Souvislosti, které všude nenajdete

Co bylo před praotcem Čechem – 3. díl

(3. díl)

Záměrem Tvůrce – Roda je, aby náš život byl dlouhý a šťastný. K tomu jsme plně vybaveni. Ve světě Javi máme fyzické tělo, které se stále obnovuje. Jako se jednobuněční živočichové dělí buněčným dělením a vznikají naprosto stejní noví živočichové – nové buňky, tak je to zařízeno i v našem těle. Buňky našeho těla se v určitých časových cyklech obměňují a vznikají nové. Již i vědci zjistili, že naše tělo je geneticky naprogramováno na plnohodnotný život minimálně do 150 let věku a výše. Potíž je v tom, že se sami ničíme. Špatně se stravujeme, pijeme, vyjadřujeme, myslíme i žijeme. Tím ničíme naši genetickou informaci a nové buňky, které se tvoří, jsou horší, než buňky předchozí. Jsme nemocní a rychleji stárneme.

Náš přístup k životu ve světě Javi (světě zjeveném), se otiskuje v našich jemnohmotných tělech ve světě Navi (světě astrálním) a naopak. Naše emocionální, mentální a myšlenkové procesy jsou jeho nedílnou součástí. Náš život se nejdříve tvoří v našich myšlenkách a postojích. Potom se materializuje. Například nějakým špatným postojem zatvrzele zastávaným si vytváříme nemoc. Nemocné buňky se jako matrice otisknou do jemnohmotných těl a při další obměně  těchto buněk se vytvoří buňky opět nemocné. Změnou postojů lze nastartovat zpětný ozdravný proces, kdy očistíme matrici v jemnohmotných tělech a zároveň přetvoříme nemocný orgán na fyzické úrovni. Při další obnově těchto buněk se nám vytvoří již buňky zdravé. Velmi důležitým poznáním je, že tento ozdravný proces za nás nikdo neudělá ani ho v nás nikdo nenastartuje. Vše máme plně ve své režii.

Postupným očištěním všech našich těl a roztočením energetických vírů se dokážeme napojit na naše Vědomí neboli Ducha, skrz kterého se tyto dva předchozí světy (Jav a Nav) spojují. Vědomí se nachází ve světě Pravi a řídí náš život, aby se ubíral správným směrem. Je napojeno na Svědomí (společné Vědomí lidí a Předků) a Vědomí Roda. Díky tomu všichni ti, kteří jsou schopni se napojit na svá Vědomí, dokážou bez problémů plnit úkoly a poslání, kvůli nimž se inkarnovali na Zem...

Co bylo před praotcem Čechem – 3. díl

10.08.2022

Rychlá navigace: