vzpřímený. Přední své nohy co paže používá, rukama vybaven je, oblékání do oděvů nezná... Porostlé chlupy je celé jeho tělo... S gazelami strkají se, s tvory, co hemží se ve vodách, dovádějí."

Barvitější popis "Homo erectus" si snad ani nelze přát. Enki žádal souhlas ostatních, že má v práci pokračovat. V této chvíli se setkáváme s morálním dilematem, před kterým Anunnakové náhle stanuli. Týkalo se to stvoření jiného živého tvora, nového druhu a také otroka, což bylo jejich závaznými zásadami průzkumné výpravy přísně zakázáno. Enki vzal všechny přítomné na exkurzi do "Domu života", kde některé z těchto tvorů choval v klecích. Vrhali se proti kolemjdoucím a bušili pěstmi do mříží: "Mručeli a odfrkovali, slova žádná z nich nevycházela". Ten pohled všechny ohromil. Enki byl tak unešen novými vyhlídkami, že prohlásil:

"Primitivní dělník stvořen bude. Příkazům našim bude rozumět, s nástroji našimi bude zacházet, robotu v dolech vykonávat bude. Pro Anunnaky v Abzu úleva nastane!"

Enlil byl striktně proti této myšlence a zde poprvé slyšíme, jak některý Anunnak mluví o "Bohu všehomíra":

"Při slovech těch Enlil zdráhal se. Ta věc velmi vážná je! Na planetě naší otroctví dávno bylo zrušeno, nástroje otroci jsou, na roveň ostatních bytostí postaveni nejsou! Nového tvora, dosud neexistujícího, přivést na svět chceš? Toto tvoření ale jen v rukou Otce veškerého počátku spočívá!"

Enki mu odpověděl: "Nikoli otroky, ale pomocníky zamýšlím..."

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 13: Stvoření člověka 1

17.05.2020

Rychlá navigace: