Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 33: Vzestup lidstva

(33. díl)

Po Anově odjezdu podnikl Marduk kroky, aby prosadil svůj právoplatný nárok na světovládu, kterou mu kdysi slíbil Enki, na samém počátku jejich působení na Zemi. Z důvodu nejrůznějších okolností, ale Marduk byl vždy z rozdělení moci a odpovědnosti vždy nějakým způsobem vynechán. Proto nakonec ztratil nervy a rozhodl se vzít si, co mu "právem" náleželo. Nelze se divit, že k osobě Marduka přistupoval Enki i Enlil s nejistotou, protože oba podvědomě věděli, že jeho vznášené požadavky jsou víceméně legitimní. Ovšem jeho výbojné metody již tak legitimní nebyly. Doba, která nastala, byla zázrakem civilizace. Takzvaný "primitivní člověk" vyšel z jeskyně a začal vykazovat velmi vysokou míru inteligence, kdy k němu široké vědění a bystré chápání moderních věd přišlo takřka přes noc. Vysvětlení je prosté. Anunnakové dostali instrukce od svého nejvyššího vůdce Anua, aby s lidstvem udělali přesně toto. Tento veliký intelektuální posun neměl nic společného se zázračně urychlenou evolucí, ale s instrukcí: "Vyučit lidi a odejít". A tak se lidé od anunnackých bohů učili vše potřebné i všem dovednostem nezbytným pro přežití lidstva. Existovalo mnoho "bohů", kteří dohlíželi na města, městečka i vesnice. Byli to členové rozvětvené anunnacké rodiny, kteří měli za úkol dozírat na lidi a udržovat je pod kontrolou. Když do města přijel velitel, šéf, bůh, obvykle se konala oslava ve formě uctívání a obětování v chrámu. Každé osídlení mělo vyhrazeno pro tento účel chrám. Byly to přepychové stavby s osvěžující vodou, stinnou zahradou, místem k odpočinku a shromaždištěm, kam lidé přinášeli oběti a dary. Existovalo také přísně určené menu, co který "bůh" rád jí. Velekněz musel dohlížet na to, že o bohy bude postaráno a dostával instrukce, které pak sděloval lidem. Tato praxe se časem, během tisíců let zvrhla a zrodila se různá náboženství, která začala parazitovat mezi potřebami bohů a lidí, kteří uvázli v pasti nevědění a nejrůznějších duchovních manipulací s nimi.

Je potřeba si neustále připomínat, že všechny informace, které čtete, nejsou nějaké sci-fi, ale jsou to skutečná slova vyrytá sumerskými písaři do jílu před 4000 až 6000 lety. Není to zajímavý román, který má zaujmout "masy", ale fakta z dávné doby.

A tak "započala" civilizace lidí. "Kde dříve města jen pro Anunnaky stála, nyní města pro ně i Pozemšťany vyrůstala." Lidé se učili všemu od výroby cihel, stavebnictví, architektury, matematiky, kosmologie, zemědělství, řízení nebeských kočárů a mnohé další. Pak nadešel čas, dát lidstvu království s odznaky moci, vědění a charakteru: korunu a žezlo. Ve městě zvaném "Kiš" byl jmenován první lidský král. Jeho hodnost udělená Ninurtou zněla – "Mocný muž". Město Kiš tak proslulo jako "město žezla" a tento titul pak přecházel během přestavby jednotlivých měst z jednoho města na druhé. Soustředěné snahy povznést lidi přinesly rychle ovoce a na Zemi brzy zavládlo období hojnosti. Po velmi dlouhé době byl dostatek jídla pro všechny, všechna odvětví vzkvétala...

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 33: Vzestup lidstva

10.06.2020

Rychlá navigace: