Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 42: Válka bohů 5

(42. díl)

Podle sumerských textů vychází konečně najevo, že hlavními protagonisty ve svatých válkách bible byli stoupenci Enlila, kteří bojovali proti těm, které ovládal Marduk. Oba "bohové" si počínali přísně a velmi krutě v udílení trestů a odměn svým lidským vyznavačům. Otroci, které jako nový druh Anunnaci stvořili, aby jim pomáhali těžit zlato pro záchranu jejich planety, teď začali "přetvářet" na válečné nástroje. Marduk dospěl do konečného bodu, z kterého již nebylo návratu. Povolal do svého milovaného Babylonu všechny "dostupné" Anunnaky, aby ho zde ustanovili novým vládcem planety, na základě rodového nibirijského práva a "kosmologických zákonů". Právě končil věk býka (Enlila) a začínala éra (Marduka).

"V chrámu mém, nechť se všichni anunnačtí bohové sejdou, smlouvu moji přijmou. Marduk k ostatním bohům, původu různého, v slzách výzvu pronesl. Když ke svým přestupkům se doznal, však na vládě své trval. Výzvou jeho k podrobení bohové anunnačtí rozrušeni a vyplašeni byli. Na velké shromáždění Enlil všechny svolal, by se všichni poradili. Všichni vůdci anunnačtí v Nibru-ki sešli se, bratři Mardukovi přišli též. Běh události rozrušil je všechny, proti Mardukovi a Nabuovi všichni horovali. Na poradě velkých bohů obvinění zaznívala hojně, výčitky vzájemné sálem nesly se. Co nadchází, tomu nezabrání nikdo, nuž Mardukovi vládu přiznejme! Radil Enki osamocen. Pokud čas Berana se blíží, tak Marduka o Spojnici Nebe-Země připravme!, pln hněvu navrhoval Enlil. Na zničení Místa nebeských kočárů všichni shodli se, vyjma Enkiho. Zbraně hrůzy navrhl Nergal nasadit k tomu, pouze Enki proti byl. O tomto rozhodnutí, Země zprávu poslala Anuovi, Anu pro Zemi slova ta potvrdil. Co předurčeno je, to svým rozhodnutím nezvrátím, tak Enki pravil, když odcházel. K vykonání té věci zlé, Ninurta a Nergal byli vybráni."

Marduk se v této fázi usadil v Babylonu a v zásadě převzal kontrolu nad celým biblickým světem. Egypt, Izrael, Kanaán, Asýrii, Akkad a Sumer. Existovala jen hrstka pevností, která nebyla loajální vůči Raovi/Mardukovi. Anunakové dlouho rokovali, co mají proti Mardukovi podniknout. Nakonec se usnesli na tom, že jediným způsobem jak ho lze zastavit je, že vyhladí všechna jeho města včetně všech jeho lidských přívrženců, kteří v nich žili. Tou dobou byl Abrahám věrným generálem Enlila, který ho vybavil nejlepšími zbraněmi a "kočáry". Abrahám pro něho svedl mnoho bitev, ale především bránil kosmodrom na Sinaji, který byl pro lidstvo zakázanou oblastí. Enlil ho zahrnul velkým bohatstvím: zemí, "kam až oko dohlédne, zlato, dobytek, ovce a spoustu věcí, které z něj učinily nejbohatšího člověka té doby". Abrahám měl k dispozici elitní oddíl 380 dokonale vycvičených mužů. Zbraně, které jim Enlil poskytl, byly tak děsivé, že s nimi tato malá skupina válečníků dokázala rozdrtit armádu o síle deseti tisíc mužů. Abrahám byl tedy nejen nejbohatším, ale i nejobávanějším mužem v zemi. V bibli najdeme několik pasáží, kdy za ním přišli králové a kněží s prosbou o slitování a milost. Poukazují na jeho úzké vztahy s bohem a zapřísahají ho, ať nezapomene na jejich dobré skutky, které pro Abraháma vykonali, až si na nich bude chtít bůh vylít svůj hněv. Každý z nich byl na smrt vyděšený z boha pomsty, kterého dnes známe jako Enlila, vrchního anunnackého velitele na zemi, jehož pozici nyní ohrožoval mladší synovec Marduk.

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 42: Válka bohů 5

19.06.2020

Rychlá navigace: