Souvislosti, které všude nenajdete

Celostní vzdělávání pro ZŠ

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (1. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (1. díl)

(1. díl)

Část populace Hyperborejců se před kataklysmatickou událostí zachránila a odešla ve dvou kolonách na jih. Pravděpodobně Hyperborejci mohli odcházet nejspíše přes Ellesmerův ostrov do Grónska a podél jeho východního pobřeží měli možnost přeplout na Island a odtud dále do Skandinávie. Postupovat z Ellesmerova ostrova západním směrem bylo zřejmě nemožné vzhledem k existenci kanadského ledovce. Druhá kolona po dosažení Novosibiřských ostrovů zřejmě postupovala přes Sibiřskou plošinu a dále podél horských masivů Sajan a Alatau. Nedlouho po zániku země Hyperborejců se na Euroasijské pevnině takřka náhle vynořují dvě nové entity: Keltové a Árjové, přičemž Keltové se vynořují v západní Evropě a Árjové na východě v podhůří Hindúkuše. Vše nasvědčuje tomu, že, že Keltové i Árjové jsou přímými potomky oněch dvou zmizelých kolon hyperborejských utečenců… více

27.12.2021

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (2. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (2. díl)

(2. díl)

Mnozí historici poukazují na svou dobu neobvyklé a velmi účinné zbraně árijské armády. Ta používala zbraně z rudého kovu zvaného "ájás", což byla nejspíše měď či její slitina, která byla legovaná zvláštním způsobem a dosahovala nezvyklé tvrdosti a pružnosti. Védy se rovněž zmiňují o používání zvláštních bořících strojů k dobývání hradeb, válečných vozů, zápalných raket, ale také o vysoce utajovaných zbraních, jako byl "Oheň Bharavy", "Brahmašíras", "Brahmadanda", "Pašupata" a další… více

30.12.2021

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (3. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (3. díl)

(3. díl)

Skutečnost je taková, že od počátku 3. tisíciletí př. n. l. se po obou kolonách Hyperborejských vyhnanců slehla zem. Nedlouho po zániku země Hyperborejců se na Euroasijské pevnině takřka náhle vynořují dvě nové entity: Keltové a Árjové, přičemž Keltové se objevují v západní Evropě a Árjové na východě v podhůří Hindúkuše. Jsou dobré důvody se domnívat, že Keltové i Árjové jsou přímými potomky oněch dvou zmizelých kolon hyperborejských utečenců… více

31.12.2021

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (4. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (4. díl)

(4. díl)

Podvědomě cítíme, že se v čemsi těžko definovatelném lišíme od ostatních Slovanů a přece velkou část slovanské krve v sobě nosíme. Podle mnoha indicií lze usuzovat, že asi tak před 6000 lety měla Země poněkud teplejší klima v oblasti Evropy a Severního pólu. Příčinou byl jednak kratší siderický rok (odhadem asi 260 dnů), ale zejména malý odklon rotační osy Země. Oblast Severního pólu měla mírné klima, byla bez ledu a v podstatě se střídaly pouze tři roční doby: jaro, léto a podzim… více

01.01.2022

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (5. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (5. díl)

(5. díl)

Hovoříme-li o Češích nebo českých kmenech, pak musíme vzpomenout na Nýsy – mocný kmenový svaz Cichů (Čechů), Moravanů, Slezanů, Slovinů, Charvátů a Srbů. Mezi nimi kmen Cichů byl ve velké vážnosti pro množství moudrých a statečných mužů, z nichž pocházeli králové a vůdcové Nýsů. Plynutím času jméno Nýsů upadlo v zapomenutí a svaz kmenů přejal jméno kmene svých vládců. Nýsové byli jedním z čelních árijských kmenových uskupení a dávali Árjům krále, vojevůdce a přední mudrce. Nýsové žili v pohádkově krásné zemi Nýsanie, rozkládající se mezi řekami Kofénem (Kábul) a Indem… více

02.01.2022

Rychlá navigace: