Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 39: Válka bohů 2

(39. díl)

Započala válka bohů, v níž sehrálo klíčovou roli lidstvo. Anunnakové potřebovali najít mezi lidmi silného vůdce, který by vedl jejich armády proti Mardukovi. Inanna ho "objevila" a Enlil z něj učinil krále s "korunou a žezlem" a pojmenovali ho Šarru-kin. Svět ho zná jako Sargona I., prvního mocného krále Akkadu. Tabulky nám popisují, že bylo založeno nové sjednocené město s názvem Agade (Akkad). Tak započala slavná Akkádská říše v čele s králem Sargonem I. Jeho úkolem bylo zajistit poslušnost všech lidí v Mezopotámii. Historikové dobře vědí o jeho mnohých ohromujících vítězstvích a z tabulek se můžeme dozvědět, jaký to mělo průběh. "Všechny země od Dolního moře po Horní moře poslušnost jeho trůnu prokazovaly." Existoval velmi pádný důvod, proč byl Sargon tak úspěšný a takřka v boji neporazitelný: Inanna totiž vybavila jeho armády vyspělými anunnackými zbraněmi (podobná okolnost později pomáhala Abrahámovi).

"Enlilem byl zmocněn Šarru-kin, se zbraněmi co září, Inanna doprovázela válečníky jeho." Marduk toto Inannino bojechtivé počínání bedlivě sledoval z Egypta, a ve vhodnou chvíli udeřil na nic netušící město Babylon, kde se Marduk usadil proti vůli Inannyl. Příkopy a zdi na místě věže postavil. Sice takto mazaně získal armádu svých stoupenců, přímo uprostřed první oblasti, v samém srdci Edinu a Enlilových zemí. Inanna však zareagovala tvrdě a vší silou, kterou vládla udeřila na Mardukovy armády a rozdrtila je, poté co se usadily v Babylonu, přičemž zničila i většinu města.

"Svými zbraněmi na stoupence Marduka smrt seslala. Krev lidí, jako nikdy předtím na Zemi, proudila podobna řekám." Bohové používali lidi jako otroky, jako postradatelné pěšáky, aby na svá bedra vzali veškerý boj i umírání. Podobně bůh pověřil Abraháma či Mojžíše, aby se svými lidmi bojovali proti jiným skupinám lidí, protože byli "zkažení" a "zlí" a protože se spikli proti bohu. Ti lidé prostě bojovali za Enlila, proti přívržencům Marduka.

Marduk byl v Babylonu poražen a bratři ho přesvědčili, aby se stáhl zpátky, a aby se nejprve přesvědčili, zda již nenastal věk Berana – éra Mardukovy vlády. Marduk se do Egypta hned nevrátil, ale cestoval po jiných oblastech a lid ho začal nazývat "Amon" – Neviditelný. Starší Anunnaky by už nejvíce potěšil návrat na Nibiru, ale ještě nenadešel čas jejich návratu, protože sběr zlata v Americe právě vrcholil. Jejich plánem bylo vyčerpat všechny viditelné zásoby zlata a odjet teprve pak.

Na východě zatím Inanna kula svoje plány na ovládnutí planety. Oba, Marduk i Inanna tvrdošíjně ukazovali, že chtějí vládnout celému světu. A když Enlil a Ninurta (Jahve) nebyli v první oblasti přítomni a setrvávali v zemi za oceány, a když i Ra/Marduk cestoval po jiných zemích, tak Inanna podnikla výpad, který jí měl pomoci uchvátit moc do svých rukou. Poručila svému veliteli Naram-Sínovi (vnukovi Sargana I.), aby dobyl všechny země. Ten se však dopustil osudné chyby, když se svými vojsky postupoval přes zakázanou 5. oblast – Tilmun, kde měli pozemšťané zakázaný přístup. Tento kosmodrom byl vyhražený jen pro Anunnaky. Enlil se tak rozzuřil, že zničil v mžiku Naram-Sína s celou jeho armádou a dokonce vyhladil i město Akkad. Tabulky uvádí, že se to stalo 1500 let dle pozemského počítání, tedy 2300 let př. n. l. To už byly biblické časy a "Bůh" naváděl "své" lidi, aby napadali a ničili jiné skupiny lidí, aby si tak ještě více upevnil moc.

Není divu, že za této situace byli lidé zmateni. Neměli svůj vlastní osud pod kontrolou a byli druhem, ovládaným množstvím spolu soupeřících bohů, kteří jim jen poroučeli, s kým mají válčit, a kteří nebrali žádný ohled na zmařené lidské životy. Lidé byli pouhými šachovými figurkami ve velké dobyvačné hře na planetě o moc a území, kterou hráli různí mimozemští bohové.

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 39: Válka bohů 2

16.06.2020

Rychlá navigace: