Souvislosti, které všude nenajdete

Archontský závoj – 2. část

(Článek 159)

Lidstvo bylo Archonty manipulováno i pomocí fyzických implantátů. Fyzické implantáty byly velmi populární v Atlantidě, ale jejich používání bylo přerušeno poté, co došlo k pádu Atlantidy. Byl tu pokus o opětovné zavedení fyzických implantátů po 2. světové válce s fyzickými biočipy, které byly vloženy do většiny lidských bytostí skrze vakcinační programy. To je hlavním důvodem proč WHO (Světová Zdravotnická Organizace) učinila očkování povinným. Fyzické biočipy zesilovaly ostatní programování, ale byly již z lidské populace úspěšně zcela odstraněny před několika lety, za pomoci speciální technologie, která může být použita na dálku, a která byla vyvinuta Hnutím Odporu. Proto obavy ohledně plánovaného NWO a omikročipování lidské populace již nejsou v tuto chvíli reálné, protože populace již omikročipována byla a ty samé biočipy byly odstraněny.

Archonti reaktivovali a posílili "Závoj" na počátku roku 1996 poté, co na počátku 90-tých let nastalo masové probuzení, které připravilo pozici pro zásah pozitivních mimozemských ras na tuto planetu. Této reaktivace bylo dosaženo zhruba 200 nukleárními explozemi na nižších astrálních a éterických pláních. Tyto nefyzické nukleární exploze vytvořily trhlinu v časoprostorové struktuře, která otevřela temné červí díry, skrze které mnoho reptiliánských entit napadlo planetu Zemi z vnějšího vesmíru a zamořilo její astrální a éterické pláně. Následně byl Závoj znovu reaktivován v prosinci 2004 po dalším masovém probuzení, které nastalo po některých úspěšných operacích Plejádské flotily při osvobozování této planety. Po roce 2012 probuzení nastalo znovu. Tentokrát archontský "Závoj" již nemůže být posílen, protože už nejsou žádné další negativní fyzické ani mimozemské síly ve vnějším vesmíru, které by mohly naši planetu napadnout a Závoj posílit. A tak jsme velmi blízko k finálnímu osvobození. Úspěch hromadných meditací byl takový, že větší část Závoje na astrální pláni a menší část Závoje na éterické pláni bylo již odstraněno. Proto je velmi důležité, abychom pokračovali s těmito hromadnými meditacemi do chvíle, než bude Závoj kompletně odstraněn. Fyzičtí Archonti a zbytek fyzické Kabaly jsou souběžně odstraňováni.

Fyzičtí a nefyzičtí Archonti vytvořili plán s kódovým označení Doom33 (Záhuba33), aby masovému zatýkání zabránili. Podle tohoto plánu, ve chvíli, kdy by začalo masové zatýkání, nefyzičtí Archonti by dali signál skrze okultní rituály vrchním Archónům uvnitř SMOM (Rytíři Malty) a mezi Zednáři 33. stupně. Tito lidé by pak přes své prostředníky uvnitř armády a vládní agentury spustili proces, který by způsobil co nejvíce chaosu, ničení a spouště. To koresponduje s proroctvím o Armagedonu, o konci věků, které je fyzickými Archóny velmi vyznáváno. Udělali by cokoliv, aby uviděli tyto proroctví vyplněné. Ale není třeba se těchto plánů bát, protože síly Světla mají detailní plány pro zabránění většiny těchto událostí.

Jezuitští fyzičtí Archonti mají stále pod kontrolou sebeprogramovatelný počítačový program umělé inteligence ovládající finanční systém, program o kterém mluví Benjamin Fulford. Hnutí Odporu při Resetu Planetární Sítě 20/21. května vložilo do tohoto programu počítačový virus, a může teď finanční systém resetovat, když to bude pro operace Sil Světla nezbytné.

Jezuitští fyzičtí Archonti ztratili hodně moci nad širokou populací také v březnové revoluci roku 1848/1849. Většina z nich se přesunula do nižších astrálních a éterických plání. Ti, kteří zůstali na fyzické pláni, stále lidstvo ovládají nepřímo skrze Rothschildy. Rothschildové nepracují nezávisle, ale poslouchají rozkazy od svých Jezuitských Archontských pánů.

Po Události, lidské masy obdrží psychologickou pomoc a budou spirituálně léčeni, aby byly dezinfikováni od Archontského viru. Archontský virus byl udržován mezi lidskými masami předáváním traumatické myšlenkové kontroly z generace na generaci. Až bude toto odstraněno, všechny lidské bytosti znovu objeví, jak je jakékoliv násilí odporné, NEŘEŠÍ nic a není ze své podstaty součástí lidské povahy.

Archontský závoj – 2. část

13.12.2018

Rychlá navigace: