Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 29: Anunnakové po potopě

(29. díl)

Anunnakové byli zcela zaujati rodinnými tahanicemi a spory o území a podíl na moci. Lidé se pravidelně mísili s Anunnaky i s Igigy. Na základě toho se kříženci domnívali, že se jim dostane stejného zacházení, jako bohům v protikladu s podřadnými "lidskými otroky". Následovalo dlouhé období nestability. Většina konfliktů se týkala území a rozdmýchával je Marduk spolu s Igigy. Vznášeli nejrůznější požadavky a neustále porušovali dohodnutá pravidla. Tabulky popisují různé bitvy, ve kterých byly nasazeny světelné a atomové zbraně, které v té době neměly být (podle našich "vědců") v té době k dispozici. Urputnost, s jakou od té doby lidé bojují o území, je dalším příkladem genetického dědictví anunnacké DNA, ale i důsledkem dlouhodobé manipulace s lidským druhem. Výsledkem je i naše současné skryté otroctví, na kterém se ovšem svorně podílely i jiné negativní mimozemské druhy. A tak neustále probíhalo válečné drama mezi jednotlivými anunnackými klany, jejich spojenci, ale i s dalšími mimozemci. Lidé se dostali do role přihlouplých pozorovatelů všech těchto střetů, kterým nedocházely širší souvislosti, podstata a účel všech těchto bojů a válek, případně byli lidé zneužiti jednou, druhou či třetí stranou pro své agendy. Většinou netušili a nechápali, co se to kolem nich vlastně děje. Agresivní a sobečtí bohové používali naivitu či poslušnost lidí k dosahování svých vlastních cílů. Anunnakové na nás pohlíželi, jako na domácí zvířata, která šlechtíme pro nejrůznější účely, která sice zbožňujeme, ale nejsou nám rovni, protože to jsou "jen" zvířata.

Dumuzi, Enkiho nejmladší syn, se s Inannou, vnučkou Enlila, do sebe beznadějně zamilovali při odhalování Velké pyramidy. Byli jako prapůvodní Romeo a Julie. O Inanně se píše, že vešla ve známost jako Ištar, Venuše, a v jiných kulturách pod mnohými dalšími jmény. Všude byla bohyní lásky. Dumuzi spravoval území nad Abzu, které sousedilo s Mardukovou "Egyptskou říší".

"Inanna láskou svých rodičů Nannara a Ningal zahrnuta byla, u kolébky její Enlil dlel, krásu její slovy nikdo nepopsal by, v bojových uměních s hrdiny Anunnaků soutěžila. O cestách na nebesích a o nebeských lodích u svého bratra Utua, učila se. Loď její vlastní Anunnakové darovali jí, by mohla se toulat po pozemském nebi, Dumuzimu, synu nejmladšímu, velké panství nad Abzu přiděleno Enkim bylo. Velice milován byl Dumuzi, Enkiho oblíbencem se stal. Při otevření umělých pahorků k vroucímu setkání mezi nimi došlo. Zdráhaví zprvu byli, on z Enkiho klanu, ona z Enlilovců pocházela. Láska, jenž nezná hranic, pohltila je, divokou vášní jejich srdce vzplála. Když o lásce a zasnoubení Dumuzi svému otci a bratrům řekl, Enki na mír skrz sňatek pomýšlel, své požehnání Dumuzimu dal. Snad svatba, ta mír mezi klany nastolí, též Enlil, ku všem, děl! Na bratra svého nejmladšího, Marduk žárlil. Inanna svoje srdce obnažila, o své budoucnosti s Dumuzim zaníceně vyprávěla. Vizi velkého národa já chovám, jakožto Velký Anunnak, Dumuzi z ní povstane. Jeho jméno bude vyvýšeno nad jiné, já jeho královskou chotí stanu se. Vznešené postavení sdílet budeme, vzpurné země společně si podmaníme. Ambicemi těmi, Marduk velmi znepokojen byl."

Marduk žárlil na Dumuziho, protože ho Inanna chtěla povýšit nad ostatní Anunnaky, ale tuto pozici si již před léty nárokoval Marduk. Proto proti němu zosnoval úskok. Podstrčil mu svou nevlastní sestru Geštinannu, aby ho svedla a zkompromitovala. Dumuzi uprostřed osudné noci zpanikařil, utekl, a jak prchal, tak spadl ze skály, zranil se a zemřel. Tato událost měla zničující dopad na vztahy mezi Enlilem a Enkim. Enlilovci chtěli Mardukovu smrt, zatímco Enkiho klan argumentovat tím, že i když měl Marduk v incidentu prsty, tak Dumuzi zemřel přičiněním osudu a nikoli rukou Mardukovou. Inanna na tuto verzi nepřistoupila. Z jejího pohledu byl za smrt jejího miláčka zodpovědný Marduk. Proto na něj tvrdě zaútočila s cílem ho zabít.

"K vysokému nebi její lkaní neslo se: Spravedlnost, pomstu, smrt Mardukovi! Křičela!"

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 29: Anunnakové po potopě

06.06.2020

Rychlá navigace: