Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 32: Počátky Starého zákona

(32. díl)

Anunnakové se rozhodli vyřešit svou problematickou situaci po Potopě na Zemi tak, že zavedli institut podřízených králů a vysokých kněží. To objasňuje původ královského majestátu, a tak ze starověkých kultur vyvstali králové a královské rodiny. Král, byl vládce, nově stanovený Anunnaky, sděloval lidu jejich vůli a vynucoval ji. Tady lze spatřit počátek Starého zákona a tímto způsobem začali "bohové" ovládat lidstvo. Od tohoto okamžiku hráli i kněží neméně důležitou roli v ovládání lidí. Jejich úkolem bylo osvojit si "tajné vědění" a naučit lidstvo, aby slepě a pokorně poslouchalo. Enkiho tendence skrytě pomáhat lidem, zřejmě vedla k založení "tajných společenství" jejichž původ byl vystopován až do Edinu. Byl to ostatně ten "had", který neustále toužil povznášet lidstvo (a možná ho také mít k dispozici v soupeření s Enlilem, jako svoji skrytou kolonu).

Anu se chtěl setkat s Mardukem ve vyhnanství za oceánem. Nejprve ale v této zemi zlata v Jížní Americe postavili pro Anua palác. Všechny budovy byly pokryté zlatem, dokonce sochy, a květiny v zahradách zhotovili ze zlata. Tak úžasné propracované řemeslné zpracování na Zemi ještě nikdo neviděl. Takové zlaté město popisoval Cortes, když na něj narazil při svých dobyvačných výpravách, a které přesně odpovídalo tomuto popisu. Marduk musel iniciovat rozvoj raných mexických civilizací, které se sice mírně lišily, ale jinak vykazovaly společné známky anunnackých zásahů. Všude fungoval létající hadí bůh, a pokud tím létajícím hadím bohem byl Enki, tak to vysvětluje, proč tuto část Země Enki navštěvoval. Létal za svým synem Mardukem. Architektonické styly a bloky veřejných budov se až příliš podobají všem ostatním stavbám po celém světě, což ukazuje na plánovaný civilizační program Anunnaků té doby. Anuovi se vnuka Marduka velmi zželelo, když viděl, jak je oddělen od ostatních anunnackých synů. A tak mu odpustil a požehnal. Anu se chystal odletět a udělil poslední pokyny: "Dejte Lidstvu vědění, o tajích nebe a Země, poučte je v míře rozumné. Zákony spravedlivé a správné předejte jim, pak vzdalte se a odejděte."

Byla to doba, kdy do současnosti stále chybělo nějakých 7 000 let vyplněných zmatky a prakticky nepřetržitým konfliktem, což vedlo k ničení jednotlivých území na planetě, přes velmi temné biblické období. Byla to doba, kdy Anunnakové začali počítat svůj pobyt na planetě v obězích Země a ne v obězích planety Nibiru (šarech), jak to činili dosud. "Ve věku Býka, Enlilovi zasvěceném, počítání pozemskými roky zahájeno bylo." (Býk: 4380 př. n. l. - 2220 př. n. l.)

Tisíciletí, která následovala, byla více méně zdokumentována v nejrůznějších kulturách a různých formách. Lidé byli anunnackými bohy povznášeni a pěstováni, ale i zotročováni a využíváni. Perioda, jež následovala pod bdělým dohledem Anunnaků, vešla ve známost jako starověká civilizace. Ovšem jejich rodinné problémy, konflikty, boje o svěřená území a moc jen stupňovaly napětí, což z lidí učinilo jen nevědomé, zranitelné přihlížející oběti a nástroje v rukách svých bohů v jejich velké hře o trůny. Enlil vyvíjel velké úsilí, aby ukočíroval celou svou rozvětvenou "anunnackou rodinu", která toužila po poctách, moci a k tomu se musel navíc potýkat s dynamicky se rozvíjejícím lidstvem. Lidé se brzy naučili své bohy napodobovat a iniciovali mezi sebou konflikty a projevy agrese. (Vždyť jim v žilách částečně kolovala anunnacká DNA). Nicméně tyto lidské konflikty byly z velké části podněcovány "bohy", jak je zřetelně patrné ze "Starého zákona". Bůh pomsty se stal všudy přítomnou silou, která začala lidstvu vládnout železnou pěstí. Ale i ze Starého zákona vyplývá, že "bůh", který lidem vládl, nebyl jen jeden, bylo jich více, což lidstvo uvádělo do zmatku a přispívalo ke vzniku ještě většího konfliktu mezi anunnackými bohy o vládu nad světem a lidskými otroky.

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 32: Počátky Starého zákona

09.06.2020

Rychlá navigace: