Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (3. část)

(Článek 82)

Rife pracoval společně s mnoha špičkovými vědci a lékaři té doby, kteří potvrdili či schválili různé oblasti jeho práce. Zde jsou některá jména: E. C. Rosenow (dlouholetý šéf bakteriologické kliniky v Mayo), Arthur Kendall (ředitel Northwestern Medical School), Dr. George Dock (mezinárodně uznávaný lékař), Alvin Foord (slavný patolog), Rufus Klein-Schmidt (prezident USC), R. T. Hamer (ředitel Paradise Valley Sanitarium), Dr. Milbank Johnson (ředitel AMA Southern Kalifornia), Whalen Kortison (hlavní lékař Santa Fe Railway) a celá řada dalších vynikajících odborníků. Rife ignoroval veškeré diskuze a místo toho se soustředil na vylepšení své metody ničení virů. K zabití virů používal stejný princip jako na jejich zviditelnění. Tím principem je rezonance. Zvětšoval sílu jejich přirozené frekvence, na které rezonují, až došlo k jejich deformaci a následnému puknutí. Při tomto procesu absolutně nedocházelo k žádnému poškození okolních tkání. Tento princip může být demonstrován tak, že při použití určité frekvence, můžeme rozbít skleničku na víno. Je tomu tak proto, že sklenice rezonuje na určitém přesném kmitočtu, která se dostane do rezonance. Vše ostatní má jinou frekvenci a proto je zničena pouze sklenice. Existují doslova stovky trilionů rezonančních frekvencí a každá molekula určitého druhu má svojí vlastní frekvenci. Rife pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence, které zničí původce například oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanusu, chřipky a dalších choroboplodných mikroorganismů.

V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat skupinu šestnácti pacientů smrtelně nemocných rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití Rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní.

Po uplynutí 90 dní učinil výbor takovýto závěr: celých 86,5 % pacientů bylo úplně vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie byl 100 %.

Tento "pokus" byl pečlivě zdokumentován a dopodrobna popsán. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn Rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru. To bylo celé léčení, žádné pilulky či roztoky, které jsou vznešeně nazývány chemoterapií.

Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasanedě na majetku Dr. Milbanka Johnsona banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zůčastnilo 44 nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí. Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců, popírala, že by se někdy s Rifem setkala. Co se to stalo, že tolik brilantních lidí, začalo mít paměťovou vadu?

Videa a více informací v rubrice Geniové v šuplíku

Archonti nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (3. část)

27.09.2018

Rychlá navigace: